- Ако първият пол не бие втория пол, значи е трети пол.
Пернишка конвенция.