ФАКТИ.БГ

Държавният резерв разпродал на безценица животоспасяваща апаратура

Това станало само месец преди у нас да бъде регистриран първият заразен с COVID-19

Публикувана: 16 Март, 2020 07:00
119 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 13638
Държавният резерв разпродал на безценица животоспасяваща апаратура
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.7 от 99 гласа.
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Безобразие! Броени дни преди у нас да бъде регистриран първият заразен с COVID-19 и преди да бъде обявена извънредна ситуация, заради разрастващата се смъртоносна пандемия, от държавния резерв, през стоковата борса, са продадени жизнено важните апарати, нужни в момента за спасяването на човешки животи. Най-скандалното е, че държавата ги е продала на безценица, а в момента се обсъжда от къде и как да се купят.

Същите апарати, сред които има и такива за обдишване, са особено нужни към днешна дата, за реанимационните екипи, които се готвят да посрещнат вълната от заразени с опасния вирус хора. Вижте скандалните разкрития и анализът, който направи Румяна Ченалова за Фрог нюз, допълнени с информация от други наши източници и проверка на публична информация.

Какво е разпродадено от Държавния резерв

Държавна агенция „Държавен резерв и военновремени запаси“ разпродава апаратура, лекарства и консумативи на няколко пъти в средата на февруари. На 14 и 18.02.2020 г. на страницата на Държавния резерв са публикувани обяви за продажба на медицински стоки, които се продават чрез посредничеството на лицензирани стокови борси. Самите обява в сайта липсва, но се виждат подробните списък със стоки, единичните им цени, бройките и от кой регионален резерв се изтеглят.

Единият от списъците е фрапиращо скандален. В него в 1105 позиции се откриват много медицинска апаратура и консумативи, от които на фона на пандемията никой трезвомислещ човек не би допуснал да се лиши. Някои от тях представляват така необходимите в съществуващата пандемична обстановка апарати за белодробна вентилация и изкуствено дишане. Обявените цени са смешни, а действията по продажбата – необосновани и дори престъпни.

Другият списък, от по-рано, съдържа 26 позиции на различни лекарства. Сред тях има и такива, които всеки, преболедувал някога грип знае, че се потребяват точно в сезона на гриповете.

Как се случват сделките на Софийската стокова борса

За да се осъществят продажби на стоки от Държавния резерв той сключва договор за определен срок с брокери. Според източници на Фрог Нюз в момента те са двама души. Тези двама души имат правомощията да сключат сделките за запасите от Държавния резерв с други брокери, а не директно с клиенти, на стоковата борсата, обясни пред Фрог нюз борсов търговец. Решаваща дума както в цените, така и в избора на купувачи имат именно брокерите да държавния резерв, защото те представляват държавата по един или друг начин и съответно изпълняват разпорежданията, които са им дадени. Любопитното е че няма публично достъпен регистър на сделките. Това означава, че към момента не е ясно кой е купил животоспасяващото оборудване и огромните количества медицински материали. Сигурно е само едно – всеки „съвестен“ търговец би ги продал на държавата, но заради търсенето в световен мащаб цените му гарантират колосални печалби.

Законно ли е всичко това?

Законът за държавният резерв и военновременните запаси (ЗДРВЗ) ясно и недвусмислено разписва правилата относно дейността по планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране на държавните резерви и военновремени запаси.

Държавните резерви представляват основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, дезинфектанти, средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение.

Кризисни запаси по смисъла ЗДРВЗ са определени по вид и количество материални средства, които държавата създава и поддържа за използване по време на кризисна ситуация и са част от държавния резерв. Министерският съвет определя вида, условията и реда за създаване, използване и възстановяване на кризисни запаси от материални средства.

Военновременните запаси представляват материални ресурси, определени с номенклатурен списък и предназначени да осигурят при положение на война или военно положение производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили, на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и на населението за период от време, определен от Министерския съвет с общия държавен военновременен план.

Държавните резерви и военновременните запаси се съхраняват в бази и складове на агенцията или от външни съхранители. Освобождаване на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган.

Освободените държавни резерви и военновременни запаси се продават от агенцията чрез търг на стоковите борси и тържищата по реда на конкретна Наредба*. Началните продажни цени при освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, независимо от условията и начина на реализирането им, се определят от агенцията на базата на действащите в момента пазарни цени. У нас упорито се говори, че ще закупуваме такава техника от Русия, пазарните цени там едва ли са сравними с тези, на които държавата продава животоспасяващата техника.

