Иво Стойнев

Анкета

Какво означава според вас "цивилизационен избор"?

КОМЕНТАРИ