Нели Кордовска: Продажбата на ДСК е най-успешната банкова приватизационна сделка

Публикувана: 9 Октомври, 2003 00:00
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1541
ШРИФТ ПЕЧАТ

През миналата седмица беше окончателно финализирана сделката по продажбата на последната обявена за приватизация българска държавна банка - ДСК. Една от най-важните фигури в приватизационния процес беше изпълнителния директор на БКК Нели Кордовска. Тя е завършила специалност "Международни икономически отношения" в УНСС, като е магистър по финанси, регулиране и управление на риска от ISMA Centre в университета в Рединг, Великобритания. Работила е девет години в управление "Банков надзор" на БНБ. През септември 2001 г. влиза в ръководството на банковия холдинг, а по-късно заема и длъжността изпълнителен директор и член на съвета на директорите.


,
Сделката за продажбата на Банка ДСК вече е факт. Как я оценявате?
- Аз съм много щастлива, че успяхме в един сравнително кратък период от време от около девет месеца от започването на процедурата по продажба на ДСК да се похвалим с приключването на самата сделка. Ако смятаме времето от първото влизане на кандидат-купувачите в банката за предприватизационно проучване, говорим дори за около седем месеца. Това е един изключително кратък срок за една подобна процедура и сделка от подобен мащаб.

От гледна точка на резултатите, които получихме по сделката, моите очаквания бяха надхвърлени значително. По отношение на приходите от сделката мисля, че никой от съвета на директорите на БКК не е очаквал толкова зашеметяващ успех. Най-показателно за успеха на тази сделка е постигнатото съотношение цена - нетни активи, което беше 2.4 пъти. Това е един много висок резултат не само за България, но и за Централна и Източна Европа. Средното съотношение за региона е около 1.9. Последните две сделки за ДСК и Биохим бяха уникални за практиката на БКК, тъй като в предишните продажби не е достигано и съотношение 2 за последните четири-пет години. Тези добри резултати означават повече пари за държавата, които тя може да харчи.

От друга страна, от изключително значение за нас беше авторитетът на купувача. Както при сделката за ДСК, така и за Биохим, банките бяха придобити от много авторитетни международни институции с доказана репутация и доказан опит в преструктурирането на държавни банки в региона. Опитът им в модерните банкови технологии и иновационни продукти и услуги несъмнено ще облагодетелства клиентите на ДСК и Биохим и пазара като цяло. Това ще повиши конкуренцията в сектора, което индиректно ще се отрази положително върху развитието на цялата икономика.

Казахте, че постигнатите резултати при продажбата на ДСК са надхвърлили очакванията ви. Какви бяха основните фактори, които доведоха до по-добрите параметри на сделката?
- За това допринесоха няколко много важни фактора. На първо място, заради много добре разположената във времето сделка, защото в такава процедура има две страни - купувач и продавач. И ако продавачът се съобрази достатъчно добре с конюнктурата, с настроенията и амбициите на потенциалните купувачи, това само по себе си предопределя успех. БКК успя да разположи сделката така във времето, че тя да бъде съобразена изцяло с намеренията на купувачите, които малко или много бяха известни и с които се бяхме свързали преди самата процедура. По този начин ние знаехме техните очаквания и намерения. Това предопредели високо ниво на конкуренция, което доведе до добрите резултати.

Това е и вторият фактор - при тази процедура имахме изключително силна, дори ожесточена конкурентна борба между двата кандидата Ерсте банк и ОТП банк. При тези два изключително качествени кандидат-купувача за нас от самото начало беше ясно, че който и от тях да бъде избран, резултатът за БКК ще е много добър.

На трето място са финансовото състояние и лидерските пазарни позиции на ДСК. Безспорно тя е най-стабилната финансова институция на пазара за последните 10 години, основно благодарение на самата структура на нейния баланс. Освен това не бива да се забравя и мястото й в региона - тя беше една от малкото останали държавни банки от този мащаб за продажба.