Продажбата на тези държавни резерви е изключително скандална, защото Законът за държавния резерв и Наредбата дават възможност само с едно решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган да се предоставят се безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, лечебни и здравни (хуманитарни и ветеринарни) заведения, домове за социални грижи и други ведомства на бюджетна издръжка, които не могат да извършват търговска дейност с тях.

Скандално е, че вместо да направи нещо такова на 28 февруари Министерството на отбраната съобщава, че държавата е отворила резерва заради КОВИД-19 и предприема спешни мерки за осигуряване на достатъчно количества дезинфектанти и предпазни средства срещу разпространението на коронавирус. "Правителството реши да деблокира спирт от държавния резерв, а 77 милиона лева от фонда за бедствия и аварии ще се използват средства за всички разходи по мерките за борба с коронавируса.", гласи официалната информация.

Наредбата изрично регламентира, че при обявено бедствено положение по реда на глава пета от Закона за защита при бедствия** и постъпило във връзка с него мотивирано искане от централен или териториален орган на изпълнителната власт до председателя на агенцията той може също със заповед безвъзмездно да предостави освободени без възстановяване държавни резерви и военновременни запаси за преодоляване на последиците от кризисната ситуация.

Кой трябва да контролира и къде са националните ни стратегии

Контролът върху дейността на агенцията по управлението на държавни резерви и военновременни запаси се осъществява от Министерски съвет, председателят на агенцията, централните и териториалните органи на изпълнителната власт, министърът на отбраната, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието.

В частта "Кризисна ситуация" на закона е описано, че такава възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития, а "Бедствие" е всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението. Закона за защита при бедствия дефинира понятието „ природни явления“ като изброява редица случаи, включително масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер.

От така, макар и схематично изложен правен режим се вижда, че със закон са регулирани задълженията на МС за изготвяне разработването и изпълнение на редица стратегически документи за такива ситуации. Те са:

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия;

Националната програма за намаляване на риска от бедствия и годишните планове,

Националния план за защита при бедствия

Съгласно чл.62 МС след 2011 г. е бил длъжен да въведе Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, да планира финансови средства за защита при бедствия, да създаде Съвет за намаляване на риска от бедствия.

Още в редакцията на Закона за защита от бедствия /чл.62а/ към 2016 г. е разписано задължение за министър-председателя на Република България с изрична заповед да създаде Национален щаб с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

Към националния щаб със заповед на ръководителя му се създава междуведомствена информационна група за извършване на информационна дейност. Въвежда се Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и определя с наредба условията и реда за функционирането и по предложение на министъра на вътрешните работи.

Очевидно, че нищо от това не е свършено.

Свършено е обаче друго – обявена е продажба на така необходими днес медицински апарати и консумативи, които можеше да се предадат безвъзмездно на здравните заведения, защото законът позволява и регламентира условията за това. Отговорност за това непростимо и престъпно поведение носи Министерски съвет и председателят на Агенцията. Може би Главният прокурор Иван Гешев трябва да провери Държавната агенция „Държавен резерв“. Там отдавна нещата са твърде съмнителни.

Изумително е, че в дните, когато се публикуват списъците вече е известна в световен мащаб пандемията. Още през януари Китай поставя под карантина три големи града. Редица държави още през януари евакуират свои дипломати и държавни служители, както и граждани. На 28.01.2020 г. председателството на Съвета на ЕС задейства механизма за реакция на политическо равнище при кризи в режим обмен на информация. На 7.02. 2020 г. беше проведена видеоконференция на високо равнище на държавите членки, Еврокомисията и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. На 13.02.2020 г. беше проведено извънредно заседание на Съвета по здравеопазване при ЕС и изготвено заключение с препоръчани мерки относно COVID -19.

В тази обстановка нашата Държавна агенция „Държавен резерв и военновремени запаси“ обяви за продажба медицинска апаратура и консумативи, част от които жизнено важни в обстановката на световна пандемия, а това до момента не е направило впечатление на никого.

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.7 от 99 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Вярно
1 Отговор
Ако е истина виновните на беси_лото

