Всички теми › Тема "Срещи"
Романтична покана за вечеря. Той:
- Запазил съм маса с всичките 4 стола само за нас двамата.