Всички теми › Тема "Колата или жената"
Прибирам се - жената изчистила, наготвила, не дудне, в очите ме гледа. Викам си, ей това е любов, щастие и семеен уют...
Оказа се мигач, огледало и задна лява врата.