Венелина Маринова

Анкета

Какво означава според вас "цивилизационен избор"?

КОМЕНТАРИ
ТОП 5