3 Юни, 2023 13:01 2 544 60

Рускоговорящи и употребата им

 • русия-
 • съветски съюз-
 • кремъл-
 • владимир путин

Защитата на правата на рускоговорящите в Украйна е един от основните аргументи, използвани от руските политици и пропагандисти, за да оправаят някакъв начин да оправдаят продължаващата военна агресия в съседната държава

Рускоговорящи и употребата им - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В поздравителното послание по повод 24 май руският посланик в България Елеонора Митрофанова заяви, че "руският и българският народи продължават да говорят практически един език."

Известно е, че вярата и езиковата среда до голяма степен определят мирогледа на човек, неговите идеи за добро и зло, правилно и погрешно. Затова ни е лесно да се разберем - в крайна сметка, ако извадим политическата обстановка и сложността на настоящия момент, руският и българският народи продължават да говорят практически на един език.

Дописката в News.bg за "поздравлението" на посланик Митрофанова предизвика сериозен интерес, а и предизвика множество коментари. В тази връзка ви представяме един от последните коментари на "Медуза", посветен на темата за руския език и употребата му като понятие в държавната политика.

"Рускоговорящи. Кому принадлежи езика?"

В края на май руското външно министерство изброи няколко условия, които руските власти смятат за необходими за постигане на мир с Украйна. Това е не само отказ от членство в Европейския съюз и НАТО и признаване на окупираните украински територии като част от Русия, но и установяване на статут за руския език като държавен.

Защитата на правата на рускоговорящите в Украйна е един от основните аргументи, използвани от руските политици и пропагандисти, за да оправаят някакъв начин да оправдаят продължаващата военна агресия в съседната държава. Изглежда малко други въпроси на външната политика имат такава тежест в Русия като статута на руския език и позицията на рускоезичното население в постсъветското пространство.

"Престъпен курс за изтласкване на руския език", "русофобски тенденции" и "отмяна на руската култура" се срещат буквално навсякъде: в балтийските страни, Молдова, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан. Новата външнополитическа концепция на Руската федерация, която Владимир Путин подписа през март тази година, най-общо определя "защитата на правата на рускоговорящите" и "борбата с русофобията" за основни приоритети на Русия като "ядрото на цивилизационна общност на руския свят".

Рускоговорящи - кой изобщо е това?

Това е такава доста спекулативна и много различна група от хора в страните от бившия СССР, а и в Германия и Израел, които наричат ​​руския свой роден и/или основен ежедневен език.

Казано по-просто, "рускоезичният" или "рускотоворящи" е заместител на думата "руски". "Руснак" е много сложно понятие: смесва етнос, национална идентичност, идеологически нагласи и дори политическа лоялност. "Рускоезичен" позволява да се избегнете неудобство и ненужно напрежение: то определя човек според някакъв повече или по-малко обективен признак.

Според различни оценки след разпадането на СССР около 25 милиона души в бившите съветски републики са се определили с роден език руския. В повечето от новите независими държави (може би с изключение на Беларус) рускоезичните жители бяха набързо наречени "руснаци", следвайки особеностите на съветската система за регистрация на населението. Започвайки от средата на шейсетте години, държавните органи на СССР като правило определят етническата принадлежност (в съветската терминология - "националност") според родния им език, тоест според езика на общуване в семейството.

През 90-те години на миналия век, на фона на войните в Югославия, много европейски политици и изследователи много предпазливо, но все пак редовно допускаха подобен сценарий на кървави въоръжени конфликти в постсъветското пространство. Например, ако руската диаспора в балтийските страни започне да се стреми към политическа автономия или дори независимост и Кремъл би подкрепил подобни искания.

Не на последно място поради тази заплаха - по онова време повече въображаема, отколкото реална - някои постсъветски страни, главно Естония и Латвия, започнаха да възприемат рускоезичното си население като потенциална заплаха за сигурността и новия си суверенитет - и да се стремят към пълната им асимилация. От гледна точка на властите на балтийските страни, СССР незаконно окупира техните територии - и следователно местно гражданство трябва да получат само тези, които са го имали преди 1940 г. и техните потомци. В други бивши съюзни държави също са предприемани опити да се ограничи използването на руски език в обществения живот (например в официалната документация), но никъде не са били систематични.

