Всички теми › Тема "Любовници"
Мъжът се мушва под завивките и нежно и страстно прошепва в ухото на жена си:
- Без гащи съм ...
Жената отговаря:
- Остави ме да спя... Утре ще ти изпера няколко чифта...