96 резултата за пенсионер

Анкета

Има ли "износ" на ромски деца за Норвегия?

КОМЕНТАРИ