Оценка:
-4 +219

ДедоДъррр
2 Отговор
https://www.youtube.com/watch?v=IhR-YgHdzuw Казаха го НАЙ-ПОСЛЕ: - БИО-ИНЖИНЕРЕН ТЕРОРИЗЪМ...
Който има глава и сиво в нея да мисли сам, а да не чака недоучените - крачещи ганьовци по жълтите каманяци, да бабаитчат по тъпо-визиите дето съм им слуги, подлоги и ония платените булю..булю...булю....
Китай бе удобен на капитала когатао му бе евтина и покорна работна ръка. Жълтите леко-полеко се ограмотиха и образоваха и разбраха че ориза е само гарнитура към основното ястие. Започнаха да произвеждат евтиния, която зъдръсти световните пазари а приходите потекаха обратно към Китай и от там последва желание за намеса във световното господство - оръжия, армия, космос... Не върви такава държава да и хвърлиш две атомни бомби като на Japan щото ще се опариш. Нанотехнологиите и биоинженерните лаборатории тайничко пръкват вируси и болести които евтино и бързо могат наужким да решат кой-кого! ДА ама НЕ!!! Сметките не всеки път излизат вярни а изпуснатия дух от лабораториите не се знае кого ще ухапе най-лошо. Фармацевтичните концерни бълват псевдо-илачи за създаваните ежегодно модификации на грипна гад а и болести унищожаващи животните с които един народ се препитава. Всякаква гад мина през България и комшиите ама ние го отнесохме така че сега във моловете месото ни фляка на инглиш, полски, сръбски, турски, гърцоляшки... Плодовете и зеленчуците отдавна нямат вкуса на родния чернозем и са толкова безвкусни и направо отвратителни като нашите политици!
Като радиолюбител

Коментиран от #29, #87


Оценка:
-12 +129

Тинка
3 Отговор
Крадците на въжето!

Оценка:
-5 +130

ems
4 Отговор
Олигофрени

Коментиран от #21, #110


Оценка:
-3 +88

Професор по Стоманобетон
5 Отговор
Мммм..толкова е хубаво.Сега всичко ще се върне обратно като си го купим на петорна цена.Стар номер.Комунягите го правиха в Ст Загора когато си разпределяха предприятията и активите.

Коментиран от #43, #63


Оценка:
-30 +87

6
Този коментар е премахнат от модератор
Антон
7 Отговор
Сега според геша има ли данни за държавна измяна?

Оценка:
-4 +163

Да да
8 Отговор
Е то не е за първи път. И не е вярно че "Държавният резерв разпродал" - НЯКОЙ го е направил. Тъй че даже не изчетох цяцялата статия, не е нещо невиждано.

Оценка:
-3 +81

BG гражданин и данъкоплатец
9 Отговор
Това е чудовищно безхаберие! Всички безхаберници, хрантутници и тунеядци от МС и подчинените им агенцийки са за разстрел пред Партийния дом!!! Гнус ме е от всички самозабравили се "правоимащи" и все повече се убеждавам, че ни управляват лаици и словоблудци! Време Президента да обяви военно положение и да поеме управлението на държавата! Поне има нужните знания, подготовка, организационни умения и стратегическо мислене...

Оценка:
-9 +128

Някой си
10 Отговор
Опа....

Оценка:
-2 +33

От Народа
11 Отговор
Ако истина ето че Гешев може да организира една акция и няколко дебели министри да ходят на хотел на бул. Г. Димитров(следственото).

Оценка:
-2 +93

666®
12 Отговор
САЩ са платили на Борисов да свърши с нас българите изведнъж. Много удобно по време на пандемия. Да припомним как САЩ са избили бизоните и по този начин почти всички индианци са умрели от глад. Но ще има изненада. Ще им покажем на копеленцата преди да умрем, как можем да хапем. Точете ножовете. Българите се познават, когато ножът опре до кокала.

Оценка:
-11 +91

Йозеф
13 Отговор
Класика. Сега ще си купим нови. Тези документи са подписани от някой. Лесно е. После на въжето, издирват се лицата, които за закупили оборудването и се изземва.

Коментиран от #16


Оценка:
-0 +108

Рошко
14 Отговор
Джафкайте си, виновни няма да има, кой го ... Дали някой заради някой лев ще умират хора, всж о е да се краде, алчно ммръсно и крадливо племе сме

Оценка:
-1 +74

Бай курти
15 Отговор
Няма страшно сега ще проведем нов търг за попълване на държавния резерв и военно временни запаси познайте кой ще участва и на какви баснословни цени ще се попълни
Естествено ШКЕМБЕ войвода нищо не знае
По въпроса макар че неговият подпис стои под тази заповед .Е сега е времето да излезе народа и да ги обеси тези говеда на стълбовете както направиха италианците с
Мусолини

Оценка:
-0 +101

Да бе
16 Отговор

До коментар #13 от "Йозеф":


Ще купиш нови. От къде. Цял свят в момента търси такива обдишващи апарати. Продали ги за по 1000-1200 лв. Гепирасти мръсни, бесило за вас, само така ще имаме шанс.

