ФАКТИ.БГ

ЕС има план за новите варианти на вируса, защото „могат да се окажат неподатливи към ваксините”

ЕС създава европейски план за готовност в областта на биологичната защита срещу вариантите на COVID-19, наречен „Инкубатор HERA“

Публикувана: 20 Февруари, 2021 11:00
24 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1508
ЕС има план за новите варианти на вируса, защото „могат да се окажат неподатливи към ваксините”
Снимка: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.

Налице са редица варианти на коронавируса, които предизвикват силна тревога, тъй като са позаразни и се разпространяват бързо в цяла Европа. Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията вариантът B.1.1.7, който първоначално беше установен във Великобритания, е на път да се наложи над познатите до момента щамове, разпространени в ЕС. Възможно е в бъдеще да се появят други щамове и мутации. Целта на обявените инициативи е да бъдат изпреварени тези тенденции и да бъдат предложени действия за намаляване на риска от разпространение на нови варианти.

ЕС създава европейски план за готовност в областта на биологичната защита срещу вариантите на COVID-19, наречен „Инкубатор HERA“. Той ще обедини изследователите, биотехнологичните дружества, производителите, регулаторните и публичните органи и ще се занимава с наблюдение на новите варианти, обмен на данни и сътрудничество при адаптирането на ваксините. Приоритетите, заложени в този нов план, са следните:

- откриване, анализиране и адаптиране към вариантите на вируса;

- ускоряване на регулаторното одобрение на ваксините, осигуряване на насоки относно изискванията за предоставяне на данни и улесняване на сертифицирането на нови или адаптирани производствени инфраструктури;

- осигуряване на подкрепа за бързо масово производство на адаптирани или нови ваксини срещу COVID-19.

Каква заплаха носят новите варианти в Европа?

В Европа вече са установени нови варианти и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията определя риска от тяхното разпространение като висок до много висок. Някои варианти са по-заразни и могат да се превърнат в доминиращ щам, като дори намалят ефикасността на кампаниите за ваксиниране. Също така има риск бъдещите варианти да се окажат неподатливи към сегашните ваксини и Европа трябва да е подготвена за тази възможност. Капацитетът за секвениране — който варира значително в рамките на ЕС — е под 10 % във всички държави членки с изключение на една. С увеличаване на усилията и капацитета за секвениране е възможно да бъдат идентифицирането на нови варианти, които ще трябва да бъдат наблюдавани и анализирани. Комисията ще подпомага държавите от ЕС при извършването на повече тестове и работата по геномното секвениране чрез разработване на специализирани тестове за новите варианти, като за целта ще бъде предоставено европейско финансиране в размер на най-малко 75 млн. евро и ще бъдат предприети подготвителни действия за адаптиране както на ваксините, така и на капацитета за тяхното производство.

Как предварителните споразумения за закупуване на ваксини могат да помогнат за справяне с новите варианти на вируса?

Предварителните споразумения спомагат за намаляване на риска за частните инвестиции при ранното разработване на производствен капацитет за потенциални ваксини, които все още са в начален етап на клинични изпитвания. Дружествата, които успешно са разработили ваксини срещу COVID-19, вече анализират тяхната ефикасност спрямо новите варианти и проучват възможностите за адаптирането им. Комисията ще използва съществуващите предварителни споразумения за закупуване, за да може при необходимост да осигури бърз достъп и доставка на следващото поколение ваксини. Възможно е да се наложи актуализиране на вече сключените споразумения, за да се гарантира, че съответните ваксини осигуряват защита и срещу новите варианти на вируса. Въз основа на извлечените поуки предварително условие за сключването на нови споразумения или за актуализирането на съществуващите договорености ще бъде наличието на подробен и надежден план, показващ способността за производство на ваксини в ЕС и в надеждни срокове. Това условие не следва обаче да е пречка пред ЕС при необходимост да търси доставчици в трети държави, при условие че те отговарят на европейските изисквания за безопасност. В допълнение към предварителните споразумения за закупуване на ваксини ще бъде разгледана възможността за подпомагане на капацитета — особено на по-малките предприятия — за да се улесни производството на ваксини и да се гарантира наличието на междинни ресурси и инфраструктура (например лаборатории).

Защо ЕС ускорява едва сега процедурите за регулаторно одобрение?

