Всички теми › Тема "Рибари"
- Удивително! Жените винаги помнят датата на своята сватба, а мъжете, по правило я забравят. Как може да се обясни това?
- Много просто. Ти нали си рибар?
- Да.
- Помниш ли, кога хвана първата си риба?
- Естествено.
- Ето, виждаш ли, а рибата навярно е забравила.