ФАКТИ.БГ

Докъде стигнахме за 30 години

Всъщност отправната точка на прехода бе „реалният социализъм“

Публикувана: 12 Ноември, 2019 16:00
32 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3147
Докъде стигнахме за 30 години
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Източник:
24 май
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Философите само са интерпретирали света по различен начин, но въпросът е той да бъде променен.

Карл Маркс

…Но е добре преди това светът да бъде обяснен.

Честването на един национален юбилей обикновено е празнично събитие, отбелязващо раздялата със старото и раждането на новото. Освобождението на България се чества от 3-ти март 1879 г. като нещо окончателно, а не като нещо започнало. Съединението на България също е еднократен акт, а не нещо започнало, с който на 6-ти септември 1885 г. Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България. 10-ти ноември 1989 г. – за разлика от всички други национални празници – се отбелязва като нещо започнато, но недовършено. Затова не е национален празник, а само се отчита разстоянието на изминатия път в посоката към целта.

Откъде тръгнахме?

Всъщност отправната точка на прехода бе „реалният социализъм“. Няма нещо по-пъстро от това понятие, което зад прилагателното „реален“ прикриваше в различните страни освен елементите на по-високата степен на социалната държава и в частност – на социализма, също така и елементи на капитализъм (Унгария, Чехословакия и др.), на феодализъм („жителството“ в България, в СССР и др.), на робовладелско общество (Албания, Румъния и др.). Няма „чиста“, еднозначна и коренно различна от предходната социално-икономическа система; всяка носи елементи от миналото и белези от бъдещето. В обществено-икономическата система на „реалния социализъм“ имаше много положителни неща, имаше опит за изграждането на високо развита социална държава[1]. Но това, което се мъчеше, но не успяваше да прикрива, беше че „реалният социализъм“ не е много, много идентичен с научния социализъм, описан от класиците (Маркс, Енгелс, Ленин), че в центъра на властта имаше наследствени династии и геронтокрация, че „изкривяването“ на обществото на „равните възможности“ ставаше чрез облагите за „правоимащите“ и преследването на „различно“ мислещите, че отсъстваше „гласност“ и откритост. Така, че който твърди, че преди е имало „истински социализъм“, нека си помисли още един път по въпроса!

Естествено, едно несправедливо общество не може да бъде вечно. Затова дойде „перестройката“ на Горбачов, затова и (с благословията на „големия брат“) в България се стартира началото на прехода, започвайки с дворцовия преврат срещу Живков и неговата свита.

И така, преди 30 години бе положено „Началото на прехода“. Стартовата база на промените завари България в горната подгрупа на средноразвитите страни със сравнително висок индекс на човешкото развитие – типични за една индустриално-аграрна страна; с нараснало от 7 млн. души до почти 9 млн. души население, образовано във висока степен; със силно развита материално-техническа база, ориентирана за дългосрочен внос-износ в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и т.н.

Бъдещето на „прехода“ в онези години, да припомня на забравилите, бе възможно в две посоки: или „повече социализъм“ и преход от държавна към обществена и лична собственост, повече справедливост, солидарност и свобода; или „връщане към добрия стар капитализъм“, наричан за краткост „пазарна икономика“ и съответстващата ѝ демокрация[2]. Въпросът за посоките към бъдещето съвсем не беше еднозначен; в много отношения управлението на икономическата система бе открило решения, които очертаваха отлични възможности (напр. при акад. Евгени Матеев); освен всичко, можеше да се извърши плавен преход към едно много по-справедливо общество, почти „без класи“, базирано върху принципа „от всекиму според способностите (и държавата да дава възможности за „равен старт“, всекиму – според количеството и качеството на вложения труд (в това отношение метриката бе отишла много напред)“.

Историята избра втория път: преход към „пазарна икономика“ и „демокрация“. В България – за разлика от някои други бивши социалистически страни – преходът бе предпочетено да се осъществи по мъчителен и трънлив път. В началото бе… „разграждането на системата“ (а не словото и мисълта). Именно, вместо „надграждане на изграденото“, бе осъществено неговото разграждане: първо, чрез силно присъствие на реститутите и техните наследници в самонаричащите се „демократични сили“, сякаш всичко преди 1944 г. е вървяло по мед и масло; второ, чрез вандалска приватизация, осъществявана „законно“ чрез различни форми на лично обогатяване – компенсаторки, нарочна обезценка на активи, уж масова приватизация и т.н.; трето, чрез „пълно скъсване“ на икономическите връзки с другите бивши социалистически страни (за което най-голяма вина носи Русия), което породи спиране на производството в стотици предприятия и предизвика масова безработица.

