67 резултата за околна среда

Анкета

Проявявали ли сте физическа агресия срещу колега шофьор на пътя?

КОМЕНТАРИ