Оценка:
-1 +101

Важното е далверата да върви а колкото
17 Отговор
до короната дай боже да ги тръшне първи тези схемаджии тъкмо са снабдени едните с апаратурата а другите с кинтите едва ли ги бърка

Оценка:
-2 +52

А бе шкембе воевода паспортният бос
18 Отговор
къде е нещо се губи , той ли подписа този грабеж от резерва някоя мисирка няма ли да зададе въпроса на борисофффф,това поне не е от времето на станишеффф а от преди 1 месец интересно ми е пак кой ще му е виновен на тиквеника

Оценка:
-2 +72

истина е
19 Отговор
Сега държавата ще си ги изкупи ,а продаващите ще забогатеят с няколко милиона лв. !! Всичко е уговорка и постановка !

Оценка:
-0 +72

Бай кОр
20 Отговор
Споко бе, тук си е апаратурата и медицинските консумативи. Сигурно и не са излезли въобще от държавния резерв, но са продадени на хартия. Сега ще си ги купим обратно с помощта от 800 милиона евро от EU, на петорно по-висока цена и някои хора ще са много хепи от сделката... Схемата е класическа и добре позната от много отдавна.

Коментиран от #71


Оценка:
-0 +101

Питане
21 Отговор

До коментар #4 от "ems":


Кой? Уточни.

Оценка:
-0 +14

Бай Мангао
22 Отговор
бълхарите крадат, а изкарват мангаото крадлив

Оценка:
-26 +21

нервен ( разбивача на тролове )
23 Отговор
Що ли не вярвам на тия глупости ....а да щото са предназначени за глупаци и лапни шарани вярващи в какви ли не конспирации пот сорта на умишлено пускане на вируса по безброй безсмислени причини и колко е плоска земята

Коментиран от #39, #40, #61, #100


Оценка:
-60 +9

Ужас
24 Отговор
Е това не е нормално бе!!! Къде са институциите, които бранят националната сигурност бе!!!!!!!!??????

Оценка:
-2 +45

Ххх
25 Отговор
Колко закономерно ! И колко естествено. И колко лицемерно. Тези дни Тиквоча със сериозна физиономия и загрижен вид ни обясняваше, какъв сериозен проблем стои пред нацията във връзка с разпространяващия се вирус, и как нацията следва да се обедини. И най вече да забрави за безкрайните корупционни изпълнения на управляващата шайка, включително последната история за къщата в Барселона. "Великият" държавник Борисов наскоро обясняваше, как разговарял с президента на Русия доколкото разбрах за доставката на точно такива животоподдържащи апарати за обдишване. И то защо ? Ами защото управляващите за кой ли път си направиха пир по време на чума. Продали апарати, лекарства и консумативи от държавния резерв на безценица. Защо ? Отново да направиме една далавера ? Продуктите предполагам ги продават на безценица на тяхни фирми. Но на безценица са официалните цени. Останалото е пачки под масата предполагам - за когото трябва. Не се наядоха и не се накрадоха, гадовете мръсни. Пък на следващите избори пак гласувайте за ГЕРБ, или за някоя от потенциалните им патерици. Отдавна доказахме, че между нас като избиратели има твърде много мърша !

Оценка:
-4 +53

гост
26 Отговор
Мани,бягай с измислиците на ФРОГ!Разпродавали апарати за обдишване,ама не е ясно кой ги е купил? Кой си купува апарат за обдишване бе идиоти?Мен ми трябват 2 за село ,да си имам ей така .Единият да е резервен.Плащам веднага.

Оценка:
-47 +8

Ей, киртациии
27 Отговор
Заредете аптеките с дезинфектанти и маски. Ще ни уморите, мръсницииии

Оценка:
-0 +49

28
Този коментар е премахнат от модератор
Алфа Вълкът
29 Отговор

До коментар #2 от "ДедоДъррр":


Веднага си си сложели лайковете и мислиш, че някой от нормалните хора ти вярва? Евроком е една скапана телевизия на троловете. Странно е, че все дъртаци и инвалиди сте тролове на Путин и БСП.
👑 ВИРУСЪТ ще ви довърши.

Коментиран от #64, #65


Оценка:
-47 +9

Сух
30 Отговор
Публично УМЪРТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАМЕСЕНИ ОТ НАЙ-МАЛКИЯ ДО ОРГАНИЗАТОРА!!!

Оценка:
-2 +40

31
Този коментар е премахнат от модератор
Стоп
32 Отговор
стига с тоя фейк,бе, тъпанари нещастни! Лъжат се наказва жестоко като пукясате и идете на оня свят!

Коментиран от #46, #111


Оценка:
-35 +6

Гостът
33 Отговор
Държавата ще купи същите апарати и медикаменти само че на 5 пъти по високи цени, стара схема проигравана много пъти досега. Ето така се става милионер за една нощ.

