Last news in Fakti

12 Май, 2024 05:45 1 816 74

Д-р Румена Филипова: Над 70% от българите искат да останем в ЕС

 • д-р румена филипова-
 • общество-
 • политика

Основателят на Института за глобални анализи посочи най-важните промени в общественото мнение

Д-р Румена Филипова: Над 70% от българите искат да останем в ЕС - 1
Снимка: YouTube
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Д-р Румена Филипова, основател на Институт за глобални анализи, в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"

Как се отнася българското общество към Европейския съюз?

Това е продължителна тенденция в нагласите на българите, а именно категоричната подкрепа за членството на страната в Европейския съюз. И всъщност виждаме, че и резултатите за началото на 2024 година също показват това, а именно 71% от запитаните българи биха искали да продължат членството на страната в Съюза при евентуален референдум за оставане или напускане. И всъщност ние забелязваме, че има и промяна в това, че има 3,5% по-малко от запитаните, които биха искали да напуснат Европейския съюз в сравнение с 2023 година.

Подкрепата за членство в НАТО и възприемането на САЩ като ключов стратегически партньор на София отбелязват постепенен ръст, посочвате го и в най-новото ви изследване. Кой има принос за това според вас и защо ако България все повече се приближава към своите съюзници, дистанцията остава?

Това са едни от най-важните промени в общественото мнение в сравнение с 2023 година, а именно, че нараства подкрепата на българите за членството на страната в НАТО. Т.е. към настоящия момент 62% от запитаните биха искали да продължат членството на България в Алианса при евентуален референдум, като това е покачване с 4,4% в сравнение с миналата година.

Също по отношение на САЩ – все повече българи считат, че САЩ е един от и най- ключовият стратегически партньор за България, като трябва да отбележим, че за сравнение през 2023 година повече от анкетираните българи посочиха Русия за стратегически партньор, като през тази година степенуването на стратегическите предпочитания се променя и САЩ е предпочитан стратегически партньор от повече българи. Причините за това са няколко.

Първо, трябва да кажем, че имат все по-голяма видимост инициативите на гражданското общество за борба срещу дезинформацията, като тази дезинформация е прокремълска, но съща така антизападна, антинатовска и антиамериканска в специфичност. Така че трябва да отбележим усилията на гражданското общество. Но също така бих казала и ясната евроатлантическа насоченост на предходното правителство, тъй като имаше ясно зададена прозападна посока и предполагам, че това е убедило голяма част от българите, че е важно България да бъде достоен и пълноправен съюзник в рамките на Европейския съюз и НАТО.

Понеже правите съпоставка с предходни години, споменахте и Русия преди малко: Какво е отношението към проруските нагласи и каква част от българското общество затвърждава тези характеристики?

Наистина трябва да отбележим, че въпреки положителните промени по отношение на НАТО и възприемането на САЩ, трябва да кажем, че има и продължителни тенденции, това са традиционните проруски схващания в българското общество, които в голяма степен са резултати от исторически изкривявания, от историческа пропаганда за привидно вечно близките връзки между България и Русия. И всъщност виждаме, че и за 2024 година, българите продължават да не припознават Русия, но също така и Китай като стратегическа заплаха. Т.е. мнозинство от анкетираните българи, около 57%, смятат, че Кремъл не представлява заплаха за България, а също така още по-голям процент, 70% пък смятат, че Пекин не представлява опасност.

Защо в България различните региони са в основата на разделението, което са очертава по отношение на демографските данни? Какво установихте с най-новото изследване?

Всъщност това е изключително интересно и е тенденция, която не толкова често се споменава в социологическите проучвания, а именно, че има разделение между регионите, особено по отношение на стратегическата ориентация на България по оста Изток-Запад. И всъщност проучването показва, че Североизточния регион на България значително се отличава от всички останали по отношение на общественото мнение. Давам пример – подкрепата за членството на България в НАТО достига до 75% в Североизточния регион в сравнение средната стойност е 62% са цялата държава.

