Last news in Fakti
RSS е система за излъчване на информация по категории от Fakti.bg, която ви позволява да получавате новини в реално време. Въпреки че повечето нови браузъри отварят RSS, за да ползвате пълноценно линковете към всяка емисия, ви е необходим RSS четец. Вие избирате – дали да се инсталира на вашия компютър като например FeedReader или да бъде базиран в интернет като Google Reader. Изберете от кои рубрики искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. Имате възможност и да получавате всички новини от Fakti.bg.