Оценка:
-1 +39

34
Този коментар е премахнат от модератор
Бананова република
35 Отговор
Бандата на Боко Харам няма милост. 6 млн. на курбан!

Оценка:
-3 +32

Усмивката
36 Отговор
Това правителство е пробито още в самият си зародш. Главна вина и отговорност носи премиерът и Бойко Методиев Борисов. Чрез престъпни схеми и манипулации досега се крепи на власт .Това е черен период в историята на БГ,И години ще са необходими за и ще носим последствията .Ако има кой...

Коментиран от #66


Оценка:
-3 +36

другарят
37 Отговор
"Държавен резерв" може да има само там, където има държава! Ние сме мафиотско-бандитска подмандатна територия без ясен статут!

Оценка:
-2 +37

Алоооу
38 Отговор
Гешефт, къде си бе. Да не ти падна каскета в тоалетната. Кога ще прибереш тази ОПГ която извърши далаверата. Ние сме във военно ( не извънредно, а военно) положение и за такива деяния се полага разстрел.

Оценка:
-1 +32

Усмивката
39 Отговор

До коментар #23 от "нервен ( разбивача на тролове )":


Нали и на елена Йончева не вярваха за изнесените данни за престъпни схеми в къщата в Барселона. И Бойко все отричаше. А след време се вижда че не е измислица.

Оценка:
-6 +40

Тиквата си проста разбий
40 Отговор

До коментар #23 от "нервен ( разбивача на тролове )":


Там има цитирани документи и е много лесно да се проверят. Ако елъжа - съд за тези които разпространяват паника. А ако е вярно - Боко и шайката му - до стената. И както в Китай - сметката за куршумите да се изпрати на близките.

Оценка:
-1 +39

разпутин
41 Отговор
пак към каракачана са насочени погледите и шефа на резерва !!!

Оценка:
-1 +25

666666
42 Отговор
Всичко е обмислено.Така ще могат да откраднат повече пари от Европа като купят нови на завишени цени с процент за ГРОБ.

Оценка:
-1 +33

Мирослав
43 Отговор

До коментар #5 от "Професор по Стоманобетон":


Цената няма да е петорна. Ще е поне 1000 пъти по-голяма. Апаратите са обявени за продажба по 108 лв. бройката. Сега ще ги купим за милиони. Затова правителството поиска извънредно положение - за да си харчи како си иска.

Оценка:
-2 +41

мафиото крадците
44 Отговор
Ние сме бизнесмени бре.

Оценка:
-0 +18

Пламен
45 Отговор
За пореден път излизат наяве схемите за източване на Гербавите.
ДА СЕ ИЗНАСИЛЯТ ВИНОВНИТЕ

Оценка:
-1 +25

Усмивката
46 Отговор

До коментар #32 от "Стоп":


Ченалова има със сигурност повече и акъл и образование и опит кога и как да изнесе данни и какви опасности крие. А че загрижеността ти за народа е такава като на Бойко Методиев се вижда колко е.Дано лепнеш вирус и се гърчеш в необорудвано помещение като възмездие

Оценка:
-5 +24

До 24 Ужас
47 Отговор
"Е това не е нормално бе!!! Къде са институциите, които бранят националната сигурност бе!!!!!!!!??????"

Под каскета са институциите, а каскета е дълбоко нахлупен, до ушите - нито чува, нито вижда.

Оценка:
-1 +26

48
Този коментар е премахнат от модератор
Анонимен
49 Отговор
Купувача ще го кажат ли ?

Оценка:
-1 +20

чашата преля
50 Отговор
Да правиш келепир за сметка на здравето на хората е повече от престъпление, това вече е преливане на чашата на народното търпение!

Коментиран от #53


Оценка:
-2 +33

Анонимен
51 Отговор
А спирта къде е ?

Оценка:
-1 +19

Усмивката
52 Отговор
,,Освобождаване на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган"...Ако се установи и докаже че това е вярно, ще подаде ли оставка най после правителството и нейният председателБойко Методиев.

Оценка:
-2 +25

Усмивката
53 Отговор

До коментар #50 от "чашата преля":


Бойко Методиев ще забрани митингите и разрешенията за протести.За неопределен период от време.Като превантивана мярка за година , две.

Оценка:
-2 +22

ало
54 Отговор
Ако това е вярно Костадин Костадинов е прав че ГЕРБ няма място в управлението на страната и то мястото на виновните е другаде

Оценка:
-3 +24

Фермер
55 Отговор
Веднага проверка виновните за нарушение или клевета да си получат заслуженото,поне веднъж да има справедливост

Коментиран от #57


Оценка:
-2 +22

Фермер
56 Отговор
С нашите политици, се чувствам постоянно ограбен!

