Шерифът тропа по вратата на Джо. Съненият мъж отваря и чака да чуе какво има да му каже пазителят на закона.
- Джо, преди малко зад кръчмата намерих убит мъж!
- Висок ли беше?
- Приблизително колкото тебе.
- С кожена шапка ли беше?
- Да.
- И синя риза?
- Не.
- Е, тогава не съм бил аз.