Всички теми › Тема "Жени-шофьори"
- Отдавна не съм виждал приятелката ти, да не сте се разделили?
- Не, паркира.