Докъде стигнахме?

Огромна е разликата между първия етап на капитализма в западния свят през ХVIII-XX век и първия етап на „новия капитализъм“ в България. В западния свят се извърши постепенно първоначално натрупване на капитала – стъпка по стъпка; в България се осъществи първоначално разграбване на натрупания обществен капитал.

Първата половина на прехода – за около 15 годишен период – България успя да осъществи „разграждането на старата система“ и трансформирането на икономическата власт на държавата в икономическа власт на близки до центъра на бившата комунистическа партия (прословутите „куфарчета“ и предаването за „управление“ на предприятията, включително и ограбването на външнотърговските дружества), реститути, приватизатори, бандитски групировки, „чевръсти“ политици, външни инвеститори. И ако наличните основни фондове през 1990 г. (създадени с труда на цялото общество!) са били в размер на 140 405 600 000 лв., или по 15 600 лв. на всеки един български гражданин, то именно процесите на прехвърляне на собствеността автоматично превърнаха някои в мултимилионери, а други оставиха без пукнат грош!

Сега ще дам малка гатанка на всички, които имат желание да смятат: според НСИ индексът на потребителските цени за месец септември 2019 г. спрямо месец януари 1991 г. e 272 196.4%, т.е. инфлацията е 272 196.4%[3]. Та въпросът ми е: колко е загубил всеки български граждани, ако не е получил своя дял от 15 600 лв. в началото на периода? Главозамайващи суми, доказващи какъв пладнешки грабеж е осъществен под маската на „прехода“; „политиците преходници“ са лъгали като разпрани! Сега може да се разбере, че някои са завършили своя „преход“ доста по-рано от другите – живеят отдавна в „царството на свободата“! Ще посмее ли някой да отвори „досиетата на прехода“?!

Но „приватизирането“ на икономическата власт и прехвърлянето ѝ в ръцете на новобогаташите не води до изграждането на „пазарна“ икономика. Всъщност „пазарна икономика“ означава всеки да се стреми да предложи на пазара това, от което имат нужда хората; на цена, която отговаря на разноските; във време и място, където е удобно на купувача; с точна информация за качествата на продукта. Обратно, българският гражданин получи онова, което носи максимална печалба, а не онова, което е качествено (снижаването на качеството чрез заменки е печелившо!); на цени, които обикновено са по-високи от аналозите в други страни; с „крива“ информация, която нагло лъже в очите потребителите. Освен това, аксиома за пазарната икономика е всеки да живее според количеството и качеството на благата, които предоставя на пазара, а не според ренти, собственост и наследства. Пазарната икономика не означава огромни „помощи“ за изграждането на къщи за гости, субсидии за производители, щедри европейски фондове за олигарси; обществени поръчки за кръговете на корумпирани политици и т.н.

30 години след началото на „прехода“ може определено да се твърди че „пазарната икономика“ в България не е доминантна! Какво има ли? От едната страна, има микс от олигархия, местни „владичества“, криминални богаташи, политическа корупция; от другата страна, има унижени и оскърбени, както и бедняци. България е водеща в ЕС по „лошия показател“ през 2018 година, като под линията на бедност от 351 лв. са около 1,5 млн. души.; над 40% от децата живеят в лишения.

Та ако в България няма типична „пазарна икономика“, то има ли „демокрация“? Това е въпросът! Защото такава степен на неравенство между новобогаташи и бедни в тази страна не е било 1 338 години! И такъв дял на открито и прикрито бедни не е имало никога, как тогава някои да не си мечтаят за недемократичните (но небедни) времена на Живков?!

Но „като няма прокопсия, плюл съм в тази орисия!“, твърдеше Яворов; съвета му последваха почти 2 млн. души. Ако през 1990 г. населението на България е било 8 990 800 души, през 2018 г. е останало 7 000 039 според НСИ. Към 1 млн. души са се отправили нагоре, не само по „естествени причини“, но и поради влошените (за тях) условия на живот. Други около 1 млн. души са се отправили „с цървули по дивия Запад“, където няма да срещнат каубои, но ще намерят по-добра и по-високо платена работа, по-спокоен живот, по-добро бъдеще за своите деца. Така че най-бедната страна в ЕС се е превърнала в щедър донор на работна сила за другите страни-членки и за САЩ. За всеки от своите граждани – от раждането до към 20 годишна възраст – българската държава е инвестирала към 20 000 евро; или към 20 млрд. евро; пропуснатите ползи по линия на непроизведения БВП на човек са в размер на 6 309 евро (последните съпоставими данни са от 2015 г.), или 252 360 евро за 40 години, или поне 252 млрд. евро от всички напуснали своята родина. Съпоставете го с получените чисти еврофондове (реално получени минус нашата вноска) и ще пресметнете каква „печалба“ има България!

