Всички теми › Тема "Америка"
Как се казва човек, който говори много езици?
- Полиглот.
А как се казва човек, който говори само един език?
- Американец.