Всички теми › Тема "Мъже рогоносци"
Един рицар трябвало да замине на война. Тогава той сложил девствен пояс на жена си и повикал най-верния си приятел.
- Ето ти ключа от най-голямото ми съкровище - казал му той. - Давам ти го, защото не се съмнявам в твоята честност. Ако не се върна, отключи пояса една година след моята смърт.
Тръгнал рицарят и след час дочул конски тропот. Приятелят му препускал стремително след него.
- Какво има? - попитал рицарят.
- Станала е грешка, сър. Дали сте ми друг ключ.
- Да пием за верните приятели!