Email при регистрацията:
Какви предимства имате, като регистрирани във Fakti.bg:
1. Може да си изберете ПСЕВДОНИМ.
2. Може да си изберете АВАТАР.
3. Може да форматирате коментарите си.
4. Може да изразявате емоции, да форматирате коментара си, да прикачвате картинки и друга медия.
5. Може да оценявате коментарите на останалите потребители.
6. Не трябва да въвеждате код от картинката при публикуване на коментар!