Има все пак и нещо хубаво в цялата картина. Това е че благодарение на прословутото българско упорство, на факта че сме в ЕС и че нашите мигранти оттам не забравят близките си тук, България взе да се връща в средната подгрупа на средноразвитите страни. По Индекс на човешкото развитие сме дръпнали напред до 51-во място[4], но пред нас са все още Бахрейн, Чили, Русия, Черна гора и т.н. Все пак мърдаме!

Да обобщим. 30-те години преход не позволиха нито да се изгради „пазарна икономика“, нито да се достигне приемливо качество на демокрация. Затова и тези три десетилетия не са повод за празник и фойерверки, а за дълбоко осмисляне както на грешките и препятствията, така и на пътя напред.

Накъде ще отиваме?

При обща характеристиката на нашата страна, ако използваме общоприетите понятия, в момента България е типичен пример за третичен периферен капитализъм.

Една екстраполационна прогноза подсказва че при 3% икономически растеж ще достигнем средното ниво БВП на ЕС от 2015 г. след малко по-малко от 50 години, някъде към 2065 г. Но ЕС от 2015 г., а не от 2065 г.; ако е от тогава, то и 100 г. може да се окажат малко.

Една нормативна прогноза, ако си позволим да мечтаем за растеж от 6% средногодишно (с инвестиции и от ЕС), обещава към 2040 г. да наближим средата на ЕС (пак от 2015 г.). Но за целта и ЕС трябва да се промени, пожелавайки реална кохезия в обозримо бъдеще; и България ще трябва да предложи друг стандарт на живота на младите свои хора; и „бизнесът“ ще трябва да промени съотношението „печалби- заплати“ в посока на втората част. Mission: Impossible, но пък си заслужава да се помисли!

Има ли лечение за мрачните прогнози за България? Животът е по-богат от всякакви предсказания, така че едно „балканско чудо“ не е абсурдно. Има едно прекрасно правило, записано върху една жълта сграда: „Съединението прави силата“. В момента българското общество е фрагментарно, то не е „общество“. На всички последни избори най-голямата част от хората са от партията на „Голямото негласуващо мнозинство“ (по думите на Ричард Никсън) – тези, които не вярват в баналните приказки за демокрация. Не може да има обединение и съгласие при положение че всички граждани не се приобщят към управлението на своя район, град, регион, страна, съюз. Така че най-доброто лекарство – макар и много дефицитно – е демокрацията. Разбирана не като гласуване на 4-5 години, а като съучастие в общите дела и справедливо разпределяне на създадените блага.

Иначе казано, историята ни тласка много повече към един истински научен „зелен“ социализъм (обхващащ управлението на процеса: производство – първично разпределение – преразпределение – крайно потребление), отколкото към преразпределителна социална държава при неолиберална икономика, каквато има и в момента.

Бележки:

[1] „По принцип, когато гледаме на ГДР, има едно нещо, което много западни германци намират толкова трудно да разберат: че дори в диктатура може да има успешен живот. Така че имахме приятели и семейства, с които празнувахме рождени дни и Коледа, или споделяхме тъга въпреки държавата, разбира се, винаги в известна бдителност пред държавата. Но това, че не бихме могли да пътуваме до Америка, а само до Унгария и България, не е определяло всеки ден. Тъй като тази страна от нашия личен живот в ГДР не се възприема или дори не се игнорира от много западни германци, реакцията на някои източногерманци днес понякога води до своеобразна романтизация“. Какво би станало, ако тези дни ГДР отпразнува 70-годишнината си? „В крайна сметка бих могла да реализирам мечтата си“, казва Меркел. „В ГДР жените се пенсионираха на 60 години, така че преди пет години щях да си взема паспорта и да пътувам до Америка.“ Пенсионерите от ГДР се радваха на свобода на пътуване. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-zum-mauerfall-in-westdeutschland-lebten-nicht-nur-mutbolzen-a-1294911.html

[2] Всяка икономика е пазарна! Нещо повече – капиталистическата икономика не е тъждествена на пазарната икономика, понеже в центъра на интересите стои печалбата, а не нуждите на потребителите. Освен това, голяма част от транснационалните корпорации са нечестни „корпоративни граждани“ и крият данъци. В САЩ, например, 60 от 500-те най-големи фирми – включително Amazon, Netflix и General Motors, не са платили никакви данъци през 2018 г., въпреки натрупаната печалба от 79 милиарда долара.

