Всички теми › Тема "Македонци"
Учените от БАН открили, че в редица държави по света има български малцинства, а в Македония има българско мнозинство.