Оценка:
-2 +18

Усмивката
57 Отговор

До коментар #55 от "Фермер":


Гешев ще извърши проверка , но сега е в по важна акция в обезвреждане на организирана престъпна група за отглеждане на прасета в задния двор. И по броене на шишета домашна гроздова ракия.Проверката и резултатите от нарушенията в ,,Държавния резерв" се очакват след два , до шест месеца.Виновните лица , ако се установи че са на почивка в Обединените Емирства , ще се предприемат всички мерки, които законът позволява, те да бъдат доведени възможно най-скоро Но това все пак не зависи само от нас, а и от местните власти...се уточнява от държавното обвинение

Оценка:
-2 +18

БОКОШЕСКУ, ти си знаеш!
58 Отговор
КРАТУНО, къде са дизефектантите, къде са маските? Жална ти фамилия!

Оценка:
-3 +21

слаботоков
59 Отговор
Съд и РАЗСТРЕЛ!

Оценка:
-0 +18

Димитър
60 Отговор
Комунистически Разбойници !

Оценка:
-2 +7

Ххх
61 Отговор

До коментар #23 от "нервен ( разбивача на тролове )":


Ама как така ще вярваш, разбира се че са "глупости" ! Въпросът е защо разсъждава така. Дали си дебилен и малоумен и не стопляш за какво става въпрос ? Дали си от чугунените глави, за които каквото и да става винаги ще са слепи и глухи за действителността и ще подкрепят управляващите ? Или много добре стопляш за какво иде реч, но си някъде на хранилка, на блага държавна службица - е, няма как тогава, винаги ще извъртиш и изопачиш нещата, на черното бяло ще кажеш, само и само да изкараш управляващите светата вода ненапита. Въпросът е колко ще ти се вържа и ще ръкопляскат на простотиите, които се опитваш да пробутваш.

Оценка:
-3 +4

Пенсионер
62 Отговор
Прочетох Румяна Ченалова и Фрог Нюз и ме обзе дълбоко съмнение.
Отдавна доказани манипулатори и лъжци.

Коментиран от #103


Оценка:
-13 +7

оцелял от турското робство
63 Отговор

До коментар #5 от "Професор по Стоманобетон":


Тези са по-яките комуняги от предишните.

Коментиран от #73


Оценка:
-2 +14

Ххх
64 Отговор

До коментар #29 от "Алфа Вълкът":


Ама нещо чух напоследък, че и вирус на бяс се разпространявал. Възможно и по полов път. И засягал най - вече Алфа вълците. Та гледай този вирус да не довърши такива като тебе. Защо тогава и апарати за обдишване няма да ви спасят. Най - много да ви сложат по един надморник, да не предавате заразата чрез ухапване, пък и да ви излиза по - малко пяна от устите.

Оценка:
-1 +12

оцелял от турското робство
65 Отговор

До коментар #29 от "Алфа Вълкът":


Не обиждай хората, че вирусът ще те гепи теб първи.

Оценка:
-0 +10

оцелял от турското робство
66 Отговор

До коментар #36 от "Усмивката":


Тръмп го гуди за началник на България този кратун, защото му е удобен. И Тръмп ще го махне. Нашият народ е обезсилен, обезкървен, обезверен, обезправен от недоимък и полицейщина, от простотия и неграмотност.

Оценка:
-3 +15

киро
67 Отговор
Да се национализира разпродаденото и виновните в ЗАТВОРА !!!!!

Оценка:
-0 +15

ахоихо
68 Отговор
Главният прокурор трябва да се самосезира за тези действия на ДР,но!Надали...Трябва Бай Онзи да му нареди,само,че на Онзи трябва Онези да му наредят.Така,че нищо да не очакваме.Само се разбъркват г*вната,да се размиришат,а после ние плащаме.

Оценка:
-0 +14

А сега кажете
69 Отговор
че всичко е спонтанно и не е нагласено ... а някои предварително са знаели какво ще се случи ... само не и службите

Оценка:
-0 +15

Тръмп помага на
70 Отговор
Google, защо Боко да не помага на резерва ... но като казва Владко, във въздуха мирише на голяма криза и война

Оценка:
-1 +11

Ха ха
71 Отговор

До коментар #20 от "Бай кОр":


И аз мисля ,че всичко си е у нас.Най- много да е по частните болници,които Тиквата учтиво покани да се включат в борбата.Все пак има пари за усвояване.