Също така по отношение на Европейския съюз подкрепата достига 83%. Давам сравнение отново – средната стойност за България е около 71%. Също така голям процент, до 40% в Североизточния регион биха предпочели и осъзнават, че САЩ е важен и най-важният стратегически партньор за България. Давам сравнение за всички останали региони в България този процент е само около 13%. Т.е. виждам едни много съществени разлики.

Кои са обаче абстрактните понятия за хората – разглеждате и това в този доклад, свързани с политиката? Или като цяло кои теми срещат неразбиране от българското общество?

Пример за абстрактните понятия са либералната демокрация – какво представлява тя, какви са основните ѝ характеристики, как се съвместява с така наречения български национален характер или традиции, но също така и глобални въпроси, свързани с международните отношения, глобалното противопоставяне в момента, особено между Западния свят и Китай, и също така Русия. Т.е. ние отчитаме тези факти в големия брой отговори "Не знам“ или "Не мога да отговоря“. Т.е. има най-ясно разбиране и най-голяма сигурност по отношение на оценката на политическата система в България - как тя е функционира.

Тук имаме голямо неодобрение и неудовлетворение от реалното функциониране на демокрацията. Но когато например попитаме хората какво означава либералната демокрация и как се съвместява тя с ценностите на българите, виждаме по-голяма несигурност, особено сред младите хора. И мога да дам пример: 33%, което наистина е голям процент, отговарят, че не знаят дали либералната демокрация е съвместима с българските националности ценности и идентичност.

Също така голям процент от тях, 44% например казват, че не знаят дали представителите на неправителствения сектор са чуждестранни агенти. Могат да се търсят различни причини за това, особено в образованието за системата в България, която остава нереформирана, и всъщност тя не помага на младите българи особено да имат по информирани разбирания за това какво представлява демокрацията като абстрактно понятие, изобщо как да се ориентират в социалните и политическите тенденции.

Младите са един много важен сегмент, обръщате внимание и на него във вашия доклад. Споменахте и някои от тенденциите, които сте забелязали при тях. Но като цяло младите какъв принос имат днес към всичко, което се случва, и какви са вашите наблюдения?

Трябва да се каже, че се затвърждава тенденцията, която установихме в Института за глобалния анализи, и също като част от статиите, които публикуваме по темата, че вижданията на младите българи не се отличават толкова съществено и значимо от вижданията на техните по-големи сънародници в България. Т.е. противно на очакванията младите не са по-прогресивно, по-демократично или прозападно настроени. Нека да дам пример с усещането за заплаха от страна на Русия.

Отново много голям процент, мнозинството от младите българи – 52%, не смятат Русия за заплаха, и като обща стойност в цялото общество виждаме, че това е около 57%. Т.е. стойностите са много сходни сами по себе си. Също другата тревожна тенденция е по отношение на крайнодесните националисти. Тук дори младите хора виждат по-малка заплаха от всички останали възрастови групи. Например 40% от запитаните млади българи между 18 и 34% виждат заплаха от крайнодесните националисти, но този процент е доста по-висок в другите възрастови групи – в 55 плюс възрастова група - 10% повече от това, т.е. вече 50% смятат крайнодесните групи за проблем в обществото.

В навечерието на изборите за Европейски парламент защо вие отчитате, че българите не са убедени "европеисти"?

Това е така, защото от една страна винаги българите категорично са подкрепяли членството на България в Европейския съюз, но трябва да отбележим две други важни тенденции, които може би отдалечават България от центъра или ядрото на Европейския съюз. Първо, че българите често пътя се чувстват като обект, а не като субект на европейските политики, и това виждаме и в проучването – огромен процент, 71% смятат, че Брюксел ни диктувал какво да правим и България едва ли не е безгласна и не може да повлияе на решенията, което със сигурност не е така, но това е въпрос на възприятие.

И другата бих казала негативна тенденция е, че най-вече българите са ориентирани по отношение на ползите, благата, инструменталните блага, които могат да получат от Европейския съюз, като например възможност да пътуване, за работа, но те са по-малко ориентирани върху ценностните виждания и ценностните сходства и нормите, които правят Европейския съюз в крайна сметка едно общество на споделени норми и ценности, а не само на общи блага.

