ФАКТИ.БГ

„Интръст“ ЕАД – скритият дарителски портфейл на Делян Пеевски

Депутатът може да дарява единствено от дивидента си, но не и от средства на собственото си дружество. Това може да бъде разглеждано като намеса в управлението на компанията, и дори като опит за неговата декапитализация

Публикувана: 30 Април, 2020 15:43 Обновена: 30 Април, 2020 15:50
27 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 11557
„Интръст“ ЕАД – скритият дарителски портфейл на Делян Пеевски
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.5 от 35 гласа.
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Разследване на Венелина Попова за "За истината"

Още в първите дни след въвеждането на извънредното положение депутатът от ДПС Делян Пеевски даде старт на шумно рекламирана дарителска кампания. В нея той бе представен като щедър филантроп, дарил (според пуликации в медиите) вече близо 5 млн. лева на болници в България. Но едва няколко медии и журналисти зададоха публично въпроса, какъв е произходът на парите за тези даренията и дали те са направени според всички изисквания на закона.

На това

изданията на Пеевски реагираха истерично.

На 15 април т. г. „За истината“ публикува разследване по повод на дарените от Пеевски 1000 бързи теста за коронавирус, предназначени за жителите на поставеното под карантина село Паничерево.

Как изданията, контролирани от Пеевски реагираха на разследването – тук.

Оказа се, че дарението е направено от дружество, а не от физическото лице Делян Пеевски, като е предадено на кмета на Гурково Мариян Цонев (избран като кандидат на ДПС) чрез посредничеството на старозагорския депутат от партията Халил Летифов.

В отговор на въпроси, поставени от „За истината“ той на два пъти категорично отказа да назове дружеството, извършило дарението. Мотивът за отказа му бе, че няма позволение затова от самия Пеевски. Нещо повече – Цонев заяви, че е водил преговори с Районната здравна инспекция в Стара Загора и с болницата в Казанлък за осигуряването на екипи, които да работят с тестовете му. Станимир Станков – директор на инспекцията и Кети Манолова – управител на казанлъшката болница категорично отрекоха тези твърдения. Този случай даде повод за продължение на разследването за дарителската акция на Делян Пеевски, която се ръководи от специален щаб. В него освен Халил Летифов, е и кметът на община Белица Радослав Ревански.

Следите на даренията стигнаха до „Интръст“ ЕАД

– акционерно дружество, с едноличен собственик Делян Пеевски. То е дарило на болницата в Силистра 5 хил. лв., 20 защитни шлема и още толкова защитни облекла. Справка в Търговския регистър показва, че в края на 2018 година в това дружество са се влели „НСН Инвестмънт“ ЕООД, „Дивелопмънтс“ ЕАД и „Престрафик“ ЕООД, а в началото на 2019 година и „ЗАИР 2009“ ЕООД. И четирите дружества са еднолична собственост на „Интръст “ЕАД. Негов изпълнителен директор е 79 годишният адвокат Александър Кирилов Георгиев. През 2009 г. той бе обявен от Комисията по досиетта като агент на бившата Държавна сигурност, работил под псевдонима „Пламен“. Същият е и управител и на останалите дружества на Пеевски, в това число и на „Телеграф медиа“ ЕООД, също собственост на „Интръст “ЕАД.

Сред болниците, получили дарение от името на депутата от ДПС, е и тази в Казанлък. То е доставено в почивен ден, в отсъствието на управителят д-р Кети Манолова и е било прието от дежурен лекар, но без задължителните счетоводни документи, които липсваха в болницата и до момента на проверката, извършена от „За истината“.

От болницата в Пазарджик и Александровска болница в София отказаха информация за дружеството – дарител с аргумента, че ще отговорят само на писмено зададени въпроси.

След като те им бяха изпратени, на 27 април т.г. в имейл от Александровска болница съобщиха, че „търсената информация не попада в обхвата на Закона за достъп до обществена информация, а

съдържанието на договора за дарение е конфиденциално

и не би следвало да бъде разгласявано пред трети страни“.

По същия начин реагираха и от болница „Проф. Стоян Киркович“ в Стара Загора. Според юриста на здравното заведение само две компании – „Кока-Кола“ и „Загорка“ са поискали благодарствени писма за своите дарения. В договорите с останалите дружества имало специална клауза информацията за тях да не бъде предоставяна на трети лица. Подобно условие звучи странно, като се има предвид, че в медиите, контролирани от Делян Пеевски са изброени подробно всички предметни и парични дарения, които народният представител твърди, че е направил до момента.

