Всички теми › Тема "Секс"
Късно през нощта на вратата на публичен дом се чука. Мадам става и отваря вратата. Отпред стоят две подпийнали момчета.
- Добър вечер. . . Имаме тука двайсе лева. . . Какво ще ни предложите за тях?
Мадам ги измерила с поглед и им казала:
- Момчета, за двайсе лева ви предлагам да идете в ей ония храсталаци там и да се на*бете един друг. . .
И затръшнала вратата. Седнала обратно да реди пасианс на компютъра, но след петнайсетина минути отново се чука. Тя отваря, отново същите момчета. . .
- Какво има пак, бе, момчета?
- Ами, готови сме. На кого трябва да дадем парите?