Предстои да бъде официално представено изследването. Разкажете ни малко повече за събитието.

Събитието ще се състои на 13 май в понеделник от 16.00 часа в сградата на ЦУМ, като това ще представлява обществено обсъждане на резултатите, които също ще публикуваме и на английски, и на български език на сайта на Института за глобалния анализи в понеделник. Също така се радвам да съобщя, че международно признат автор, който работи върху дезинформация по темите за медиите и историческата пропаганда Джейсън Стайнхауер ще ни гостува и ще обсъждаме заедно резултатите.

Вашите изследвания са забелязвани от големи световни медии, споменахте ни в музикалната пауза тук. Споделете за това.

Да, радвам се да кажа, че темата за възгледите на младите в България, но също така и в съпоставка с техните връстници в останалите държави от Централна и Източна Европа получиха внимание от най-различни европейски медии, включително в Дания, но също така и в Испания. Техният ежедневник El País публикува обширна статия по темата.

Така че определено това е тема, на която трябва да се обръща повече внимание и да работим за подобряване на обществено-политическите настроения на младите. Тъй като трябва да спомена, че причините за тези тревожни тенденции първо са, както споменах, в образователната система, но също така и повишаващото се чувство на политическа и икономическа изолация от страна на младите.

Т.е. те не смятат че техните легитимни интереси и приоритети като група в обществото, като всяка друга са достатъчно добре представени от политическите партии в България, но бих казала и че в други страни в Европа. Също така са недоволни от икономическите възможности, които им се предоставят. Така че е важно да се работи, да се подобрява и политическата комуникация с младите, но също така и възможностите за социална мобилност.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 65 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Българин

  120 15 Отговор
  ЕС ще се разпадне благодарение на управлението на корумпираната Урсула и компания
 • 2 ЕВРОНЮЗ

  126 11 Отговор
  😂 😂 😂 Евроатлантическо НПО прави изследване за отношението на колонизираните към колонизатора. 😂😂😂
 • 3 Пак ли

  122 14 Отговор
  Тази като е толкова сигурна и лъже Хайде да го гласуваме който е за НАТО и ЕС на изборите Или да сме в другия сьюз БРИКС Аз сьм за БРИКС
  Ще сме в правилния блок
 • 4 Пaтkа

  106 8 Отговор
  Нека направим референдуми за ЕС и НАТО и да ги спечелим със 71, дори 101%! Ура, ура, урааааа....
 • 5 Румена Филипова,??? И тая от Някакъв

  98 8 Отговор
  Ибститут? И тая на Хрнилка!! Кифличката на Татко и Мама!!! Това ще прави Глобални Анлизи???
 • 6 гочето

  103 9 Отговор
  НЕ ПОЗНА, КУКЛО!
  Всъщност толкова не искат в ЕС
 • 7 Румена Филипова::Стакмистика, Клишета,

  95 7 Отговор
  И Лозунги!! Кой ви финансира, за да, пишете, подобни лъжи??? Някое НПО?
 • 8 Поредните лъжи

  71 7 Отговор
  Старо жено как го разбра това?
 • 9 Мите

  79 6 Отговор
  Не ми се четат поредните соросоидни бъртвежи рано-рано сутринта!
 • 10 УУУУУХХ ТАЯ ТЪЙ ША Я ОПАТКАААМ

  51 5 Отговор
  ША МИ СКИМТИИ КЪТ ПРОДАЖНА ЗАПАДНЯШКАМАСТИЯ ЗА ОЩЕИ ОЩЕ...