Процедурата за одобрение на нови ваксини и лекарства беше значително ускорена още през миналата година. Европейската агенция по лекарствата извършва текущи прегледи на новите ваксини и лекарства, въз основа на които може да препоръчва разрешения за търговия при определени условия много по-бързо, отколкото в миналото. Предложението се отнася до ускоряване на процедурите за одобрение на адаптирани разновидности на съществуващите ваксини, в случай че тези ваксини се окажат недостатъчно ефикасни спрямо новите варианти на вируса. За целта ще приложим регулаторната рамка, която вече се използва за ежегодните противогрипни ваксини и която функционира успешно от много години насам. Тя включва бързо одобрение въз основа на текущ преглед на данните и конкретни насоки относно изискванията за предоставяне на данни, изготвени от Европейската агенция по лекарствата, както и ясна процедура за сертифициране на нови обекти или на обекти с променено предназначение. Как ЕС ще помогне на промишлеността да увеличи производството и готовността за бъдещи щамове на вируса? Публично-частното сътрудничество ще бъде от ключово значение за подобряване на капацитета за производство на ваксини и за преодоляване на пречките във веригата на доставки. Планът за готовност в областта на биологичната защита „Инкубатор HERA“ ще улесни контактите и сътрудничеството между регулаторните органи, другите публични органи и промишлеността, както и между участниците във веригата на доставки. Работната група за увеличаване на промишления капацитет ще функционира като единно звено за контакт по всички запитвания и ще предоставя оперативно подпомагане за преодоляване на затрудненията при производството и доставката на суровини. Комисията ще насърчи създаването при нужда на доброволен специален механизъм за лицензиране, с който ще се подпомогне споделянето на технически експертни знания чрез промишлени партньорства на допроизводствения етап с цел увеличаване на производството. Комисията ще подпомага сътрудничеството между предприятията, необходимо за постигане на конкретните цели по отношение на научноизследователската и развойната дейност, производството или доставката, които не биха били изпълними със самостоятелните усилия на дружествата. Тя има готовност да предостави насоки в областта на конкурентното право във връзка с производството на ваксини или лекарства, включително с оглед на критериите, определени в съобщението относно временната антитръстова рамка. Комисията ще създаде резерв от гъвкав производствен капацитет чрез разработването на проекта EU-FAB. За целта ще бъде използвано текущото картографиране на промишлените мощности.

Какво представлява проектът EU-FAB?

В рамките на проекта EU-FAB ще бъде създадена мрежа от производствен капацитет за реагиране при извънредни ситуации, която ще е предназначена за един и/или множество ползватели и ще е базирана на една или няколко технологии, като с нея ще се подпомогне производството на ваксини и лекарства на европейско равнище. Проектът се разработва с дългосрочната перспектива да се превърне в актив за бъдещия Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA).

Кой ще участва в мрежата за клинични изпитвания VACCELERATE?

В стартираната мрежа за клинични изпитвания VACCELERATE ще участват 16 държави членки и пет асоциирани държави, сред които са Израел и Швейцария. Тази мрежа ще улесни сътрудничеството и обмена на данни по време на клиничните изпитвания на лекарствата и ваксините срещу COVID-19. Част от усилията ще бъдат насочени към провеждането на педиатрични изпитвания, за да се проучи ефикасността на ваксините при децата и младите хора.

Как ще бъдат финансирани предложените действия?

Инвестициите на Комисията в различни аспекти на платформата включват:

- 75 млн. евро за подпомагане на геномното секвениране в държавите членки и за разработване на нови стандартизирани тестове за диагностициране на вариантите на вируса;

- 150 млн. евро за съществуващи и нови научноизследователски проекти в рамките на „Хоризонт Европа“ за проучване на новите варианти;

- предоставяне на допълнителни средства за Инструмента за спешна подкрепа и използване на механизма за финансиране на борбата със заразните болести по InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“ и InvestEU за финансиране на нови или разширени предварителни споразумения за закупуване на ваксини.

По какъв начин съобщението е свързано с бъдещия Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)?

Планът за готовност в областта на биологичната защита „Инкубатор HERA“ ще започне да функционира незабавно и ще положи основите на един бъдещ и пълноценно функциониращ орган за готовност за биологична защита — Европейският орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). Създаването на такъв орган беше предвидено в представения на 11 ноември 2020 г. законодателен пакет на Комисията за изграждане на устойчивост спрямо здравните заплахи. С учредяването на европейски орган за готовност за биологична защита ще бъде запълнен структурният дефицит в капацитета на ЕС за здравна готовност и реакция по отношение на биомедицинските изследвания, капацитета за производство и бързото увеличаване на производството. Този орган също така ще предостави възможности за следене на научните разработки, като се съсредоточи върху новите биомедицински технологии, чийто мащаб може да бъде увеличен и приложен в реални условия по време на криза. Той ще взаимодейства с промишлеността, научните работници, академичните среди и мрежите за организиране на клинични изследвания с цел да бъде изградено успешно публично-частно сътрудничество. В момента е в ход консултация, в резултат на която ще бъде изготвена първоначална оценка на въздействието от учредяването на европейски орган за готовност за биологична защита. За изграждането на такъв орган ще допринесат и обявените подготвителни действия във връзка с новите варианти на COVID-19. Комисията планира да представи съответното законодателно предложение към края на годината. Инвестициите на ЕС в най-съвременни научни изследвания, разработване и производство на ваксини и лекарства не само ще бъдат ключов елемент при бъдещите действия в отговор на пандемията, но също така ще допринесат за стратегическата автономност на ЕС в областта на здравеопазването и стратегическото позициониране на европейския здравен сектор.

