Анкети - Стрaница 72

Да
44% (990)
Не
43% (950)
Не е сигурно
7% (149)
Все ми е едно
6% (142)
България
8% (122)
Турция
51% (735)
ЕС
6% (80)
Никой
35% (504)
Да
27% (503)
Може би
16% (292)
Категорично не
58% (1080)
Да
23% (337)
Не
56% (811)
Въздържам се от крайно мнение
21% (312)
Не вярва в нея
23% (416)
Иска да се хареса на народа
19% (336)
Като му се скарат, бързо ще размисли
33% (591)
Мнението му е без значение
26% (467)
ТОП 5