Всички теми › Тема "Зима"
За да не се зарази със зимния грип на опашката за пенсии, баба Гинка така се наяде с чесън, че и другите чакащи оздравяха...