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.4 от 9 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Верно ли
1 Отговор
Хахахахаха! Не думай!

Оценка:
-0 +20

Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
2 Отговор
Къде изчезна здравият разум ??????????? Пълнят ни главите с глупости за да обосновят унищожението на слабите икономики !!!!!!!!!!!! НОВА КОЛОНИЗАЦИЯ

Оценка:
-1 +31

Йосиффф
3 Отговор
МЕДИЦИНСКИ ФАШИЗЪМ УПРАЖНЯВАН УДОБНО ОТ ПОЛИТИЦИТЕ.

Оценка:
-1 +28

😷😷😷
4 Отговор
Само забележете, как ви подготвят за новата Вирусна диктатура !!! Хареса им контрола над хората и липсата на съпротива и само гледайте сега, как за година -две всички, ще станат роби на на "новата нормалност" !

Оценка:
-1 +28

сПас
5 Отговор
ЗА НОРМАЛНИТЕ ХОРА Е ВИДНО С ПРОСТО ОКО, ЧЕ С КОВИД ИСТЕРИЯТА СЕ ЦЕЛИ ТОТАЛНА ПОДМЯНА НА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА РЕАЛНОСТ И ИСТИНА.

Оценка:
-1 +25

Севда
6 Отговор
ЕС ще се справи с вируса а при ватенките умират хиляди

Коментиран от #15, #20


Оценка:
-26 +4

мислещ
7 Отговор
Тоест, "конспиративните" теории пак се оказаха верни и ваксините са неефективни (Е, не за това, за което ги рекламират, де, иначе не се съмнявам, че търсените негативни ефекти ще са си много ефективни). Няма значение как ще го оправдаят, фактът си е факт.

Коментиран от #11


Оценка:
-2 +19

I'm not a robot
8 Отговор
Ковид кризата показа ясно, че мнозинството политици в света са супер неадекватни и продажни страхливци които мислят единствено за своето оцеляване .Неясно е само кой ще отговоря за съсипването на цели държави и милиони човешки съдби и мечти.

Оценка:
-1 +22

благой
9 Отговор
В Испания попаднах на материал на Здравното министерство където е планирано ковид истерията да продължи до края на 2023г.

Оценка:
-1 +14

Юсуффф
10 Отговор
„Който успее да ви убеди да вярвате в абсурди,той може да ви убеди да извършвате и зверства“- Волтер .

Оценка:
-1 +20

мислещ
11 Отговор

До коментар #7 от "мислещ":


Първо асатанистите и техните послушни овце ни убеждаваха как маските били за да се върнем към ежедневието...не стана, както нормалните хора алармираме от първия ден, ама "маските работят" въпреки това. Сега същото с ваксините. И пак слушаме "Ваксините не работят, ама работят" ("Работят", за да продължават да се ползват и "не работят", за да продължава тиранията. Изобщо,).

Оценка:
-1 +17

рептилче
12 Отговор
с тоя тунингован грип ,има още да ни "забавляват"!

Оценка:
-1 +9

Blackthorn
13 Отговор
Много приказки, много нещо. TL;DR
Кажете по-добре вариант B.1.2.0. какво ще прави? За вариант B.2.0.0 е ясно че ще ни цепи подред.

Оценка:
-1 +3

Аз40🏴‍☠️
14 Отговор
Технокрация и тоталитаризъм, упражняван върху населенията, няма ви ай пи, няма тоя такъв, оня онакъв. Всеки подложил се на вярата в "новата религия" ще бъде пригоден от модерната инквизиция да и служи краткотрайно.

Оценка:
-2 +8

Пешо
15 Отговор

До коментар #6 от "Севда":


Ватенките пуснаха вече трета разработка на ваксина,а ще духаш супата.

Оценка:
-2 +4

Чичо Дончо
16 Отговор
Мерките са закъснели щамовете вече се разпространиха. Който оцелее ще разказва.

Оценка:
-5 +0

Матей
17 Отговор
Сега пък какво се опитват да направят,ЕС-овски щаб или ЕЗО,европейска здравна организация.И виж с какви измислени аргументи излизат,английския щам бил много заразен и ваксините май не предпазвали от него.А доказателства?Или пак като с новичока,като с БОВ на С.Хюсеин,като Скрипал и Навални,като убийството на Немцов.видяха че нещо издиша досегашната паника,та трябва да се освежи,да се повиши с една степен и смело напред към новия световен ред.