[3] https://www.nsi.bg/bg/content/2539/калкулатор-на-инфлацията

[4] http://hdr.undp.org/en/2018-update

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.7 от 13 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Докъде
1 Отговор
Построихме над хиляда цигански махали, засилихме присъствието им във всеки град, за да не могат да спят старците, да си гледат кучета, да се стряскат постоянно, за да умират че да не плащаме пенсии!

Оценка:
-3 +27

100 рубли = 1 ДОЛАР
2 Отговор
Айде още един комунистически простак ни учи на икономика боже боже

Коментиран от #8, #15, #18


Оценка:
-35 +10

се се се ре УМРЕ урааааааааааааа
3 Отговор
Щом продажните прости комунисти ревът на умряло 1000% България е на прав път !!!

Коментиран от #9


Оценка:
-27 +9

4
Този коментар е премахнат от модератор
ай де бе
5 Отговор
Ооо,да, комунистите са виновни за всичко!
Сигурно и сега комунистите правят закони за да вземат децата ни.
И след сто години комунистите ще са виновни, сигурен съм!

Оценка:
-4 +28

България е различна
6 Отговор
СССР беше разрушен за да бъдат спасени САЩ и Западна Европа от банкрут! Западняците са като мащеха за нас! Освен това в България статуквото ненавижда българският народ. Българските политици и чиновници мразят България и народът в нея. Българските политици обичат Гръцкото море, Бали, Малдиви, турове из Европа и САЩ, Куршевел и така нататък. За тях България и българският народ са средство за печелене на пари и нищо повече от това. Те нямат никакво национално самосъзнание. За разлика от българското статукво това в Чехия, Унгария, Румъния и други бивши СССР страни имат много по-голяма привързаност към държавите си. Затова България стана последна, защото сме най-продажни. За един Мерцедес български политик ще унищожи цял български град без да му мигне окото! Разбира се и заради геостратегическото ни местоположение сме под прицел. България е харесана за бойна територия от НАТО и те не искат да дойдат на власт отговорни политици. На тях им трябва територия, в която да настанят бежанци-терористи, да водят войни с Русия и Турция, да ползват като бази за обслужване на военни контингенти и така нататък. Също така от Брюксел са харесали България като сметище за тяхните отпадъци, както и за мръсните им фабрики и отпадъчни хранителни продукти. В България само мафията ще вирее

Оценка:
-3 +32

Тръмп
7 Отговор
Комуниста може само да лъже и краде!!!:):):)Този ферман е пълен бълвоч без смисъл,а просто да има максимално оплюване на реалността!!!:):):)

Оценка:
-18 +5

gost
8 Отговор

До коментар #2 от "100 рубли = 1 ДОЛАР":


Когато свършат аргументите, започват личните нападки.
Простака си ти.

Оценка:
-2 +13

КГБ
9 Отговор

До коментар #3 от "се се се ре УМРЕ урааааааааааааа":


На цървула и панделка да му вържеш, си остава цървул.

Оценка:
-1 +14

боцмана
10 Отговор
До под кривата круша.

Оценка:
-0 +10

Шломо
11 Отговор
На никой не му пука кой къде бил стигнал. Кучетатата си лаят, кервана си върви. Пари има за всички, но не са разпределени равномерно.

Оценка:
-2 +4

мали мали
12 Отговор
Къде па го тури това кръгово,тиквата му с тиква не мое излезем въртим,въртим нема краи

Оценка:
-1 +4

копи пейст
13 Отговор
Руcки aгeнти и кoмуниcти кaтo тoя Дурaнкeв иcкaт дa мaнипулирaт и в Eврoпa. Клacичecки руcкoфилистик... И тoзи пишмaн прoфecoр e aгeнт и руcкa пoдлoгa... Aмaн oт прeдaтeли гoтoви дa зaгрoбят cтрaнaтa ни зa шeпa рубли!

Оценка:
-13 +3

Димов
14 Отговор
Чудесна статия с перфектен анализ. Браво на автора. Дано някой хора се поразсънят от летаргията и се усетят, дали всъщност имат права и шанс за промяна.

Оценка:
-4 +17

15
Този коментар е премахнат от модератор
Шаран БГ
16 Отговор
На № 3 Че е на прав път България - спор няма. Ама много назад , бе брате.....около стотина години. И най-лошото - като че ли от правия път и петдесет години встрани ??

