Анкети

Да
33% (2002)
Не
49% (2942)
Не мога да преценя
6% (359)
Все ми е едно
12% (745)
Да, много по-лесни и интуитивни са за навигиране
24% (983)
Не, така се отвлича вниманието на водача от пътната обстановка
66% (2668)
Нямам мнение
9% (372)
През септември
10% (208)
В началото на 2021 година
15% (302)
Не знам
33% (677)
Вече се върнах
42% (871)
Да
71% (5058)
Не
25% (1820)
Колебая се
2% (118)
Все ми е едно
2% (157)
Върховенство на закона
69% (2835)
По-високи доходи
21% (860)
Свобода на словото
2% (73)
Подобряване на инфраструктурата
2% (88)
Друго
2% (82)
Нищо
4% (159)
Да
13% (859)
Не
79% (5312)
Колебая се
1% (55)
Не ме вълнува
7% (484)
Смята, че няма причина
12% (1100)
Иска да завърши поне един мандат
5% (416)
Страхува се да напусне властта
57% (5110)
Не му разрешават
22% (1956)
Друго
2% (199)
Не ме вълнува
3% (239)
1-стайни
2% (70)
2-стайни
14% (495)
3-стайни
34% (1240)
Пазарът е пренаситен и няма нужда от нови жилища
50% (1819)