Баща и син се разхождат из центъра на София. Минават покрай Народното събрание. Синът пита:
- Тате, тате, каква е тази голяма хубава сграда?
- Това е Народното събрание, синко.
- А колко човека работят в него, тате?
- Ами някъде към една трета, синко.