  Коментиран от #20

 • 11 То референдум трябваше да има

  70 6 Отговор
  ако не го бяха забранили в разрез със закона "демократичните" ни упавляващи. Именно защото бе ясно че резултатът нямаше да е такъв.
 • 12 Ха ха ха

  65 5 Отговор
  Поредната НПО-шка пръчка.Основателка.Знаят как без работа и с нищоправене се живурка безметежно. Трябва спешно закон за НПО-тата като в Щатите и Русия.
 • 13 Сандо

  56 6 Отговор
  Ама тая овца сериозно ли го говори това?Всяка нескопосана и изгубила мярка реклама се ппревръща в антиреклама - тая не го ли знае това?А колкото до ЕС и България - това е нещо като брак по сметка,само дето сметката я плащаме ние,а всичко добро си го прибират от първия кръг на ЕС -то.
 • 14 ДО ФИЛИПОВА

  62 5 Отговор
  НАПРАВЕТЕ РЕФЕРЕНДУМ И ЛЪЖИТЕ ВИ ЩЕ ЛЪСНАТ.
 • 15 Васко делчев

  45 5 Отговор
  Доста се съмняваме в тази цифра, но ако е вярна това показва, че по-голямата част от българите е загубила сетивност за принадлежност и самосъхранение. Жалко. Може би още по-голям процент от хората бяха за социализъм....с какво стана
 • 16 Пак

  38 4 Отговор
  ли някаква си излишна "експерт" , че и доктор била , за авторитет пред някой друг будала ?
 • 17 Един

  48 4 Отговор
  Това просто е една поръчкова огромна манипулация и лъжа! Само референдум ще покаже истината, а не разни шарлатани.

  Коментиран от #29

 • 18 Истината

  53 3 Отговор
  Има лесно - правим референдум и ако резултатите са на обратно /70% не искаме в ЕС и НАТО/ доФторката да бъде вкарана в затвора за престъпления и манипулации срещу българския народ и обвинена в шпионаж в полза на САЩ!
 • 19 плюс минус

  43 4 Отговор
  Госпожата говори неистини.
 • 20 Луд ли си

  35 4 Отговор

  До коментар #10 от "УУУУУХХ ТАЯ ТЪЙ ША Я ОПАТКАААМ":

  Това е антон генов с дълга коса. Виж и погледа чисто луда.
 • 21 БгТопИдиот🇧🇬

  47 4 Отговор
  Д-р Румена Филипова: Над 70% от българите искат да останем в ЕС.

  Нахилената кифла да пусне референдум и ще види лИбовта на Българите към федалския ЕССР.
 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 женска му тактика

  34 4 Отговор
  Потвърждавам , момата умее да прави дълбоки анализи , и да обработи бързо получената информация , директно , без да я връща , и преглъща на порцийки .

  Коментиран от #56

 • 24 Софиянец

  43 4 Отговор
  Верно ли ма? Затова ли тукашните пудели не допуснаха провеждане на референдум за еврото ?!
  Колкото по-бързо България излезе от ес и нато, толкова по-бързо ще си върне суверенитета! Нещо, което нямаме от 89та насам!
 • 25 Хаха

  26 4 Отговор
  И как го реши това?
 • 26 Лечител

  31 4 Отговор
  Много "доктори" , болен народ! Диагнози без преглед! Тази женица е гледала на еврова поръчка.
 • 27 факуса

  31 4 Отговор
  ха ха ,що тогаз не щат референдум бе румянке,колко ти платиха за тъпотийте дет си написала

  Коментиран от #36

 • 28 Верно ли

  22 4 Отговор
  Работещият върху дезинформация по темите за медиите и историческата пропаганда Джейсън Стайнхауер ще присъства да види добре ли сте я скалъпили!
 • 29 Цент

  30 3 Отговор

  До коментар #17 от "Един":

  Истината е в този който финансира този измислен институт.
 • 30 Мнение

  30 3 Отговор
  Основателят на Института за глобални анализи посочи най-важните промени в общественото мнение.
  Това теле си основало институт?
  А от къде е взела парички за тази своя самоинициатива?
  Пак соросоидните сатанисти са се наесили.
  И какво проповядва този институт?
  Сатанизъм и западен нацизъм. От къде на тази кравичка и е дощо в единствената клетка в моъка какво искат българите?