Кои бяха най-инфарктните моменти по време на процедурата за ДСК?
- Честно казано, лично аз не предполагах, че тази процедура ще бъде толкова трудна, особено в частта избор на купувач. Банката сама по себе си не предразполага създаването на проблеми от гледна точка на някакви скрити задължения, каквито притеснения примерно имаше при Биохим. Освен това дю дилиджънсът премина сравнително гладко, а и получихме три предварителни оферти. Изобщо нищо не предполагаше такова усложнение при вземане на решение по избор на купувача при тази сделка.

За мен най-инфарктният момент беше след отварянето на офертите и след запознаването ни в детайли с условията в тях. Защото въпреки разликата в ценовите равнища на двете оферти да беше очевидна, беше ясно, че изборът ще бъде много труден, тъй като тази разлика е несъществена за сделка от този мащаб (под 6%). Освен това другите условия като допълнителни ангажименти, структура на самия договор и пр. бяха много конкурентни. За нас беше ясно, че ще бъде много сложно да вземем решение веднага след отварянето на офертите, нямаше категоричен победител в битката. Поради това взехме решение в рамките на уикенда след получаване на офертите да дадем на кандидат-купувачите кратък ултимативен срок, в който те трябваше да се съобразят с първоначално изложените условия в нашия проектодоговор. Защото и двете предложения се разминаваха значително с условията в нашия унифициран проектодоговор. Нашата цел е да запазим същите ценови оферти, но да подобрим останалите условия. Тези два дни в действителност бяха и най-инфарктните дни лично за мен. Освен всичко друго за мен беше много важно да запазим доверието на двата кандидат-купувачи в процедурата и нашите действия. В крайна сметка се озовахме в уникална ситуация, тъй като успяхме да ги убедим не само да се откажат от абсолютно всички допълнителни условия и ангажименти за БКК, но и да предложат още по-добри условия по договора. Така не само ги върнахме към текстовете на първоначалния вариант на договора за покупко-продажба, но и успяхме да го подобрим значително. Това е безспорен успех, абстрахирайки се от цената, тъй като тя не е единственият критерий в една сделка.Така, ако направим алюзия с последната приватизационна банкова сделка на Пощабанк в Унгария, въпреки високата постигната цена, доколкото ми е известно, държавата там се е ангажирала с изключително тежки гаранции. Така че сделката за ДСК е безспорно най-добрата сделка за продажба на държавна банка в региона за последните две години.

А имате ли отговор защо бяха пуснати в публичното пространство различни слухове и псевдоинформации за единия от кандидат-купувачите в хода на приватизационната процедура?
- Честно казано, част от тези констатации, които излизаха в нашата преса, бяха много смехотворни и аз нямам категоричен отговор откъде може да са били провокирани. Но е съвсем естествено в една ожесточена конкурентна битка да има удари под кръста и опити да се дискредитира единият или другият купувач. Тези публикации не бяха неочаквани, но бяха доста пресилени. Но не мисля, че повлияха на процеса на вземане на решение от БКК, защото е факт, че ние от самото начало се придържахме изцяло към обявените предварително обективни и много ясни критерии за оценка на офертите.

Възможно ли е по ваше мнение да бъде използвана при тази сделка доверителната сметка?
- Не, на база и на досегашния ни опит смятам, че вероятността ескроу-сметката да бъде използвана е нищожна. Не смятам, че по отношение на кредитния портфейл на Банка ДСК съществуват рискове за скрити задължения, защото качеството на кредитите е много високо, 98% са редовни, а останалите, които са класифицирани в по-долни групи, са достатъчно добре провизирани.

