Значи, автомобил не може да се управлява с над 1,2 промила, а цял Европейски съюз може!