  Коментиран от #35

 • 31 Боже пази България

  7 34 Отговор
  Кремълската пропаганда никога не е спирала в България и хората са толкова объркани от нея, защото отказват да мислят сами. Няма нормален човек,който да оправдава ужасявашщите жестокости на Путин в Украйна и насилието,което оказва на света сега ,а промитите мозъци обвиняват всички други. Русия нахлу в Украйна и за 3 години постави цял свят на военна нога, това е факт,цял свят се готви за война и как да се спасява от Русия, но българските русороби смятат, че света е виновен. Във време на война да има толкова българи,които подкрепят агресора, е страшно. Преди 80 години цял свят е бил срещу Хитлер и затова е бил победен. Това ваше изследване показва колко объркана е ценностната система на българите. По отношение на НАТО И ЕС никога управляващите не обясниха ясно какво представляват те и какво означава България да е част от тези мощни съюзи и това е съвсем целенасочено, за да се мрънка колко хубаво било при диктатора Живков и колко велик е СССР. Историята продължава да се манипулира, децата не знаят истината и ако тя не им се каже в къщи и в училище и продължават 34 години лъжи с оправдания за престъпленията на комунистическия режим, какво очакваме? Освен това никой икономист не може да обясни ползата от руски инвестиции в България, къде са те и развитие в какво направление за държавата има, освен огромния енергиен рекет, който пречи на развитието на цялата икономика? Българите,които са ретроградни русороби защо пращат децата си в САЩ, ЕС и в свободния демокра

  Коментиран от #32, #33, #42

 • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 33 Боже, пази България

  23 4 Отговор

  До коментар #31 от "Боже пази България":

  От такива българофоби като теб!

  Коментиран от #48

 • 34 Охо,

  21 1 Отговор
  пак лъжи,пфууу
 • 35 БСП милиардерите

  6 6 Отговор

  До коментар #30 от "Мнение":

  И дадоха парите
 • 36 Чакаме Нинова и копейкин

  10 7 Отговор

  До коментар #27 от "факуса":

  Да ни спретнат референдум за ЕС и НАТО....ама нещо и те са ослушват....що ли????
 • 37 Вале-каро

  20 1 Отговор
  Опитвам се , но не мога да разбера .Колко института за глобални анализи има в България и кой ги финансира? Има ли човек който да ме осветли по въпроса?

  Коментиран от #38

 • 38 БСП милиардерите

  4 5 Отговор

  До коментар #37 от "Вале-каро":

  Осигуриха парите
 • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 40 Някой

  20 2 Отговор
  Чудесно! Остана само да дадеш данните от проведения референдум по въпроса. Иначе, всеки може да си говори и дава за пример каквито числа си поиска.
  А, ама то нямало референдум ли? Ти да видиш!
 • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 42 Васко делчев

  21 2 Отговор

  До коментар #31 от "Боже пази България":

  Боже, Как пропагандата на сащ е пропила мозъците на доста българи!!!! Но не им е казала за зверствата на сащ в Ирак, Югославия и къде ли още не. Избити милиони и ограбени сума държави.... Сащ създаде талибаните, ислямска държава и други терористи защото те изповядват държавен тероризъм.

  Коментиран от #43, #44, #50, #53, #59

 • 43 АААА, не така

  3 19 Отговор

  До коментар #42 от "Васко делчев":

  В Югославия комуниста Милошевич изби 350 000 сънародници за да запази комунистическата си власт. САЩ спряха геноцида, иначе и до днес да се трепаха там.

  Коментиран от #45

 • 44 Русия пък създаде

  1 19 Отговор

  До коментар #42 от "Васко делчев":

  Най лошото...социализъма и евентуалния комунизъм....само Ленин и Сталин знаят колко милиона руснаци са изтрепали за да си запазят комунистическата власт.
 • 45 Васко делчев

  21 0 Отговор

  До коментар #43 от "АААА, не така":

  Браво, браво сащ-ската пропаганда си е свършила работа.... Спряха "геноцида" като избиха бебетата и майките в родилното в Ниш.....взривиха го... Гориха деца в Ирак.... Милошевич е много по-мАлък диктатор отколкото сащ терористощи
 • 46 Стига бе