След засиленото медийно и обществено внимание към всекидневните дарения на Пеевски, от щаба му смениха тактиката и обявиха, че последното дарение от 300 хил. лв. в полза на БЧК е направено именно от едноличното акционерно дружество на депутата – “Интръст“ ЕАД.

Има ли значение дали депутатът от ДПС дарява като физическо лице или през акционерното си дружество?

За да стане разликата лесно разбираема, нека припомним начина, по който Бил и Мелинда Гейтс дариха 4,6 милиарда долара – 5 процента от състоянието им за справяне с пандемията от коронавируса. Преди да го направят те прехвърлиха акциите си в дарителски фонд, който бяха основали преди това.

Ако приемем, че даренията на Пеевски са фирмени, по силата на законодателството те представляват търговска сделка, при която се прехвърля собственост върху имущество със значителна стойност. За това трябва да бъдат изготвени съответните задължителни счетоводни документи. Дарителите – юридически лица – вписани в Търговския регистър, се идентифицират с т.нар. единен идентификационен код (ЕИК). Тези, които не са вписани в Регистъра, задължително представят още информация за името, адреса и предмета на дейността си, както и за органите на управление и представителството на дружеството. Ако сделката за дарение се извършва чрез пълномощник, тези, в чиято полза е направено дарението, са задължени да го идентифицират и да изискат доказателства за неговата представителна власт.

Съгласно Закона за задълженията и договорите, дарението на движими имущества (включително пари) трябва да става в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване. Дори и при предаване, обаче, получилият дарението трябва да може да идентифицира дарителя и дареното имущество. Това е задължително заради

изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари,

Закона за счетоводството и други специални закони, които гарантират точно и вярно счетоводно отчитане и прозрачност на дейността на държавните лечебни заведения. За дарена апаратура са необходими технически и други данни, които се въвеждат и отразят счетоводно като част от имуществото на получилия дарението.

Според юристът Лора Георгиева от Фондация „Антикорупционен фонд“, с която „За истината“ разговаря, в качеството си на задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“), болниците имат редица задължения, които не биха могли да изпълнят без да идентифицират точно дарителя.

Дарителските сделки на стойност над 15 хил. евро или левовата им равностойност, както и даренията на суми в брой над 5 хил. евро подлежат на задължителна идентификация най-малко чрез събиране на лични данни на физическите лица – действителни собственици на юридическото лице (притежаващи над 25 % от собствеността му), както и на техни представители, когато дарението се извършва чрез пълномощник, както е в конкретния случай. Нещо повече, по отношение на дарители и действителни собственици на дарители – юридически лица, които са видни политически личности, включително депутати, се прилагат и действия за установяване произхода на средствата и за изясняване източника на имуществено състояние, както и мерки за комплексна проверка.

Такива мерки се прилагат и

при всеки случай на съмнение за изпиране на пари

или за наличие на средства с престъпен произход, независимо от стойността на операцията. Подобни съмнения биха могли да възникнат, когато предметът на дарението не съответства на предмета на дейност на дарителя, или когато се прави дарение, несъобразено с потребностите на този, в чиято полза е направено.

„Съмнителни биха могли да бъдат и дарители, извършили серия от дарения в кратък срок от време, както и такива, чиито представители или пълномощници представят документи за идентичност и представителност, чиято автентичност поражда съмнения“, уточнява Георгиева. Съмнения пораждат и дарители или техни представители, които са пропуснали да представят документи за идентификация – своя и на дарението. Анонимните дарения, както и такива, направени под условия също биха могли да пораждат съмнения заради затруднената проверка на законността им.

Според Георгиева въпросът за идентификация на дарителя има и данъчни основания. „Всяко дарение следва да бъде счетоводно отразено, както при надарения, така и при дарителя, обяснява тя. Важно е да се отбележи, че не всички дарения се признават за данъчни цели, а само някои, изчерпателно посочени в закона, сред които са направените в полза на здравни и лечебни заведения“.

Съгласно действащото в момента законодателство признаването на сумата на дарението за данъчни цели е само до определен в закона размер и то ако с дарението не се облагодетелстват пряко или косвено тези, които го отпускат или тези, които се разпореждат с него. По тази причина е изключително важно да е ясно, кой е дарителят, каква е общата и единичната стойност на дарението, кой го е получил, за какво се използва то и реално получено ли е.

В контекста на посочените законови разпоредби възникват

множество въпроси около даренията, направени от името на „Интръст“ ЕАД

с едноличен собственик Делян Пеевски.

