Всички теми › Тема "Политика"
Какво е общото между бивша Югославия и Nokia?
И двете излизат всяка година с по-тънка версия.