Оценка:
-0 +10

Цонко
17 Отговор
Аз пък съм много доволен и празнувам 10.11.

Оценка:
-7 +0

Владо
18 Отговор

До коментар #2 от "100 рубли = 1 ДОЛАР":


Ти си типичен пример на простака демократ

Оценка:
-1 +11

Митьо
19 Отговор
Докарахме го до територия на беззаконие, просперитет на бандитите, наглеците и безочливите политици! Оправянето/нормализирането ни минава през диктатура - китайски модел. Минимум социалност!

Оценка:
-0 +9

Plovdiv
20 Отговор
Ако трябва да дам отговор на заглавието - стигнахме дотам, човек като мен, който помни 1989 г. и беше оптимист за бъдещето тогава, сега да проклина това, което се случи за тези 30 години! В това число - да проклина и себе си за наивността си!

Оценка:
-1 +5

кибернетичния боян
21 Отговор
Боянчо, стигнахме до под кривата круша!Е това не си написал - в прав текст! Защото, ако си чувал за социометрия, като измериш коефициента на благополучие на народеца ни, тогава се пробвай да онагледиш витрината на България и без да вкарваш непремерената си доза с отрова как сме напреднали - с кое, Боянчо? Та нали 30г. не можем се отлепи от дъното в ЕС, а по всичко изглежда и от Африканския съюз, а? ФИЛОСОФИЯТА ТИ, КАТО РЕТРОСПЕКЦИЯ, БОЯНЧО, Е С ПОГРЕШНИ ОТПРАВНИ ТОЧКИ - КРУШАТА НЕ САМО Е КРИВА, АМИ НА ВСИЧКО ОТГОРЕ Е ...МНОГО КРИВА! НЯМА КАК ДА Я ИЗПРАВИШ С ТЕЗИ ОПРАВДАТЕЛНИ НАПЪНИ И МЪГЛЯВИНИ ОТ ФИЛМА "НАДЕЖДАТА КРЕПИ БУДАЛАТА"! Жалко за загубеното от тебе време. Виж КОЕФИЦИЕНТА НА БЛАГОПОЛУЧИЕ, БОЯНЧО, КОЕФИЦИЕНТА ... И ПАК ДРАСНИ! ВИЖ И НЕЩИЧКО ЗА УРЕДЕНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СТАТУС ПО ФРАГМЕНТАЦИЯ И Е ЛИ ИМА ТАКЪВ ЛЕГИТИМИРАН С НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВА ПО ВЕРТИКАЛА И ХОРИЗОНТАЛА НА ОБЩЕСТВЕНАТА НИ СИСТЕМА КАТО ЦЕЛЕУКАЗАНОСТ И ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ - КАКВИ, КОЛКО И КАК? ЩЕ ТРЕБВА, ОБАЧЕ, ДА КОНЦЕПТУАЛИЗИРАШ И МОДЕЛИРАШ ВЪЗ ОСНОВА НА ...КИБЕРНЕТИЧНИЯ МОДЕЛ, А С ТОВА, ПОВЕРВАЙ, НЕМА ДА СЕ ОПРАВИШ, А, АКО МОЖЕШ - ДАВАЙ ДА ТЕ ВИДИМ ИЗВЪН ТЕЗИ АЛА-БАЛИЗМИ, ДЕТО НИ ГИ ПРЕДЛАГАШ!

Оценка:
-2 +0

аман от ливадни детелинки
22 Отговор
Димов, давай и тебе да те видим, като си такъв разбирач на Боянчовите ливади - може да се присъединиш към КИБЕРНЕТИЧНИЯ БОЯН! И ПО-КРОТКО ... НИЩО НЕ РАЗБИРАШ, ЧЕ И ДРУГИТЕ ОКОЛО БОЯНСКАТА ЛИВАДА! Ръкопляскането ви е като за шоумен на Боянските ливади! И по това си приличате -ВАШЕТО РАВНИЩЕ Е ТИПИЧНО ...ЛИВАДНО! Всички със зеления цвят може да го оспорите, като направите една здрава дружинка-детелинка и ни демонстрирате познавателно-приложни постижения при употреба на КИБЕРНЕТИЧНИЯ МОДЕЛ ЗА ДЕТЕЛИНКИ И ДОКЪДЕ НИ ДОВЕДОХА СЛЕД 30 СЛАВНИ ЛИВАДНИ ГОДИНКИ! А, Я И КАТО СТЕ ТОЛКОВА ОКУМУШ ДЕТЕЛИНКИ, ДА НИ ОТГОВОРИТЕ С КИБЕРНЕТИЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ, КЪДЕ ЩЕ НИ ПАРКИРАТЕ СЛЕД ОЩЕ 30 ТАКИВА ГОДИНКИ И БЪЛГАРИЯ Е ЛИ ЩЕ Я ИМА, А, БОЯНСКИ ЛИВАДНИ ДЕТЕЛИНКИ?

