2 278

Eurowag отчита поредната успешна година

  • eurowag-
  • логистика-
  • доставчици-
  • компания-
  • чехия

В момента компанията се нарежда в ТОП 5 на европейските доставчици на логистични услуги

Eurowag отчита поредната успешна година - 1

Eurowag е най-бързо развиващият се доставчик на интегрирани решения за мобилност в Европа. Тази година компанията разширява мрежата си от клонове и пунктове за приемане, а броят на клиентите бележи ръст от 11%. Основните етапи на развитие на Eurowag включват нови партньорства и придобивания, сред които са като неотдавнашното партньорство с Last Mile Solutions и закупуването на 51% дял в KomTeS, чешки доставчик на решения за оптимизация на разходите и автопарковете.

В Eurowag работят над 1000 души, разпръснати в 18 офиса в цяла Европа. От създаването си през 1995 г. компанията расте стабилно с темпове, надхвърлящи 20% на годишна база и в момента се нарежда в ТОП 5 на европейските доставчици на логистични услуги. Eurowag предлага карти за гориво, решения за плащане на пътни такси, финансови услуги и телематични решения.

Чистата мобилност и цифровизацията са неразделна част от стратегията на Eurowag

Стратегията на Eurowag се фокусира основно върху чистата мобилност и цифровизацията. Пътните превозни средства произвеждат приблизително 12% от всички емисии на въглероден диоксид в ЕС. С въвеждането на европейския екологичен курс, целящ да намали нетните емисии на парникови газове, програмата за чиста мобилност придобива все по-голяма значимост.

През 2019 г. Eurowag създава бизнес звено, фокусирано върху електронната мобилност и алтернативните горива. „Успешният преход към алтернативни горива изисква взаимодействие между различни индустрии и държавни институции, за да се постигне устойчиво и финансово жизнеспособно решение“, заявява Мартин Воханка, главен изпълнителен директор на Eurowag. Например Eurowag обработва големи обеми данни от 100 хиляди телематични уреда, инсталирани както в леки автомобили, така и в камиони. Отскоро предлага и два основни типа устройства за събиране на данни за електронни автомобили.

Eurowag отчита поредната успешна година

Едно от предимствата на телематиката за електронни автомобили е мониторингът на цикъла на зареждане и фактурирането в обществени зарядни станции, в помещенията на компанията и у дома. Например, телематиката може да определя консумацията на енергия в определена точка, основана на данни за зареждане на батерията, без да е необходима интелигентна станция за зареждане или скъпоструващ електромер.

Друг продукт с чиста мобилност е така нареченият EV режим, който представлява част от Sygic GPS, глобално приложение за навигация. Приложението за навигация позволява плащания за таксуване на 300 000 зарядни пункта в цяла Европа, включително актуални данни за цените и наличността.

В същото време Eurowag разширява своята мрежа от повече от 15 000 бензиностанции, като включва и бензиностанции, предлагащи алтернативни горива, като например природен газ, втечнен природен газ и СПГ. По-рано тази година компанията обявява споразумение за партньорство с Pitpoint, нидерландски доставчик на чисти горива, и добавя към мрежата си три нови станции за втечнен природен газ в Белгия и Холандия.

Европейският съюз предвижда основна роля за втечнения природен газ (ВПГ) в автомобилния транспорт. Понастоящем шофьорите могат да зареждат ВПГ на 387 бензиностанции в цяла Европа, с най-голям брой в Италия (92), Испания (65) и Германия (55). В момента има две в Чехия.


Платена публикация

Свързани новини