Last news in Fakti

21 Май, 2018 10:08 10 002

От архитект до тийм лидер

  • кариера-
  • израстване-
  • архитект

"Трябва да бъдеш безкомпромисен и да действаш с мотивация", смята Деница

От архитект до тийм лидер - 1
Снимка: Деница Атанасова

Aрхитект Деница Атанасова е тийм лидер на екип от архитекти в ИПА. Като дете на архитекти, професията представлява една значителна част от целия и съзнателен живот. Архитектура завършва в Техническия Университет в Аахен в Германия. До дипломирането си участва в много международни проекти, в които кооперира с известни архитектурни офиси по проекти свързани с проблемите на социално слабите общества. Придобива международен опит в Холандия, като част от екипа на „Neuteligs Rieddijk architects“. Във фирмата работи от 2014г., като основен акцент в дейността и е разработването на знакови проекти за компанията. Деница участва активно в създаването на креативни концепции и идейни проекти за клиентите на ИПА.

Би ли описалa работата си с няколко изречения?

Всеки ден идвам с желание в офиса. Денят минава бързо, защото работата е динамична, многолика и адреналинът е висок.

Тийм лидер означава не само да управляваш екип, но и да носиш отговорност за крайния резултат от усилията на хората, с които работишПрофесията на архитекта е изключително сложна имено заради тези специфични аспекти.Позицията , която заемам в IPA ми позволява да имам поглед върху тези страни от професията и да оценя важноста на екипната работа.

От колко време работиш в Иво Петров Архитекти?

Близо 3 години съм част от екипа на IPA. Всеки ден тук може да се научи нещо ново. През последната година преминах и през програмата за развиване за знанията, уменията и талантите на екипа ни, което обогати позаннията и уменията ми в различни области.

От архитект до тийм лидер

Защо избра да работиш точно в нея и с какво подпомогна за твоето кариерно развитие?

Получи се случайно. Никога не ме е интересувало кариерното развитие, моето желание винаги е било да се развивам като експерт. Но всъщност човек дори и не предполага какви други възможности могат да се открият пред него, докато не му се отдаде възможността да работи в такъв голям екип със специалисти, от които да черпи опит, както и да участва в значими и комплексни проекти. Това, разбира се, изисква съвсем друг тип качества, които не са само експертни.

В IPA се стремим да развиваме не само експертните ни умения, но и бизнес подхода ни, техническите ни умения, както и тези с различни софтуери- например РЕВИТ Програмата ни за развитие е от 28 обучителни модула, като те засягат различни теми, способстващи развитието на отделните експерти като лидери на хора.

Колко време работи като архитект, след което си била преназначена на позиция тийм лидер?

1 година, след като постъпих станах тийм лидер.

Kaкви cтъпки тpябвa дa бъдaт изминaти, за да се пристъпи от позиция архитект към позицията, на която работиш в момента?

Стъпките са индивидуални за всеки, който е поел по този път на развитие. Основно човек трябва да се концентрира в отношението към работата си, останалото се получава от само себе си. Трябва да бъдеш безкомпромисен и да действаш с мотивация. Това веднага ще се забележи от твоите колеги и възможността за развитие е налице.

Какви са предизвикателствата пред тази длъжност?

Длъжността съвместява много разнородни дейности, като част от тях не са типичните за професията. Основното предизвикателство е запазването на баланса типичните за професията. Основното предизвикателство е запазването на баланса помежду им.

Със сигурност едно от най-важните неща е развиване на деликатен усет за взаимоотношенията между ТЛ и хората от екипа. Това, разбира се, е много индивидуално, защото всеки човек има свой собствен подход.

Кое е нещото, което те мотивира да изпълняваш работата си пълноценно?

Удовлетворението от крайния резултат. Както и това да увлека и останалите в идеите, които имам.

Чувстваше ли се странно, след като смени работната позиция?

В началото имаше процес на адаптация. ТЛ позиция предполага да изградиш съвсем различен мироглед. Всичко останало може и да си го учил някъде в университета, но в работата с хората е въпрос и на интуиция.

Посочи три предизвикателства, които се отвориха пред теб, работейки в тази фирма?

Да успееш да организираш всичко да работи, дори и когато те няма.

Да успееш да различиш нещата с маловажно и важно значение за бъдещето, защото понякога в настоящето те изглеждат равностойни.

Предизвикателство е да поведеш хората, които ти вярват, натам, накъдето си избрал и да успееш да задържиш до край посоката.

Каква е твоята формула за успех, без която не можеш?

Разсъждавай скептично, но действай оптимистично.

Виж свободните позиции в Иво Петров Архитекти OOДСвързани новини