Всички теми › Тема "Професии"
Споделих с моя психиатър, че напоследък ме навестяват мисли за самоубийство. Сега ме кара да му плащам предварително.