5 Юни, 2024 15:20 8 584

Българското име на Тибър - реката, която тече през Вечния град

  • тибър-
  • рим-
  • история-
  • култура-
  • минало

Чрез езика отново се добрахме до истина, която крайно политизираната наука история още дълго щеше да крие от нас

Милена ВЪРБАНОВА

Дълго време търсех паралели между името на река Тибър - Tiberis на латински - и названията Иберия или Сиберия ( както в латинските езици е наричан Сибир ). Но тези дни, докато препрочитах "Историческа Библиотека" на любимия ми древен автор Диодор Сицилийски, тя, за кой ли път, хвърли вярното тълкуване на загадката в ръцете ми. Само с едно изречение!

Ето какво четем във фрагментарната Книга 7, някои части от която са написани от други автори по сведения на Диодор Сикул. Фрагмент 5, гл. 3, гласи:

"­Наследилият властта негов ( на Еней, М.В.) син Аска­ний, осно­вал Алба, наричана сега Лонга ( дълга, М.В. ), давайки на града назва­нието на реката, която тогава се наричала Алба, а сега се зове Тибър."

Старото име на Тибър е Алба, а градът Алба е бил застроен по дължина по течението на реката и затова се е наричал Алба Лонга - на същия принцип, по който се образуват съвременните италиански названия Lungotevere - крайречен булевард в Рим по течението на Тибър и Lungomare - крайбрежен булевард или улица.

Albus на латински означава "бял, светъл". Всъщност Алба пряко произлиза от словото Бала ( Бяла ), чрез една позната в езикознанието инверсия на сричките. Замислих се - дали значението на названието Tибър - Tiberis или THYBRIS, както се е изписвало първоначално, не е неподозирано близко до "бял, бяла"?

И ето го отговорът на загадката:

THYBRIS може да означава само TZIBRIS - ЦИБРИС - ЦИБЪР на български. Дали ще свържем това име с езика на етруските или на троянците ( тевкри, дардани ), това е въпрос на допълнителни проучвания, но така или иначе то произхожда от българската лексика, защото генът на изброените народи е тракийски, български. Реки с имена Цибър и Цибрица и днес има в Северозападна България, в Монтанска област. Названието Цибър идва от "изцибрен", дума, която все още се употребява от по-старите български поколения, особено на село. Глаголът "изцибрям ( се )" означава "избистрям ( се )", "изчиствам", "изсветлявам".

Ето как чрез езика, отново се добрахме до истина, която крайно политизираната наука история още дълго щеше да крие от нас.

Някои хронисти смятат, че река Тибър получава името си от това на Тиберин - един от царете на Алба. Но логиката на разсъжденията отхвърля подобно допускане. Фактът, че ALBA и THIBRUS са синоними, означаващи "БИСТЪР, СВЕТЪЛ", говори за приемственост в названията на реката.

Много по-вероятно е името на цар Тиберин да произлиза от Тибър, отколкото обратното.Свързани новини