Всички теми › Тема "Македонци"
Един македонец - комита.
Двама македонци - дружина.
Трима македонци - дружина со предател.