Всички теми › Тема "Иванчо"
Иван разказва пред камината:
- И тогава се хвърлих към лъва и с един удар на ножа му отсякох опашката...
- Но защо си започнал от опашката?
- Защото главата преди това я беше отрязал някой друг.