Анкети

Да
71% (1838)
Не
10% (254)
Не мога да преценя
3% (88)
Все ми е едно
15% (391)
Да
56% (1730)
Не
20% (609)
Не мога да преценя
3% (100)
Не ме интересува
21% (653)
Да
76% (3522)
Не
14% (657)
Не мога да преценя
2% (83)
Все ми е едно
8% (387)
Да
10% (269)
Не
73% (1880)
Не мога да преценя
2% (46)
Все ми е едно
15% (382)
Електрически
34% (798)
Хибриди
19% (449)
Автономни
19% (454)
ДВГ, сега и завинаги
27% (643)
Да
28% (886)
Не
61% (1884)
Не мога да преценя
6% (197)
Все ми е едно
5% (143)
Да
62% (2724)
Не
30% (1326)
Не мога да преценя
4% (169)
Все ми е едно
5% (202)
Да
81% (2525)
Не
11% (329)
Не мога да преценя
2% (75)
Все ми е едно
6% (182)