Коментиран от #104


Оценка:
-2 +10

gabar
72 Отговор
Нищо ново под слънцето.Известно е, че в периоди на войни, икономически кризи,световни епидемии, големите акули и спекуланти трупат огромни капитали, основно от държавни поръчки. В този случай,ако е достоверен е интересно, кой ще спечели търговете и да прибере голямата печалба. В случая важи правилото- ти на мене, аз на тебе.А Гешев ходи по села и паланки да гони престапници. Той много добре знае, че големите далавери се въртят на жълтите хавета-под носа му.

Коментиран от #76


Оценка:
-0 +16

Професор по Стоманобетон
73 Отговор

До коментар #63 от "оцелял от турското робство":


Комуняга и педерразд биши няма брато!!

Коментиран от #75


Оценка:
-3 +4

Наблюдател
74 Отговор
"Кой трябва да контролира и къде са националните ни стратегии"
България нито има национални стратегии за каквото и да било, нито Реален Контрол за каквото и да било!! Иначе "контролните органи" са повече от тези на Съединените Щати! По нищоправене пък нашите въпросни "органи" със сигурност са Световни лидери!!
Точната дума за тях всъщност е "търтеи" издържани от българския данъкоплатец!! Същите са и с "изключителна заслуга" България да е най-бедната държава в ЕС!

Оценка:
-1 +16

оцелял от турското робство
75 Отговор

До коментар #73 от "Професор по Стоманобетон":


Значи всички са настоящи комуняги.

Оценка:
-2 +4

Западните Балкани
76 Отговор

До коментар #72 от "gabar":


Тръбопровода за Перник е пример - 2000 лева на линеен метър, при реално около 300-400. И щом това го прави Борисов, може да си представим сега как вървят нещата.

Оценка:
-2 +17

Пламен
77 Отговор
Коментиращ #20 "Бай кОр" го е казал. Аз вече не се вълнувам от схемите на ГЕРБ... Няма к'во да стане в блатото!

Оценка:
-1 +6

ай де бе
78 Отговор
Това не може да се случи без знанието на човек от управлението, корупцията е видна. Къде е херо мустафето??

Оценка:
-1 +16

гост
79 Отговор
Спокойно група ,апарати ще има за всички! Апаратите са 1000 на брой и са още в резерва,никой не иска да ги купи.Апаратите са произведени 60-те години на миналия век и са бракувани 1987г.Сигурно и без пари да ги дават ,няма да има ,кой да ги вземе.НА горните мрънкала ще ги раздават без пари,само да направят списъка и без бутане.

Коментиран от #91


Оценка:
-14 +4

ВАТМАН
80 Отговор
Мръсна и омразна крадлива пасмина от безродници

Оценка:
-1 +11

Стига глупости!
81 Отговор
Хора, спрете да разпространявате подобни небивалици!!! Помислете какви са тези медицински консумативи в държавен резерв, та нали имат срок на годност. А апаратурата-респиратори или каквато и да е, тя също не може просто да си стои някъде в резерв. Към всяка техника има и съответни консумативи, които са специални и незаменими с други... Това е все едно да си купите компютър и да си го пазите за внучето...
Моля, не се поддавайте на подобни тъпотии!

Коментиран от #90


Оценка:
-8 +2

Балъков
82 Отговор
това е фалшива новина, която уронва престижа на хората които искат да забогатеят от нещастието на другите

Оценка:
-0 +7

иван
83 Отговор
Ало прокуратурата, имате сигнал действайте!

Оценка:
-0 +6

dan
84 Отговор
Гешеффф четеш ли това???????????????

Оценка:
-0 +6

резервист
85 Отговор
Де го Гешев да зададе въпрос на Конституционния съд - Е ли държавна измяна изпразването на Държавния резерв, при утежняващи вината обстоятелства завишен риск от епидемия!? Или това са дреболии в сравнение с неприкосновеността на Президента?
Едно от първите престъпления на гербоидите беше унищожаването на Сребърния фонд, помните ли? Като нищо вече са опоскали и Държавния резерв. Затова се правят на глухи като ги питат за него.

Оценка:
-0 +7

86
Този коментар е премахнат от модератор
Бледоликият Джон
87 Отговор

До коментар #2 от "ДедоДъррр":


Стига глупости долазано тръгва от ядене на месо от недобре термично обработен жияорински вид.Тяа идва от жияотно и е пренесено на човек.Дължи се на азиатските пазари за диви животни а те на азиатската примитивна култура и ниска хигиена.

Коментиран от #92


Оценка:
-8 +0

герберска търговияка
88 Отговор
Събраха ли поне за още един самолет?

Оценка:
-0 +7

Разум
89 Отговор
Не знам Гербаджии ли са продажниците, но ако е истина отговора е един. В затвора на работа за предателство. Това са изменници на родината, и трябва строго да се наказват.