  19 1 Отговор
  И кога бе референдума, щото аз мога да ви кажа, че 70% не искат ЕС-ЕС
 • 47 Докторе

  13 1 Отговор
  Защо искат да останат в Европа? Явно им харесва на най-голямата “културна” изява на Европа, да гледат с интерес подскачащ по сцената гол “мъж”, който се мъчи да пее. Към такива ли ценности да сме устремени?
 • 48 Боже пази България

  1 11 Отговор

  До коментар #33 от "Боже, пази България":

  Не си наясно със значението на думите, ползвай речник, ама пак няма да разбереш, защото за Кремъл всичко е обърнато наопаки - война е мир, лъжа е истина, филия е фобия.
 • 49 Абсолютни глупости

  14 1 Отговор
  Филиповааааа, едно 15% ПП-ДБпрдали искат европейския съюз, другите хора искат нормален живот и далеч от евро4946пуделите.
 • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 51 Бай Митко

  10 2 Отговор
  Тези институти, тези експерти и техните измислени % са ни от ясни, по ясни!!! След като сте толкова сигурни и убедени в посочените % защо не направите едно официално допитване до народа за мнението му??? Защото прекрасно знаете какви % ще има този референдум!!! Така ви отърва - заплащане срещу лъжи!!!
 • 52 днешният виц във факти

  11 1 Отговор
  Нови изследвания показват, че хората вярват на всяка простотия, ако тя започва с думите: "Нови изследвания показват, че"...
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 Логос🇧🇬

  10 2 Отговор
  Най са ми смешни и жалки такива шорошки НПО същества които не слизат от екрана и страниците на поръчковите и (правилните)медии и телевизии и същите в един глас като папагали ни повтарят ,че видите ли 70%от българите (искали)в ЕС и НАТО,ама властта и тези апологети на евроатлантизма в същото време и дума не дават да се обели
  за въпрос да се пита народа на референдум дали иска България да остане в тези организации ,
  Пита се в задачата защо ли?!....,А
  реакцията и страха им от такова допитване ни дава и отговора на въпроса
 • 55 9988

  2 11 Отговор
  Какъв идиот трябвя да си за да искаш да се махнем от ЕС и НАТО ? Това са болни мозъци.На такова предателски индивиди не трябва да се дава да гласуват

  Коментиран от #58, #62

 • 56 Бай Митко

  3 0 Отговор

  До коментар #23 от "женска му тактика":

  Ох малейййй и аз съм съгласен! Само как бързо ме нави да ... гласувам!
 • 57 Юуп

  9 2 Отговор
  Ак да ги питаме с референдум тогава?
 • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 60 да си знаеш

  2 9 Отговор

  До коментар #58 от "Бай Митко":

  Спокойно българофобче.Всички разбраха,че си май е продажник работещ за врага на България.Не е нужно да се хвалиш,че си руски шпионин !!

  Коментиран от #61

 • 61 Бай Митко

  15 0 Отговор

  До коментар #60 от "да си знаеш":

  Американският актьор Стивън Сегал от 30.12.2018 год.: „Русофобията – това е психическо разстройство предизвикано от слабоумие и добро заплащане!“
  Честито, да си знаеш!!!
 • 62 Бай Митко

  4 1 Отговор

  До коментар #55 от "9988":

  На 9988% си според дадените определения!!! ЧЕСТИТО!!!
 • 63 Нафталинка

  13 1 Отговор
  Тази обратна умница обявява резултати от общественото мнение като че ли разказва за умствените проблеми на майка и да се моли да не попадне пре очите ми на живо
 • 64 Луи Дьо Финес

  14 1 Отговор
  Г-жо Руми,гледайки в тавана,ти определяш някакви измислени проценти.Хората,четящите хора,не искат есесовската Усула да е начело на ЕК,нито нейният Урсул,който открадна милиони евро от медикаменти по времето на "Ковид" чумата.
 • 65 Анджо

  1 10 Отговор
  Никой не иска да ходи в тая скапана русия, даже не съм чул и чел да има наплив и за китай. Русофила припада от яд , че никой не уважава тая пропаднала държава русия.