Оценка:
-1 +10

Stéphanie 🎲
18 Отговор
На този етап е добре хората (по младите) да почакат със ваксините -ефектни или не.Старците буквално са полудели чакат на записване има и скандали кой бил с по голям приоритет техен проблем те са тестерите лабораторни 🐀.Жял ми е за младите 17г.-25,26г не стига деградацията на младото поколение ами целият този фарс вечерен час ,затворени заведения ,кино,тятър,не можеш да спортуваш ...Само интернет това поколение съвсем ще изтърве влака ще има много луди и психопати.Това се отразява и на психиката ,имаше един филм забравих му името -технологията бе много напреднала всички работиха у дома,спорт,забавления (холограми това което идва скоро със 6G поколение) явно ни подготвят за нещо такова със времето младите ще се адаптират .Дано не се случи ама нямам много оптимистично настроение.

Оценка:
-0 +8

вЕрвам ви
19 Отговор
Да кажете нещо за конспиративните теории, а? Реалността ще бъде много по-страшна. Ще ни измислят колкото си искат щамове, ще ни затварят колкото и когато им хрумне, ще ни инжектират все нови боклуци и отрови. И всичко това в името и за благото на Човка. Помните, нали?

Коментиран от #21


Оценка:
-1 +14

Гост
20 Отговор

До коментар #6 от "Севда":


Умират не хиляди, а милиони . И не само в Русия, а по целия сват. Умират от старост,болести, нещастни случаи . Такава е съдбата на живите организми. Да се раждат и умират.

Оценка:
-0 +5

Гост
21 Отговор

До коментар #19 от "вЕрвам ви":


Реалност ще бъде такава каквато ние си я направим. Върхушката от върха на пирамидата има план А, В, С за нас простосмъртните. И все пак нищо, че парите, телевизора, голяма част от Интернет пространството и властта са в техни реци. На мен, като оптимист все ми се струва, че плановете им няма да минат толкова гладко. Хората вече започват да се пробуждат

Оценка:
-0 +3

АНОНИМЕН
22 Отговор
Cтaри пocтове oтпрeди :
1. "Въпросът c глaвнo В е кого ще изберат американците за президент : Ако е Тръмп - коронавируса ще си отиде от информационните сайтове и ще стане като гриповете всяка година! Ако изберат Байдън - ще видите тогава кон боб яде ли или луканка на пръчка! Ще има още по напориста коронаистерия и такъв невероятен бизнес с всякакви дезинфектанти, ваксини, лекарства!"
Зaпoчвa c мacки зa 100 дни oщe прeди дa e влязъл в Бялaтa къщичкa!
CЛEДВA ПРOДЪЛЖEНИE!
2. Каквото и да си пишем тук за ваксините - и "коронните" ваксини са за пари, тъй както са противогрипните! С противогрипните не ни зарибиха да се ваксинираме всяка есен-зима масово! Сега ще искат да има сегрегация на база "ваксиниран-неваксиниран" за коронавирус, ама май и коронавируса бил мутирал като грипните вируcи и мутанта от +++++++ ваксината нa ++++++++май не го "хващала"- няма проблем нова ваксина ще ви направим! И ни намериха цаката : след като народонаселението не щe дa дава пари за грипни ваксини - ще плащат държавите от данъците на народонаселението зa "кoрoнни" зaceгa! Зa пo-нaтaтък щe видим! Факт е и, че коронавирусите са много на брой!
+ Нa мяcтoтo нa + вceки кoмeнтaтoр мoжe дa пocтaви прoизвoдитeл нa вaкcинa и мяcтo нa мутирaнe!
-Нямам какво повече да добавя!

Оценка:
-0 +1

ПРЕСТЪПНИЦИ
23 Отговор
ДОКАТО ЕДНА ,,ВАКСИНА" ДОЙДЕ ДО БЪЛГАРИЯ ТО ТЯ ВЕЧЕ Е МОРАЛНО ОСТАРЯЛА И ОБЕЗСМИСЛЕНА , А ПРАВИТЕЛСТВОТО ОЩЕ ПО - КРАДЛИВО !

Оценка:
-0 +1

незнайко
24 Отговор
РЕШИХА И ГО НАПРАВИХА !!! КОЕ ??? ТОТАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРАТА КАКТО ВЪВ ФИЛМИТЕ !!! Германия не можа да завладее Европа насилствено през 1944 година, сега я завладява заедно със САЩ подмолно !!! Ако някой се противопостави на това, то ще са китайците !!!

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Драгомир Стойнев
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев коментира правителството на Бойко Борисов
Вотът на недоверие не е математика, а е политика"

Още бисери
ТОП 5