Оценка:
-2 +0

иначе много разбирали
23 Отговор
ДЕТЕЛИНКИ, АМА НЯКОЯ ОТ ВАС ЩЕ НИ НАПИШЕ ЛИ КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА КОЕФИЦИЕНТ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ, А? ХАЙДЕ, ЧЕ ПУСНАХ ОНАЯ МАШИНКА И "МИНУТА Е МНОГО"!

Оценка:
-2 +0

агнетата на стрина гицка
24 Отговор
ДА, КАКТО СЕ И ОЧАКВАШЕ! ДЕТЕЛИНКИТЕ СЯКАШ БИЛИ АГЪНЦА ОТ БОЯНСКИТЕ ЛИВАДИ. ЗАЩО ЛИ? АМИ, МИНУТАТА ОТДАВНА ИЗТЕЧЕ, А ТЕ МЪЛЧАТ ... КАТО В ОНЯ ФИЛМ "МЪЛЧАНИЕТО НА АГНЕТАТА"! ЗАЩО ЛИ ИМ ТРЯБВАШЕ НА ТЕЗИ ОХРАНЕНИ АГЪНЦА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ДЕТЕЛИНКИ? ВАЖНОТО Е, ЧЕ СА РАЗПОЗНАВАЕМИ И ПО-ДОБРЕ ДА СИ ТРАЯТ, ЧЕ И КАТО АГНЕТАТА НА СТРИНА ГИЦКА ОТ ПЛЕВНЯТА НА СЕЛО НЕ МОГАТ ДА БЛЕЯТ! ЧАКАЙ ОТ ТАКИВА БОЯНСКИ АГНЕТА ... МЛЯКО! БЛАЖЕНИ СА И ВЕРВАЩИТЕ В ТОВА АГНЕТА, ЧЕ И ВЕРВАЩИТЕ ИМ АГНЕПОКЛОННИЦИ! ДАНО НА КОЛЕДА ПУСНАТ НЕКОЕ И ДРУГО МЛЕКЦЕ - ВСЕ ПАК ТОГАВА ЧУДЕСА СТАВАТ, А? ЧЕ ДА РАЗБЕРЕМ КАКВО Е ТОВА СТИГАНЕ СЛЕД З0 ГОДИНИ В ТАЯ НАША КИБЕРНЕТИЧНА МОДЕЛНА ДЪРЖАВА С КИБЕРНЕТИЧНИ МОДЕЛНИ ЛИВАДИ, ДЕТЕЛИНКИ, АГЪНЦА И ВСЯКАКВА ОТГЛЕДАНА ТАМ ПАРТОКРАТО-ПОМАЗАНА РОДНА КИБЕРНЕТИЧНО ПРЪКНАЛА СЕ ФЛОРА И ФАУНА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЯТО БЪЛГАРИЯ НЕМА ЛИ СКОРО ДА Я ПИШАТ У КИБЕРНЕТИЧНАТА "БЕЛА КНИГА", А"? Я, БАБА ГИЦКА ДА ХВЪРЛИ ЕДИН БОБ И НИ КАЖЕ НЕЩО ЗА ЗВЕЗДИТЕ, ЧЕ ТО ТИЯ КАЛПАЗАНИ СЕ ВИДЯ, КОЛКОТО МЛЯКО, ТОЛКОВА И НЕЩО ДРУГО ЩЕ ПУСНАТ ЗА КИБЕРНЕТИЧНОТО НИ БЪДЕЩЕ! ПАЗИ, БОЖЕ ...ОТ ЯЛОВИ АГНЕТА!