  Коментиран от #66

 • 66 БгТопИдиот🇧🇬

  6 0 Отговор

  До коментар #65 от "Анджо":

  Не лесно да си едеот ,бг едеот !

  При старият брат ДАЖЕ искат да ограничат емиграцията след събитията в Крокус сити хол.

  Ама си с промито мозъче от новия брат.
 • 67 бай Иван

  10 0 Отговор
  "Основателят на Института за глобални анализи посочи най-важните промени в общественото мнение"

  Ето защо трябва да има закон за чуждите агенти. Поредното НПО-финансирано от чужбина работещо против страната ни. Кога проведоха изследване , кога обявиха резултатите. Статията е пълна с глупости и неверни неща. Просто вижте гласуванията в интернет по тези теми и ги сравнете с твърденията на чуждата агентка. Хайде да направим референдуми по тези теми и да видим дали са верни твърденията на тая госпожа. Но не !.Референдуми не може. Само социологически проучвания платени незнайно от кой чужд агент.
 • 68 Минаващ

  8 1 Отговор
  Това моме нещо се е объркало. Когато говори от името на българите, трябва да направи референдум и тогава може да се произнася! Другоно са манипулации!

  Коментиран от #70

 • 69 ПЕНКО

  1 0 Отговор
  ВАМПИРЯСАЛА -МАЦКО ----ЗАЩО ЗА НИЩО ТОЛКОВА ВАЖНО НАМАХМЕ И НЯМАМЕ РЕФЕРЕНДУМ !?
 • 70 фашистки рашастан в изолация

  0 2 Отговор

  До коментар #68 от "Минаващ":

  Кой ще даде на някава шайка майце продажници да гласуват с реферемдуми когато се касае за сигурността на България бе мucupко ? Някакви национални предатели и антибългари като русофилите дето работят против България и в полза на руския враг да имат мнение ли ? Нещо много сериозно си се объркал.Нито на някой му пука какво искате,нито някой ще ви чуе предателския вой.България е с ЕС и НАТО и ако не ви харесва си стягате нещата и се връщате обратно в руския обор!
 • 71 Мечката

  1 0 Отговор
  Буахахахахахахахахсха....... е то няма такива лъжци и манипулатори.
  ХАЙДЕ ТОГАВА ДА НАПРАВИМ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НИ ОТ ЕС, ЗА ДС ВИДИМ КОЙ, КАКВО ЖЕЛАЕ?
  ...... Ама не ви стиска, нали предателчета?
 • 72 Феникс

  0 0 Отговор
  Над 90% от българите плюят на ЕС и НАТО.
  Останалите мало... умници са или необразовани крадци на държавата с някой "човек" зад гърба си или са платени лакеи с полъх на чиф... утска миризма.
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИМА БЪДЕЩЕ САМО И ЕДИНСТВЕННО С РУСИЯ.
  ВСИЧКО ОСТАНАЛО ВОДИ ДО РАЗПАД И ДЕГРАДАЦИЯ.
 • 73 Шаран БГ

  0 0 Отговор
  Дали съм идиот или не за това искам ли или не искам нещо - вервайте ми , не знам !! Знам, че като пълен идиот ме таксуват политическите ни избраници и вършат всичко от мое име без да ме питат. И когато ме агитират да гласувам по избори / на практика ИЗБОР НЯМА/ отново ме имат за идиот.
  Далаверата е, че и един да не отиде да гласува или като при социализЪма 98% да гласуват , отново тези същите ще са властимеющи!! Защо да ходя до изборна секция да губя време, когато мога да си окултуча доматите ?? Не искам турски или гръцки домати и краставици !!!
 • 74 бай Иван

  0 0 Отговор
  "Института за глобални анализи посочи най-важните промени в общественото мнение"

  Ето Ви едно НПО ,наречено с гръмкото име институт за тежест. Да се питаме ли още защо няма закон за чуждите агенти. Като са 70 % с одобрение , що да не направим един референдум се питам. Ще бъде жестока победа за Ес- овците и Натовците.