До началото на 2000-те години изследователите, често за собствена голяма изненада, установяват, че в нито една от постсъветските страни няма единна руска идентичност - тоест, самите рускоговорящи не се смятат за част от "разделен руски народ".

Оказа се, че е трудно да се разглеждат рускоезичните като диаспора в класическия смисъл, тъй като не всички от тях са имали ясно изразени културни, политически или икономически връзки с Русия. Освен това значителна част от тях изобщо не са били етнически руснаци.

Ето защо понятието "рускоезични" идва да замени "руснаците", което обединява най-разнообразните хора, които говорят руски език, в една единствена и нова постсъветска политическа категория.

Русия винаги ли счита рускоговорящите за "свои"?

Не. Едва през последното десетилетие и половина руските власти започнаха активно да наблюдават спазването на правата на рускоезичното население в постсъветското пространство.

През 90-те години на миналия век Кремъл се отнасяше доста хладно към проблемите на рускоговорящите в постсъветското пространство, които се сблъскват с дискриминация, отказват да се асимилират или стават граждани на страна, чийто език никога не говорят.

Администрацията на Елцин като цяло възприемаше рускоезичните хора, които призоваваха Русия да ги подкрепя и оказваше натиск върху бившите съветски републики, като тежест. Въпреки това през 1999 г. в руското законодателство се появи понятието "съотечественици". Тоест тези, които имат "право да се върнат" и да получат руско гражданство по опростен начин, тъй като Русия е историческата родина на техните предци.

Много преди консервативния обрат по време на третия мандат на Путин, "съотечественици" се превръща повече в политически термин, отколкото в строг юридически. Както отбелязват изследователите, до средата на 2010 г. в реториката на руските власти границите между "руснаци", "граждани на Руската федерация", "руснаци", "съотечественици" и "рускоговорящи" постепенно бяха изтрити. Освен това политици и пропагандисти започнаха да говорят за руснаците като за "най-големия разделен народ в света".

За Кремъл духовната връзка с "руския свят", придържането към "традиционните ценности", владеенето на руски език и "културен код" е основа за единна колективна идентичност, за която нито има държавни граници, нито нюанси на лична самоидентификация. Нищо, че в страните от бившия СССР самата идея за трансграничен "руски свят" среща неразбиране дори сред рускоезичните граждани - и се възприема като намеса във вътрешните работи на суверенни държави.

Откъде идва тази втренченост в руския език?

Така се е наслоило исторически. Векове наред руският език е бил използван пряко или непряко от властите на Руската империя, СССР или Руската федерация за политически цели. На първо място, за укрепване на собствената си власт и поддържане на лоялността на регионалните и националните елити.

Като цяло дълго време държавите изобщо не изискваха гражданите да са носители на държавния език. Например говоренето на немски език в многоетническата Хабсбургска империя през 18 век отваря много повече врати и възможности за кариера, но не е задължително. Европейските колонизатори не смятат за необходимо да преподават своите езици на заловените народи, на които се стремят да "внушат ползите от цивилизацията". Едва с появата на модерните национални държави и появата на политическия национализъм ситуацията се променя радикално: езиковата централизация и унификация стават важен императив както за колониалната, така и за вътрешната политика.

Връзката между владеенето на езика на метрополията на ниво носители на езика и политическата лоялност далеч не е уникален руски феномен. Подобно нещо се случва по-специално в Британска Индия. Но според историците руската езикова политика от векове остава до голяма степен империалистична, реликва от една отминала епоха. Някои предлагат да се търсят корените на съвременния "рускоезичен шовинизъм" в политиката на русификация на нерускоезичните елити по времето на Петър I, който изисквал поданиците му да говорят и пишат на "великоруско наречие".