Оценка:
-2 +0

човекът не е агне
25 Отговор
ЩО ЛИ МУ ТРЯБВАШЕ НА ВОЖДА НА АГЪНЦАТА, с гальовния агнешки псевдоним "ДИМОВ", ДА НИ РАЗСЪНВА ОТ ЛАТЕРГИЯТА И СЕ УСЕТИМ ДАЛИ ВСЪЩНОСТ ИМАМЕ ПРАВА И ШАНС ЗА ПРОМЯНА, И ТО ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ...АГНЕШКА ПРОМЯНА! ПО ПОДОБИЕ НА ТЯХ ОТ СТАДОТО НА БОЯНСКИТЕ ЛИВАДИ? Тия агънца на всичкото отгоре се взели да имат гениални агнешки главички, но шегичка, като всяка агнешка главичка и техните единствено и само са за ...РАВНОВЕСИЕ! Равновесие ли некой каза? АМИ, ДА! ЕДНО Е, ЧЕ НЕМАТ ИЗВЕЖДАНЕ И СИ ПАЗЯТ РАВНОВЕСНИТЕ МЕСТЕНЦА ОТ БОЕНСКИТЕ ПАСИЩА И ПАСАТ ЛИ ПАСАТ, ЧЕ ДАЖЕ ПО НАСЛЕДСТВО И ОБКРЪЖЕНИЕ, А СЪВСЕМ Е ДРУГО, ЧЕ ПО НЕГО СЕ РАЗЛИЧАВА ЧОВЕКЪТ ОТ АГНЕТО! И ДАЖЕ СЛЕД 30 ГОДИНИ АГНЕТО СИ Е АГНЕ! ЛИШЕНО Е ОТ ЦЕЛУВКАТА НА ГОСПОД, КОГАТО Е РАЗДАВАЛ ЕДНО НЕЩО! ЕТО ЗАЩО, БОЕНСКИ АГЪНЦА, НЕМА КАК ДА СМЕ С ЕДНО И СЪЩО IQ - КИБЕРНЕТИЧНИЯТ МОДЕЛ НЕ ПОЗНАВА АГНЕШКО IQ!

Оценка:
-2 +0

агнетата не са защитен вид
26 Отговор
ТА ТЕЗИ АГЪНЦА ПРЕВЪРНАХА БЪЛГАРИЯ В АГНЕШКИ ОБОР БЕЗ IQ ... И СМЕ СИ ПОСЛЕДНИ, КАТО АГНЕТАТА В ОБОЗА!

Оценка:
-2 +0

клуб на щатните касапите
27 Отговор
КАКВО ЧЕКАТЕ, БЕ, БУДАЛИ? Я НЕКОЙ ОВЧАР ГИ ДОКАРА, ЧЕ ПРАЗНИЦИ ИДАТ! А Е НЕМА АГНЕТА ОТ БОЕНСКИТЕ ... НЕМА ПРОБЛЕМИ!

Оценка:
-2 +0

овчар да не си
28 Отговор
ШЕФО НЕ ДАВА! ГОСПОД ДАЛ, ГОСПОД ВЗЕЛ! АЙ ШЕ ВИ И КАСАПИТЕ ... КАКВО ИМ Е НА АГНЕТАТА? НАДЕВАЙТЕ СЕ И ДА ОДИТЕ ДА СЕ ЧЕРКУВАТЕ! МОЖЕ НЕКОЕ И ДРУГО МЛЕКЦЕ ДА ВИ ПУСНАТ - НЕКОГА И СЛЕД ТИЯ 800 ДНИ, ДЕТО МИНАХА! АЙ ШЕ ВИ И БУДАЛИТЕ С БУДАЛИ - ВСЕКИМУ КАКВОТО ГОСПОД ДАЛ, ВАЖНОТО Е, ЧЕ сино ми е най-желанио и личен ЕРГЕН У ЕВРОПЕЙСКИО СЪЮЗ! ВИЕ ДА НЕ ИСКАТЕ ДА МЕ СРАМИТЕ, А? КОЙ ТАКОВАЛ, ТАКОВАЛ - ТЪЙ ДЕ, ВЗЕЛ, ВСЕКИ СИ ЧАКА ПРЕД ГОРНИО РЕДО ... ЧЕРКУВАЙТЕ СЕ ЗА ТЪРПЕНИЕ И ЧЕКАЙТЕ! ВСИТЕ НЕ СТЕ ОТ ЧЕКАЩИТЕ 800 ДНИ, А И СЛЕД ОЩЕ 30 ГОДИНИ ИМА ДА ЧЕКАТЕ ... КИБЕРНЕТИЧНИ ДРЪЖКИ ! И ДА ВИ НАСЪРЧА В ЧЕРКУВАНЕТО - МОЛЕТЕ СЕ И ТЕ ДА НЕ СА КИБЕРНЕТИЧНИ ХОЛОГРАМИ! Е, ТОГАВА ЕПТЕН Я ОВАПСАХТЕ! ДРЪЖТЕ СЕ И ПУСКАЙТЕ ЗА ОНЯ КАТО СЕ ЧЕРКУВАТЕ И ОЩЕ, И ОЩЕ ПУСКАЙТЕ И СЕ ЧЕРКУВАЙТЕ ... ЧЕКАЙТЕ СИ ДРЪЖКИТЕ! ТА ДАНО С ТЕХ И ВИЕ СТАНЕТЕ ЛИЧНИ И САКАНИ ЕВРОПОИДНИ ДРЪЖКОДЪРЖАЧИ!

