Всички теми › Тема "Шефове"
Преди 50 години нямаше много автобуси и ТКЗС-тата организираха екскурзии из страната с камиони, в които имаше пейки и покрити с брезент.
Една група от североизточна България цял ден пътувала и при влизане в София почукали на кабината на шофьора да спре, за да се облегчат хората. Председателят на ТКЗС отговорил от кабината, че къде да е не може да се правят такива неща, да потраят малко и като види градска тоалетна ще спрат.
След няколко минути камионът спира и председателят ги инструктира:
- Отсреща е тоалетната. Има две букви М и Ж.
Там където пише Ж, е за жентълмени,
а където пише М, е за мадами...