Според украинския историк Сергей Плохи около края на 18 век в Руската империя започва да набира популярност политическата концепция за "братски народи", тоест идеята за руснаци, украинци и беларуси като единна нация. Отчасти с нейна помощ, отчасти с помощта на репресии и забрани на публикации на украински и беларуски език, центърът на империята успява да русифицира политически и културно имперските елити и най-важното - да ги направи лоялни към трона. Руският език е ключов индикатор за такава лоялност. Подобно нещо се случва с елитите по време на руската колонизация на Централна Азия, Сибир и Далечния изток. В същото време по-голямата част от населението на Руската империя остава неграмотно и продължава да говори на родния си език.

Езиковата политика в ранния СССР е много непоследователна. От една страна, болшевиките провеждат мащабни кампании за ограмотяване. През втората половина на 20-те години в страната се провъзгласява т. нар. "коренизация". По това време националните републики не само разрешават, но и активно насърчават издаването на социалистическия печат и книги на местните езици; откриват училища и университети, допринасят за развитието на науката на националните култури - при условие, че останат лоялни към Москва и се придържат към партийната линия. Периодът не продължава дълго и завършва с масови репресии срещу националната интелигенция в почти всички национални републики.

Според Плохи, от Сталин насам съветските власти последователно следват политика на русификация (често принудителна) само с незначителни отстъпки в националните републики по време на размразяването на Хрушчов. Под прикритието на "приятелството на народите" политическите елити на СССР се опитаха да създадат "универсален съветски човек" - и този човек говореше преди всичко руски. Именно това създава, според историка, условията за развитие на постсъветския руски империализъм на фона на разпадането на СССР.

Като цяло по въпросите на езиковата политика между Руската империя, СССР и Руската федерация наистина има някаква приемственост, казваи Алекс Круглов, професор по славистика в Университетския колеж в Лондон. Круглов идентифицира няколко основни принципа: първо, активното насърчаване на руския език като lingua franca, тоест език на общуване между хората. Например, украинец и литовец в съветско време почти със сигурност са говорели руски помежду си: нито за единия, нито за другия той е роден, но и двамата го притежават. Второ, умишлено ограничаване на развитието на националните езици и регионалните диалекти, както и силната централизация на образованието. Трето, формална подкрепа за двуезичието, като руският език е доминантен и познаването му е свързано с подобряване на материалния статус и придобиване на специални привилегии. И накрая, четвърто, ако е необходимо, руският език се превръща във важен инструмент на вътрешната и външната политика, мобилизирайки поддръжници, лоялни към властите.

В резултат на това руският език придобива функция в цялото пространство на СССР, подобно на испанския, английския и френския - езиците на колонизаторите. В Южна Америка, Африка и Индийския субконтинент милиони хора говорят тези езици, често заедно с местните езици.

Функцията на lingua franca (или, по съветската терминология, езика на междуетническото общуване) е почти противоположна на функцията за формиране на национално единство. Властите на постсъветска Русия изглежда разбираха това дълго време - и след това изведнъж решиха да го забравят, защото имаха нужда от "руския свят". В резултат на това руският език не е придобил нова функция, а старият бързо се губи - сегашните украинци и литовци ще общуват повече на английски.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 33 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 медузиии

  56 86 Отговор
  ясно е,че идват времена в които масово ще се учи руски.

  Коментиран от #6, #11, #44

 • 2 сайт факталаръ

  25 71 Отговор
  и употребата му от посолството
 • 3 Слава на братушките

  53 81 Отговор
  Американският антируски фашизъм ще свърши с крах като хитлеровия! Всички бесни кучета, опитали се да ръфат Мечката, си счупиха зъбите!

  Z
 • 4 оня с коня

  23 11 Отговор
  ала-бала!!!

 • 5 Славянският говор в Московията

  19 28 Отговор
  Факт е, че в Русия не е имало местни славяни(освен редките заселвания на украинци в Суздалката земя през XII век. Праруснаците са местни туземни племена - мордва, езра, угро-фини и др.
  Московските туземци учат славянски чрез религията, която се проповядва на български.
  възниква едва, когато българските проповедници и просветители началото на бъдещия руски език. Ето защо мордвините(руските предци) от Рязан, Москва, Тула, Кострома, Вятка, Мурома и други фински територии опознават славянския език през българския – просто не са имали местен славянски. И по тази причина, дори и малкото славянско съдържание на днешния руски език(около 30-40% славянска лексика срещу 60-70% финландска и тюркска), не е свързано с белорусите и украинците, а с българите и с българските църковни книги.