Оценка:
-2 +0

майстор да си
29 Отговор
Вай, вай, вай! Ама тия агнета ще ни докарат някоя беля на интереса. Я някои от нашите да ги прибере от ливадата и сакън, да не е покрай Курбан Байрам! На този празник с тъпан да се бие каква мъгла е имало и каква свидна жертва са паднали тези пишман Боенски агънца, че и ние да ги търсим покрай тях - хай ше ги и вълците му с вълци от Малкия театър зад канала ... метнали ни и туй-то! Нашите от агентурното ДАНС ше го потвърдят и милостивия Падишах ша ни пуска още в обръчите! Тъй, де - хаир за хаир! Хем, Кумчо Мълчо сит, хем Багънцата цели-целинички! И КАТО В 1001 НОЩ ПРИКАЗКАТА ПРОДЪЛЖАВА! АЙ ШЕ ВИ И ДРУГИТЕ КИБЕРНЕТИКИ И ДРУГИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ... ВАЖЕН Е МОДЕЛЪТ НА ОБРЪЧИТЕ, А ЗА ТЯХ ХИДРОИНЖЕНЕР ДА СИ И ДА МОЖЕШ ОТ НИЩО И НИКАКВИ ВОДНИ МОЛЕКУЛИ ОБРЪЧИ ОТ КАЙМЕТА ДА ПРАВИШ, ЕЙ ТОВА МУ СЕ ВИКА МАЙСТОРЛЪК И ТО БЕЗ IQ! АЙ ШЕ ВИ И МАЙСТОР ЦВЕТКО, МЕТОДИКИТЕ И ПРЕТЕНЦИИТЕ ... И ГОДИНИТЕ! КОЙТО МОЖЕ ГО ПРАВИ, ДРУГИТЕ ГЛЕДАТ И СЕ ... ЧЕРКУВАТ! ЧЕРКВИ И ДЖАМИИ ... КОЛКОТО ИСКАТЕ, А И ОЩЕ ЩЕ СТРОИМ, ВИЕ ОСТАНАЛИТЕ САМО И САМО ДА СИ ТРАЕТЕ И ДА СЕ ЧЕРКУВАТЕ! И НИКАКВИ ТАКИВА - лошият е КУМЧО МЪЛЧО ОТ МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР ЗАД КАНАЛА! ТЪЙ ЧЕ, ВЪЛЧО ВЛАЧИ - ДИРЯ НЯМА, ТОВА И НАШИТЕ ОТ ДАНС ЩЕ ГО ПОТВЪРДЯТ! ПОВЕРВАЙТЕ! АХ,ДА, И ДА НЕ СТЕ ТРЪГНАЛИ ДОКТОРИ ДА СТАВАТЕ - С ТАКАВА ТИТЛА ПАРИ НЯМА! ПОДАВАМ ВИ БАЩКЬ ЖОКЕР - ХИДРОИНЖЕНЕР В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА!

Оценка:
-2 +0

Луд умора нема
30 Отговор
До авторът на коментари от 21 до 29: Човек, попрекалил си с домашните дестилати. Не си изчакал да оветря метила и си си докарал сериозни поражения между ушите. Най-малкото, че от постовете ти личи, как мнението ти за 30 години преход е същото, като на тези, против които пишеш. Два пъти четох статията и пет пъти коментарите. Явно ти не можеш да се осъзнаеш, че хвърляш камъни по съмишлениците си.

Оценка:
-0 +3

Матей
31 Отговор
Не ви ли втръсна да четете безконечни философски трактати и султански фермани за минали работи? Било що било,гледайте що впереди,не ни подхвърляйте шарени пилета.Това не означава ,че трябва да се забравят страданията и кой ги е причинил,сметка трябва да се търси до дупка когато се обърне хавата и всекиму според заслугите.

Оценка:
-0 +1

Съсипаха я тая Д
32 Отговор
Демокрацията и далаверата имат нещо общо - започват с Д ( дупе да ви е яко)

Оценка:
-0 +2

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.