112 резултата за председателство

Анкета

Проявявали ли сте физическа агресия срещу колега шофьор на пътя?

КОМЕНТАРИ