Важно уточнение в случая е, че отговорност за всички дарителски операции носи изпълнителният директор и законен представител на акционерното дружество Александър Георгиев, респективно Съветът на директорите на дружеството, а не собственикът на капитала, какъвто се явява депутатът от ДПС. Това на практика означава, че в лично качество Пеевски може да дарява единствено от своите дивиденти, но не и финансови средства на собственото си дружество, защото това може да бъде разглеждано и като намеса в управлението на компанията, и като опит за неговата декапитализация. За всичко това следва да се произнесат компетентните органи и одитори след проверка на всички дарения, извършени от „Интръст“ ЕАД.

За осветяване на дарителската кампания на Делян Пеевски,

гражданите трябва да получат отговор на следните въпроси:

1. Дарявал ли е Пеевски лични средства или даренията, легитимирани като негови, са фирмени? И ако са фирмени, защо гражданите бяха заблуждавани повече от месец, че народният представител е най-големият дарител в държавата?

2. Каква е връзката между депутати от ДПС, кмета на община Белица и „Интръст“ ЕАД и ако те са били приносители на даренията, имат ли нотариално заверени пълномощни от изпълнителния директор на дружеството Александър Георгиев? Както и получавали ли са облаги за извършването на дейност, несвойствена за публичните им длъжности?

3. Къде трябва да бъдат доставени даренията – в логистичният щаб на здравното министерство, както съобщи генерал Венцислав Мутафчийски по време на един от сутрешните брифинги на НОЩ и оттам да се разпределят според волята на дарителите към съответните лечебни заведения, или всеки дарител ги предоставя лично на съответното здравно заведение, което е и търговско дружество?

4. Ще извършат ли НАП, ДАНС и други институции, отговорни по конкретния казус проверки на цялата документация, съпътстваща даренията, легитимирани от името на Делян Пеевски и да отговорят има ли пропуски в тях, които биха ги направили недействителни.

5. Важно е също има ли сред направените дарения съмнителни по смисъла на българското законодателство и по-специално на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Основанията за подобна проверка са, че даренията на „Интръст“ ЕАД не съответстват на дейността на акционерното дружество, а освен това в рамките на твърде кратко време са извършени множество дарения.

Трето основание за проверка е фактът, че част от даренията са направени под условие. Става дума за парични преводи към ВМА, „Пирогов“ и Александровска болница.

Така например ВМА е получила 200 хил. лв., „Пирогов“ – 101 хил. лв. за целево изплащане на възнаграждения на точно посочен брой медицински сестри и санитари, а Александровска болница – 220 хил лв. с условие 70 хил. лв. от тях да са за финансово подпомагане на медиците на първа линия.

Всички тези въпроси трябва да изяснят дали „Интръст“ ЕАД е рисков дарител или не и дали през сделките му с лечебни заведения в страната, не са изпирани пари? Както и дали Делян Пеевски е разпоредил извършването на дарения със средства от публично акционерно дружество.

Ако институциите, длъжни да направят тези проверки не го направят, това само ще потвърди подозренията, че над Делян Пеевски широко е разтворен чадърът на прокуратурата и изпълнителната власт.

„За истината“ благодари за експертното съдействие на Лора Георгиева от юридическия екип на Фондация „Антикорупционен фонд“ и на инж. Мендерес Кунгюн –правозащитник и представител на неправителственият сектор в България.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.5 от 35 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Лекар БГ
1 Отговор
Горе-долу,в едни минали години,това оперативно интересно лице,е придобило към милиард.Чрез източване,пране на пари,контрабанда,нагласени обществени поръчки,КТБ и мн.,мн.други тъмни способи.Сега-дарява.Една трохичка от откраднатото.
Така е в България.

Оценка:
-0 +94

Филантропа Шиши
2 Отговор
е над нещата в територията на РъБъ!

Оценка:
-0 +49

Цеко сифоня
3 Отговор
Красноречива снимка. Нали се сещате кого сочи с пръст да внимава.

Оценка:
-0 +36

4
Този коментар е премахнат от модератор.
Да да
5 Отговор
Бушонът на Доган. Откраднаха милиярди , сега дарява от кафеджийските ( джобните ) и рейтингът му расте.

Коментиран от #16


Оценка:
-1 +60

6
Този коментар е премахнат от модератор.
Юлиан
7 Отговор
В конституцията затова е написано да няма партии на малцинства (най-престъпното е да са турци в нашето управление по ясни причини) но се нарушава системно. Пише и че е изконна власт и никой не може да и противоречи, но я променят, когато си поискат в тяхна насока. За това е тая конституция, да пази България и Българите. Ако се спазва и наказват нарушителите и, нито турци щяха да имат партия и представители, нито останалите престъпници там. Не виждам наказани по нея от 30 години. Причините, очевидни. Управниците не са Българи и нямат интерес България да върви напред, а най-малко да е независима.

