Всички теми › Тема "Трактори"
На село.
Лежат си Иванчо и Мариийка в купа сено.
Марийка поглежда влюбено към Иванчо.
Какво й минава през главата на Марийка?
Трактор.