Всички теми › Тема "Мъже под чехъл"
Двама приятели разговарят на чашка:
- Жена ми постоянно ми "пили" - това да направя, онова да направя. Омръзна ми вече...
- Аз с моята се оправям без проблеми. Като я скастря и млъква.
- Как успяваш? Какво й казваш?
- Ами, например, вчера ми се разкрещя: "Защо в мивката има мръсни чинии?"
- А аз и отговорих: "Я се разкарай...! Още не съм измил пода!"