Оценка:
-0 +8

Не стига
90 Отговор

До коментар #81 от "Стига глупости!":


Кви компоти те гонят бе?
Колко удобно и колко навреме.
Какво мислиш, че мислят италианците по въпроса?

Оценка:
-0 +6

ДомаКин
91 Отговор

До коментар #79 от "гост":


Боко, ти ли си бре?

Коментиран от #109


Оценка:
-0 +4

Червенокож
92 Отговор

До коментар #87 от "Бледоликият Джон":


Веднага ти повярвах.
Той и свинският грип се появи така, от ядене на недопечено месо, произведено в лабораторията.

Оценка:
-0 +7

Иванов
93 Отговор
Само като видя фрог нюс ....

Коментиран от #99


Оценка:
-6 +0

И сега производна новина
94 Отговор
Съобщение от ГОСПОД: Предвид създалата се ситуация за Великден няма да слизам, вие ще се качвате!

Оценка:
-0 +7

Волен Сидеров
95 Отговор
"Бойкоо, Курв****"

Оценка:
-0 +8

Дейвид Линч
96 Отговор
Тиквата и Владко Горанов трябва да увиснат на едно и също дърво !

Оценка:
-0 +7

Четвъртита глава тъп и празен поглед
97 Отговор
Къде си бе Каскет ?

Оценка:
-0 +6

Не трябва Народен Съд а Черезвичайна Ком
98 Отговор
Това добре, а сега Тиквата да каже, като как за една седмица бюджетът от 1,5 млрд. лева излишък и 1,4 млрд. евро от ЕС помощи за борба с КОВИД-19 или общо в лева около 4,2 млрд. лева ДНЕС бюджета е 3 млрд. лева дефицит т.е. ИЗЧЕЗНАХА 7,2 млрд. лева!!! КАК ? КЪДЕ? ЗА КАКВО?

Оценка:
-1 +9

99
Този коментар е премахнат от модератор
100
Този коментар е премахнат от модератор
muzis
101 Отговор
Е нищо,няли си вдигнаха заплатите с 300лв миналия ден

Оценка:
-0 +5

898
102 Отговор
Ченалова наби ли ти го Баце и на гербаджийските мисирки ? Гешеф, къде си чучулиго?

Оценка:
-0 +5

898
103 Отговор

До коментар #62 от "Пенсионер":


За жалост наша е истина!

Оценка:
-0 +4

В частна болница
104 Отговор

До коментар #71 от "Ха ха":


остаряла апаратура няма да намериш, те са добре и модерно оборудвани.

Оценка:
-0 +4

Камата съм
105 Отговор
ЗАТВОРЕТЕ ГИ ДО ЕДИН

Оценка:
-0 +2

ЦАЦАРОВ
106 Отговор
ГЕШЕВ ,ИЗБИРАТЕЛНО ЛИ СИ ОТВАРЯШ ОЧИТЕ ?

Оценка:
-0 +1

SAAB
107 Отговор
Главанако ..... " ни лук ял..ни лук мирисъл " облече в униформа един ЩАБ и си скри зад тях .....селският хитрец !

Оценка:
-0 +2

108
Този коментар е премахнат от модератор
109
Този коментар е премахнат от модератор
110
Този коментар е премахнат от модератор
111
Този коментар е премахнат от модератор
ДЕБИЛчев
112 Отговор
И за свинският грип,някой каза,по една медия,че са починали 4000.Оказа се че са 40.Пак ме излъгаха.

Оценка:
-0 +1

Значи извода е само 1
113 Отговор
Сценария с Грипа е бил известен и тоз сценарии идва от саш със заповеди какво да се прави и как да се крадат пари...другото е че на управленската шаика не и пука за живота на народа и го е обрекла на смърт

Оценка:
-1 +0

Продажниците
114 Отговор
Смърт по особенно жесток начин тва е присъдата

Оценка:
-0 +0

Дръвчо
115 Отговор
Това е лъжа и измислици на опозицията. То и по-велик военен министър не сме имали в историята си, нищо че всички го определят като идиот и долен пияница ама и това са лъжи и измислици в световен мащаб, а не само на опозицията.

Оценка:
-0 +1

Иван
116 Отговор
Някои хора малко им е да ги вкараш в затвора.За такива търгаши трябва ....

Оценка:
-0 +0

Иван
117 Отговор
Някои хора малко им е да ги вкараш в затвора.За такива търгаши трябва ....

Оценка:
-0 +1

Аве Адолф Хайлллл
118 Отговор
Оооооо Фрогнюз , какво друго да изтече от тях освен слуз ......

Оценка:
-0 +0

Митйо
119 Отговор
Това не е верно бе
Хахаха
Глупости на търкалета

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.