Исландия: Растат опасенията от образуването на имотен балон

30 Август, 2018 16:21
2 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1695
Автор: Милена Богданова

Силният приток на туристи, чуждестранни инвеститори и имигранти сериозно понижи достъпността до жилища от страна на исландците и "подгря" слуховете за образуването на имотен балон. Постепенно държавата се превръща в една от най-недостъпните за придобиване на имот, а също така и за наемане на жилище, като се има предвид силният ръст при месечната рента.

От 2008 г. икономиката на Исландия се смяташе за една от най-стабилните в Европа. До голяма степен това се дължеше на сектори риболов и промишленост, както и на постепенното нормализиране на банковия сектор. Днес обаче тя се сблъсква с нови предизвикателства. За периода 2008-2017 гг. броят на туристите се е увеличил с 440%. Ако в началото на разглеждания период Исландия е била посетена от 500 000 туристи, то през 2017-а техният брой надвишава 2.2 млн. души. И независимо от солидния приход от този сектор в държавната хазна на страната, чието население е едва 350 000 души, вълната от туристи доведе и до някои негативни последствия. Последните допринесоха не само за повишаване цената на хотелските нощувки, но и до ръст на наемите на жилищата.

Върху движението на цените на имотите влияние оказа не само туристическият поток, но и безработицата. От началото на 2018 г. процентът на незаетите се е повишил до 3.6% от трудоспособното население. Още в края на 2017-а този показател достигна 3.4%. Много исландци не могат да си позволят да отидат да си търсят работа в друг град, а от своя страна работодателите не успяват да попълнят вакантните места.