  Коментиран от #40

 • 6 И кой ще го учи?

  21 39 Отговор

  До коментар #1 от "медузиии":

  Кому е необходим?Хората на английски общуват.Руски никой не иска нит да говори,нит да слуша,а за учене?Ненужно.

  Коментиран от #50

 • 7 Адам Хилтън

  33 6 Отговор
  Те и в Скопие викат че българоговорящите в Македония са просто плод на българска пропаганда.
 • 8 кънчо

  30 11 Отговор
  Само глупости се публикуват тука

  Коментиран от #15

 • 9 Драми

  10 33 Отговор
  Типичните им туземни проблеми
  В света 90 процента знаят английски по една проста причина върши ти работа
  Ако беше голям келепир човек да говори руски цяла Европа щеше да го знае..само че тия диваци са анти и никой не иска да ги вижда и чува
 • 10 !!!?

  22 15 Отговор
  Руски народ няма ! Има народи от РФ !!!?

  Коментиран от #20, #23

 • 11 😆....

  16 26 Отговор

  До коментар #1 от "медузиии":

  Къде масово ще се учи руски?, в България ли?, кой учи днес руски бе?, масово се учи и говори на английски, само изкуфелите дърти комунисти поназнайват някоя друга дума но не могат да го говорят.

  Коментиран от #21

 • 12 О....

  21 15 Отговор
  През декември 1885 г в бр. 24 1885 г. вестник „Русь” Аксаков ще напише ключовите думи, издаващи същността на руския панславизъм:
  „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”

  Коментиран от #18

 • 13 Трети полюс

  13 11 Отговор
  Износа на език и култура извън собствените граници винаги е свързан
  с културна..икономическа и военна мощ
  Дефектирало държавно образование каквото е РФ няма как да доминира обусловена езикова група каквато живее в източна Европа благодарение само на фалшивата си история и 50 годишната окупация след втората световна война
 • 14 Така така

  15 7 Отговор
  Никой не търси оправдание за войната има си историческа истина и последователни събития довели до тази война, тя започна с нарушаването на договорката между предателя горбачов и Рейгън за неразгръщане на нато на Изток. От тук насетне всякакъв вой, пропаганда и промиване на мозъци кой прав кой крив е абсолютно излишна и неуместна

  Коментиран от #17, #35

 • 15 Някой

  13 4 Отговор

  До коментар #8 от "кънчо":

  Не си прав. Публикуват се статии според вярната линия в защита на евроатлантическите ценности :).
 • 16 !!!?

  16 19 Отговор
  Митрофанова: "Руският и българският народи продължават практически да говорят един и същ език" !!! Ще рече, Копейкин е рускоговорящ в Губернията, а Митрофанова е българоговоряща Москалка ! Кремъл продължава с постленинисткото си политическо инженерство из русофилската диаспора на терен !!!?
 • 17 Верно бе

  6 9 Отговор

  До коментар #14 от "Така така":

  Тебе това разширяване на изток не те вълнува изобщо..това са независими страни със своя избор..имаш си граници ще се правиш на тарикат зад тях

  Коментиран от #28

 • 18 !!!?

  13 4 Отговор

  До коментар #12 от "О....":

  Доказателството към коментара Ви !!!?

 • 19 Българин

  14 18 Отговор
  Доказано е, че 90% от така наречените русофили, нито руснаците познават, нито руската култура, нито знаят руски език. Не са прочели и една книга на руски език, нито могат да ползват сайтове на руски, да не говорим, че не разбират и 5% от езика от радиото или телевизията. И поне половината от тях получават пари за да обичат Путин и Русия. Другата половина смятат, че са жертви на Запада, САЩ и НАТО, които ги ограбват и спират развитието им. И затова симпатизират на Русия, която винаги се е преструвала успешно на жертва на Запада.
 • 20 Някой

  15 7 Отговор

  До коментар #10 от "!!!?":

  Искаш да кажеш, че няма американски и канадски народ. Има завоеватели на индианските земи в северноамериканския континент.
 • 21 Някой

  13 4 Отговор

  До коментар #11 от "😆....":

  Ще, ще и китайски скоро ще се учи масово.

