Анкети - Стрaница 126

Да
79% (250)
Не
18% (56)
Не знам
3% (9)
Да
2% (5)
Не
94% (298)
Не съм запознат
4% (14)
Да
23% (42)
Не
62% (114)
Не знам
15% (27)
Да
74% (264)
Не
19% (67)
Не съм решил
7% (26)
ТОП 5