Всички теми › Тема "Почивка"
Сезонът на "не ме пипай, изгоряла съм" плавно преминава в "не ме пипай, студени са ти ръцете."