  Коментиран от #27

 • 22 Американските

  14 6 Отговор
  подлоги са дошли само за кеш-а/пачките! Иначе ЦРУ-Козяк им реди изборите, правителството, тайните служби и укроподобен сценарий!
 • 23 Руснаците са 1/3 о

  16 13 Отговор

  До коментар #10 от "!!!?":

  т населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

  Коментиран от #29, #34

 • 24 Някой си

  11 3 Отговор
  Митрофанова е права.Старите карти на Волжка България,показват,че територията на която живеят българи,е огромна.Там има десетки милиони българи,които са им дали азбука ,религия и т.н.Иван грозни се титулува цар на българи и руси.Вероятно по тази причина в Русия е забранено изучаването на майчин език за българчетата.
 • 25 Лмп1

  4 14 Отговор
  Откога съм казал че кирилицата и православието правят българската кочшина по непригодна за живот и от Марс
 • 26 Бамбука

  5 7 Отговор
  В интерес на истината руски царе и императори, и Сталин в това число е разселвал "рускоезичните" по цялата империя. Тези, които са бягали от режимите са били определяни като предатели, до момента, когато отново са били нужни да бъдат приласкавани. Страните, които са оказвали преди години политическо убежище, днес са център на прокарвана руска пропаганда. От там идва и това разделение на народи ( както у нас ) на русофили и русофоби. Всъщност никой не забранява да гражданите да се определят като рускоговорящи, стига да не не злоупотребяват с гостоприемството на приютилите ги страни.
 • 27 Сигурен съм...

  3 4 Отговор

  До коментар #21 от "Някой":

  Че след това което си написъл изглеждаш по глупово дори и в собствените си очи.

  Коментиран от #52

 • 28 Така така

  11 5 Отговор

  До коментар #17 от "Верно бе":

  Собствен избор хахаха не ставай смешен. А договора си е договор и не трябва да се нарушава. Скоро така или иначе НАТЮ ще се изправи пред огромен блок от независими от фащ държави.
 • 29 Жерар Дьожарден

  7 11 Отговор

  До коментар #23 от "Руснаците са 1/3 о":

  А дали русняците щяха да дерибействат ако Германция не ги помпаше за да получава евтини суровини за заводите си същата тая Германция дето управлява уж противниковият Блок ЕС членка е на Нато и не дава танкове на Украйна стана вече 2 години

  Коментиран от #31

 • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 31 Дерибействането

  6 7 Отговор

  До коментар #29 от "Жерар Дьожарден":

  ще е от страна на китайците, по-лош началник от китаец няма, руснаците скоро ще го разберат.
 • 32 Мхм

  8 10 Отговор
  Аз говоря и знам руски и то дори не съм го учил.Руския е краден език от де са могли ако човек има голяма обща езиковя и друга култура веднага схваща отде идва всичко при тези азиатски крадци
 • 33 ГруЮ

  15 3 Отговор
  Една статия без съдържание. Опит да се донесе вода от девет дерета, само и само да се “докаже” собствената теза.
 • 34 !!!?

  9 8 Отговор

  До коментар #23 от "Руснаците са 1/3 о":

  Това са Москали...а украинците са руси - Киевска Русь !!!?