Защо банковата приватизация се оказа най-успешна, към нея имаше най-малко критики?
- Безспорно в сравнение останалите форми на продажба на държавни активи банковата приватизация е като бяла лястовичка. Това се дължи основно на две причини: първата е самата структура и природа на продавача. БКК е търговско дружество, което се управлява, извършва своята дейност и е подчинено единствено на своя устав и вътрешните си правила, а не на някакви законови разпоредби и подзаконови актове. Това ограничава максимално съдебната намеса и контрол в решенията, които взема БКК. От друга страна, като търговско дружество ръководството на БКК преди всичко се стреми да постигне висок бизнес резултат. С други думи, стремежът на хората, които вземат решения в БКК, е бил винаги да се взимат бизнес решения, като се ограничи максимално политическата намеса. Би било пресилено да се твърди, че при нас няма никаква политическата намеса, тъй като почти целият съвет на директорите (с изключение на изпълнителния директор) е съставен от най-висшите ръководни политици на държавата.

Действително, вземайки решение, съветът на директорите се съобразява с основните политически цели на правителството, но в крайна сметка се гледат принципите и заложените критерии, чиято основна цел е постигането на възможно най-високи приходи. На второ място е залагането на много ясни и обективни критерии от самото начало и най-вече търсенето на стратегически инвеститори, при това на реномирани банкови институции, за кандидат-купувачи. Минимизиран е рискът банкови активи да попаднат в ръцете на случайни купувачи или такива със съмнителна репутация или неясна акционерна структура. Все пак една реномирана чуждестранна банка, чиито акции се котират на международните капиталови пазари, не може да си позволи да бъде въвлечена в скандали в една подобна процедура. Освен това с избора на стабилни чуждестранни банкови институции за купувачи БКК гарантира и бъдещата финансова стабилност на банковата система.

След като вече беше даден краят на банковата приватизация, какво следва за БКК?
- Логичното продължение на дейността на БКК е плавното подготвяне и преминаване към доброволна ликвидация. За да се пристъпи към това, първо трябва да се прехвърлят всички поети към купувачите на последните три банки, тъй като по другите предишни приватизационни сделки ангажиментите са вече изтекли с изключение на неразкрити данъчни задължения. Гаранцията по тях според данъчно-процесуалния кодекс е пет години. Но всички ангажименти, които БКК е поела по досегашните споразумения с купувачите, по някакъв начин трябва да бъдат гарантирани от държавата. В противен случай нито един купувач няма да се съгласи да одобри приключването на дейността на БКК.

По отношение на последните три сделки има подписани и допълнителни гаранционни споразумения, според които държавата гарантира съществуването на БКК и че тя ще разполага с нужния капитал и ликвидност, които да покрият евентуалните неразкрити задължения на продадените банки. Именно поради това се налага прехвърлянето на ангажиментите, тъй като държавата се задължила пред купувачите, преди да ликвидира БКК, да получи съгласието им. Подобно прехвърляне вече се обсъжда между БКК и Министерството на финансите, правния отдел на Министерския съвет, икономическата, правната и бюджетната комисия на парламента. Ние сме представили един проектозакон за прехвърлянето на тези ангажименти. На практика съществуват две форми, които могат да се използват за прехвърлянето им. На първо място, както вече споменах, е приемането на закон - това е предпочитаният от нас вариант. Втората възможност е подписването на тристранни споразумения, които да бъдат сключени между държавата, БКК и съответния купувач. Чрез тези споразумения на практика ще става поемането на ангажиментите от държавата. След като бъде изчистен този казус, а аз очаквам разрешение на този въпрос да имаме до Коледа, следва де се свика извънредно общо събрание на акционерите, което да вземе решение за доброволна ликвидация. Очаквам това да стане почти непосредствено след прехвърлянето на ангажиментите по едната или другата форма. Говорим за началото на следващата година, ако успеем до края на настоящата да прехвърлим ангажиментите.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Кеворк Кеворкян
Кеворк Кеворкян в „Комбина“ за ген. Румен Радев:
Докато политическата секта шляка долу, той лети горе."

Още бисери