Всички теми › Тема "Военни"
Да приеме мъжа такъв, какъвто е, с всичките недостатъци на характера му, може само военната комисия.