  Коментиран от #37

 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 Така е,

  7 11 Отговор

  До коментар #34 от "!!!?":

  в Габрово има квартал "Киевци" където е имало гарнизон на руската армия 1878г. Когато габровци ги наричали руснаци те казвали - не сме руснаци, руснаците са московци, а ние сме киевци. Това са били войските сражавали се на Шипка. Руснаците имат навика да си присвояват всичко положително от Руската Империя и СССР. Руският поп Гундяев нафута Радев за това, че спомена финландци, румънци, украинци като освободители, а вицепрезидентката Йотова му целува ръка на колене.
 • 38 Град Симитли

  6 3 Отговор
  НЯщо за немско говорящите и злоупотребата им? :)
 • 39 Руският академик Д.Лихачов:

  11 7 Отговор
  „Не е нужно да се измисля това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в блатата на и горите на Московията се е появила през 13 век, с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев. Но още във времето на Петър Първи московските боляри неистово се съпротивлявали на новото като представяли като аргумент своето невежество: "Не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжни плъхове, при тях даже жените им четат!“.
 • 40 интерено

  2 3 Отговор

  До коментар #5 от "Славянският говор в Московията":

  неприятно ще стане ако Русия приеме латиницата, тогава ще се одремем с един никому ненужен език, който е специслно създаден, за да се чете светото Писание..но днес, поради неверието и изчезването на българския народ, вече изчезващ език....

  Коментиран от #41

 • 41 Това сте вие, омраза към всичко

  7 7 Отговор

  До коментар #40 от "интерено":

  българско и любов към всичко руско, а напоследък покрай путиновия приятел Ердоган и всичко турско и Си - китайско !

  Коментиран от #43

 • 42 Макс

  9 7 Отговор
  Украйна в ЕС и НАТО ! Путин в Хага !
 • 43 Пропусна

  2 3 Отговор

  До коментар #41 от "Това сте вие, омраза към всичко":

  любовта им към братските народи на Куба, Никарагуа, Венецуела, С. Корея, Иран и Еритрея.
 • 44 Механик

  6 7 Отговор

  До коментар #1 от "медузиии":

  Напротив , купувай българо-украински речник . Украинският език ще бъде част от европейските езици . Руски дори и в Китай не искат да учат и знаят .
 • 45 КГБ

  6 4 Отговор
  Тези двамата се познават от КГБ - то!
  И нашите попове са милиционери по руски тертип!
 • 46 Русороб

  7 4 Отговор
  Главният руски поп Кирил-милиционера от КГБ, дойде в България на 3 март за да нахока и унижи Президента Радев в Президентството насред София пред камерите на цял свят!
  А вицето Илянчето падна на колене пред руският поп да му целува ръце, а след това издаде хиляди БГ паспорти на руските шпиони! В нормалните държави Митрофонова щеше да бъде изгонена веднага!
 • 47 ха ааа

  5 4 Отговор
  С мордорите не искам да имам нищо общо.
 • 48 виж ти

  4 1 Отговор
  Англоезичниците не са ли американци по убеждение? По кръв? По визия?
 • 49 Хм Хм

  8 1 Отговор
  " руският и българският народи продължават да говорят практически на един език..."
  Ааа, не. Нашата държава е стотици години по-стара от Русия. Т.е., ако те претендират да говорят на нашия език, то тогава говорят на български. Защото обратното е плашещо - току виж дошли да освободят руско говорящите.

  Коментиран от #53

 • 50 Плевен и Шипка

  3 5 Отговор

  До коментар #6 от "И кой ще го учи?":

  Ама през 1877г. българите са копнеели да чуят руска реч ! Ако някой заличава миналото на предците си за пари , това си е негов избор .Аз уважам наследниците на руснаците , които са воювали за да изгонят османците от нашите земи . Тази благодарност на българите , които са живяли през тези години на Руско-Турската война се е предавала от поколение на поколение, въпреки опитите на политиците още веднага след освобождението да настроят народа срещу руснаците....дори и с тази бепрецедетна пропаганда нямате успех. Петко войвода е казал ... Не е измислена тояга , която да избие любовта на българите към Русия .

