Не бих се учудила, ако винетките, които продават Български пощи, са за 2018 година.