Внук към дядо си:
- Дядо дай 5 лв!
- Няма да ти дам...
- Тогава ще кажа на баба, че във фейса си се писал "вдовец".
- Ето ти 10.