  Коментиран от #54

 • 51 Варненец

  6 5 Отговор
  Аз не говоря един език с мутрафанова и путлер. Който го говори, чемодан, вокзал, мАЦква. Рушка е най-лошлошото което се е случило на България, в последните векове. Никога повече ватнишко робство.
 • 52 Някой

  4 2 Отговор

  До коментар #27 от "Сигурен съм...":

  Честно казано оценки от човек, който не пише грамотно на собствения си език олекват.
 • 53 Умен по цялата глава

  5 1 Отговор

  До коментар #49 от "Хм Хм":

  Църковните служби в Русия и до днес се четат на български език.Обаче,поради факта,че възприемат и българската азбука и,за да прикрият този факт го наричат Църковно - славянски език.А руските комунисти слагат последен щрих в Унижението на България като премахват в " съвременната " ни азбука " ъ" в края на думите...
 • 54 Много романтично си го написъл....

  2 5 Отговор

  До коментар #50 от "Плевен и Шипка":

  Незнам през 1877г дали са копнеели и колко, но сега никой да не копнее да чува руска реч в България, защото след това следва, разруха, убийства, мародерства, изнасилвания и мизерия...аз си предпочитам английският.
 • 55 Търновец

  3 1 Отговор
  Правилно е да се каже че Руския език и писменост са в голяма степен с Български произход, това което твърди Митрофанова според мен значи че след време Русите могат да поискат статут на държавен език за техния език тук в България. На г-жа Митрофанова да кажа че насила хубост не става, Мако ли земя имат Русите - какво повече искат
 • 56 Шаран БГ

  4 0 Отговор
  Ха така !, Като оправите Русия, СССР, руснаците и руския език, смилете се и оправете Задунайската губерня. Тук-там има още надписи на български.... Да се изтрият и замажат !! Официален да става "хамериканския" и който не може да си поиска хляб и вода на него език.....да мре !! Какво ще го жалим русофилина !?
 • 57 Мнение

  4 1 Отговор
  Тези украинци си говорят руски,а самия украински си се води диалект на руския.В малка България има хиляди диалекта и на магданоза примерно в различни краища казват по различен начин.
  Старият български е близък до руския.По селата има още някои,които говорят на "он" и "она" вместо "той" и "тя".Вероятно си имаме общи прадеди с тях.Нашият език през вековете много се е развил и продължава да се развива.
 • 58 Психо Доктор

  1 0 Отговор
  Русия защитава рускоезичните илиу с руско самосъзнание, а не както неграмотмиците преписват "рускоговорящи".
 • 59 Официалният език в Руската империя

  0 0 Отговор
  е бил руският език.

  Измислената през 1917-1918 г. изкуствена държава "Украина", от Австроунгарската и Германската империи, със съгласието на Ленин и неговата юдео-болшевишка власт (за да бъде запазена), има за официален език РУСКИЯ ЕЗИК. Украинската съветска социалистическа република от януари 1922 г. има за свой официален език РУСКИЯТ ЕЗИК.

  Измисленият "украински език" е диалект на руския език, облечен в анти-руски граматически дрехи, точно така, както измисленият "македонски език" е диалект на българския език, облечен в анти-български граматически дрехи.

  Войната на колективния запад срещу Русия е едновременно с това и война на колективния запад срещу България, чиято най-голяма отвъдбългарска територия е Русия, така както културната война на колективния запад срещу България е и война срещу Русия, чийто културен зародиш е България.

  Без Русия България рискува да загине, така както без България Русия рискува да се обезличи.

  Гражданите на русия са русияни - политическо понятие, което обединява всички в Руската федерация, без разлика на народност и религия, а руснаците са православните славяни в Русия и в измислената държава "Украина" образувана на изконната територия на руските княжества още от времето преди монголското нашествие и падането на Киев през 1240 г. под монголско иго.

  В самия Киев всички руски воини и мъже са избити от монголците, а жените са насилени, за да раждат деца на завоевателите. От Новгородска и Киевска Рус оцелява Новг

  Коментиран от #60

 • 60 Официалният език в Руската империя

  0 0 Отговор

  До коментар #59 от "Официалният език в Руската империя":

  (продължение)

  В самия Киев всички руски воини и мъже са избити от монголците, а жените са насилени, за да раждат деца на завоевателите. От Новгородска и Киевска Рус оцелява Новгород (Ладога) начело с княз Александър Невски, който запазва Русия като васална на монголския император Батай и разгромява германския Тевтонски орден на католически Рим.