46 резултата за бяла

Анкета

Има ли "износ" на ромски деца за Норвегия?

КОМЕНТАРИ