Оценка:
-3 +24

ФЕН
8 Отговор
Е и изядохте го тоя човек бе ... се ви е в устата се ви пречи!!!Като дава що дава като зима що зима земете се разберете берете да зима , да си прибира или да си усвоява парите аман се в чорбасъта му гледате!

Коментиран от #10, #27


Оценка:
-39 +9

Ъртъсти
9 Отговор
Браво на Пеевски. Стига сте злобеели, човекът можеше и да не даде и една стотинка. Плюещите по Човекът Пеевски нека кажат те самите колко са дарили, мръсно, злобно племе, научете се един път да кажете Благодаря

Коментиран от #15


Оценка:
-55 +8

Анонимен
10 Отговор

До коментар #8 от "ФЕН":


Искме да взима оловото и да дава Богу дух.

Оценка:
-1 +24

Гошо
11 Отговор
Оня каскетлията има ли кво да каже или по добре да си трае. Шопара него гледа на снимката.

Оценка:
-1 +18

12
Този коментар е премахнат от модератор.
Станко георгиев
13 Отговор
А пача Корнелия само с три козунака дарение остана и с омразата си към хората

Оценка:
-13 +10

14
Този коментар е премахнат от модератор.
Потресен
15 Отговор

До коментар #9 от "Ъртъсти":


Вие май не живеете в България!? Или по-лошо,живеете в собствен измислен свят!

Оценка:
-0 +8

Ххх
16 Отговор

До коментар #5 от "Да да":


По-лошо от кражбите е унищожението на всичко каквото им падне в ръцете. Не знам дали БУЛГАРТАБАК беше най... или ...?

Оценка:
-0 +16

Жоро
17 Отговор
Гешеееев....
ще борим ли престъпността,или ДА?????

Оценка:
-2 +12

Светла
18 Отговор
аз си мислех, че той само пр си купува и застраховка ако се разболее, тези с наднормено тегло са рискова група, пак то пране на пари, данъчни облекчения-направо подарък, явно защо алуминиевите шапки толкова надават глас, че такава болест няма някои хора прекалено добре се възползват от ситуацията, а г-н прокурора май си избира нова шапка, най-вероятно тюрбан или се пука от яд, че не е бил в клипа, защото това е от неговата компетенция или поне такава е презумцията в нормалните страни

Оценка:
-1 +5

19
Този коментар е премахнат от модератор.
20
Този коментар е премахнат от модератор.
21
Този коментар е премахнат от модератор.
Марта
22 Отговор
Делян Пеевски се оказа голям спомоществовател, браво! Желанието му да е в помощ срещу борбата с К-19 е искрено. Но, поставям под съмнение дали дарените 300 хил.лв чрез БЧК ще стигнат до италианските медици?! Почтеността на българското ръководството на организацията е под голям въпрос?! Никой досега не е ревизирал дали по-голяма част от превежданите финансови дарения не отиват в лични сметки на ръководството на БЧК. Г-н Пеевски да си направи все пак труда и да провери дарените от него средства ще отидат ли 100% до италианските медици?!

Оценка:
-0 +4

Стар рибар
23 Отговор
Който написа статията най после откри Америка. Тъпото е че народа от който зависи това да не се случва не е узрял или може би още не е проумя.

Оценка:
-1 +3

muzis
24 Отговор
взеха ТЕЦ Вярна без пари ,сега лапат по 250000000,на месец

Оценка:
-0 +4

ксиоми
25 Отговор
някой не може ли да помогне и на мен спешно се нуждая от 1000лв за да платя и преживея всичките си сметки за два месеца

Оценка:
-0 +2

мария
26 Отговор
С ПАРИТЕ НА НАРОДА ВСЕКИ МОЖЕ ДА ДАРЯВА.НЕЗНАМ КОИ ЗАБЛУЖДАВАТЕ.

Оценка:
-0 +3

Чочо
27 Отговор

До коментар #8 от "ФЕН":


Много сърба от чорбасъто и се олива.Я как се е овалчил.

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Пламен Дишков-Кела
Арестуваният през лятото в Португалия бургазлия, издирван десетилетие с европейска заповед за арест.
Аз, без да се крия, не ме намериха 10 г. Ако съм се крил, сигурно и 40 нямаше да ме намерят"

Още бисери
ТОП 5