Всички теми › Тема "Любовници"
-Вчера в леглото започнах да разказвам виц на любовницата ми, а в това време дойде мъжът й.
- И какво?!
- Наложи се да го разказвам отначало...