Новини

Тъпи ли са младите

Публикувана: 27 Май, 2018 19:53
26 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4293
Тъпи ли са младите
Снимка: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
 
Източник:
Редута
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Любослава Русева

Голямо вайкане за младите е падало през вековете! Ето какво например пише Сократ: „Днешната младеж изпитва силно влечение към лукса, има лоши маниери, не почита авторитета и не тачи старите. Предпочита да бъбри, вместо да се упражнява… Младите вече не стават, когато в стаята влезе по-възрастен. Възразяват на родителите си, когато са сред хора, не си държат езика зад зъбите и тиранизират учителите си. Направо казано, те са много лоши.“

Ами Хезиод? Той пък е още по-краен: „Не виждам надежда за бъдещето на народа ни, ако то зависи от днешната разюздана младеж, тъй като всички младежи са неописуемо безразсъдни.“ През 7 в. пр.н.е. древногръцкият поет, смятан за баща на дидактичната поезия, веднага дава пример със себе си: „Когато аз бях млад, ни учеха на дискретност и уважение към възрастните, но днешните младежи са невъзпитани и невъздържани.“

Не остава по-назад и великият Платон, който си блъска главата над въпросите „Какво им става на младите? Какво ще стане с тях?“, понеже според него „моралът им е в упадък“. Да, „живеем в упадък“, гласи и надпис в египетска гробница отпреди 6000 г. преди Христа. „Младите не почитат вече родителите си. Те са груби и нетърпеливи. Често пълнят кръчмите и нямат никакъв самоконтрол.“ А Пиер Отшелника, известен като Петър Пустинника – един от основните агитатори за Първия кръстоносен поход, вече е съвсем отчаян: „Нашият свят преживява тежки времена. Днешните млади хора мислят само за себе си. Не изпитват уважение към родителите си и към възрастните въобще. Те са нетърпеливи и невъздържани. Говорят, сякаш знаят всичко, и това, което за нас е мъдрост, за тях е глупост“…

Учителката по литература Х е съгласна с тези мнения, дори допълва: „Младите са невежи и тъпи“. Разказва ми, че когато преподавала Йовков, певеца на човешката хармония със света, бъдещите зрелостници изпопадали от смях на увода за „певеца“ в учебника. Там пишело, че „цели поколения българи оплодяват мъдростта и опита на народа ни и пред него се възправя личността за проверка“, а тя не схващала кое му е толкова смешното. Силно се подразнила, затропала по чиновете, за да заглуши неприятния кикот, накрая изпаднала в тотално безсилие и просто си излязла от стаята. „Невежи, прости, невъзпитани – такова поколение израсна пред очите ми“, казва с въздишка, „нищо не четат и нищичко не ги интересува!“

В първия момент, да си призная, за малко да я подкрепя. Но си спомних какво пише един български писател: „Дори учителите ни по литература, тъкмо по оня предмет, който крие в себе си най-широки възможности за импулсиране на емоционалното развитие, преподаваха без никакво намерение да ни възпитават в душевна изтънченост и отзивчивост. Наистина, в клас се четяха откъслеци из христоматията, но не за да отекнат в душите ни със своето съдържание, не за да ни събудят от нашия емоционален сън, не за да ни приучат на въодушевление от красивото и благородното, а само за да ни служат като основа за сухи формални разбори. Кълвяхме дати, дефиниции на литературни родове, зубрехме биографии на писатели и съдържания на литературни произведения, все неща, изветрели отдавна от главите ни…”

Авторът е Константин Гълъбов, а статията му „Психология на българина” е писана през… 1934 година. Оттогава до днес са се сменили няколко поколения, но и това на днешните зрелостници продължава да учи, че „класическите произведения на българската литература са слънчевите стълбове, крепящи националното ни самосъзнание“. Учителката Х пък продължава да преподава като учителката У от края на 80-те години, когато завършвахме гимназия. Само че тогава Х ми беше съученичка и заедно се смеехме на следващото изречение: „Те са кристалните мостове на възторга, по които Отечеството ще премине през огън и страдание и ще пребъде в третото хилядолетие.” И не просто се смеехме, ами упорито отказвахме да наизустяваме неща, които скоро ще изветреят от главите ни. За щастие, защото красотата и смисълът на литературното произведение биваха сведени до елементарна теза, и то поднесена по неграмотен и фалшиво патетичен начин.

Впрочем тезата „Младите не четат“ е също толкова елементарна, колкото и невярна. Тези дни излязоха данни от национално представително изследване на Институт „Отворено общество“, които показват, че близо половината (49%) от хората над 60 години изобщо не отделят време за книги, докато нечетящите до 29 години са два пъти по-малко (24%). Още: сред най-младите всеки трети (34%) заявява, че чете книги почти всеки ден, като делът им е около 3 пъти по-голям в столицата (33%) и в областните градове (30%). Изводът гласи, че четат по-младите и по-образованите, хората с по-високи доходи, както и тези, които сърфират в интернет повече от средното за страната. Те са и по-критични към информацията, която им се поднася, и в по-малка степен са съгласни, че медиите не се поддават на политически или икономически натиск.

На този фон въздишките за невежеството на младите изглеждат силно преувеличени, нали? А когато се изтръгват от хора с достатъчно силни позиции да предложат решение, те са и отблъскващо лицемерни. Отдавна е известно, че България и Дания са единствените страни в Европа, където данъкът за печатните издания е колкото за всички останали стоки – 20%. За разлика от Германия, където тази ставка е 7%, във Франция и Унгария – 5 на сто, а в Люксембург е едва 3%, във Великобритания данъкът върху издаването на книги дори е премахнат. Жест, който в България също беше направен, но към игрите на щастието с търкане на талони. И съвсем основателно едно издателство реши да протестира, като навръх 24 май издаде първата в света книга със скреч талон. Изданието има поле за изтриване подобно на билетите на „Национална лотария” и излиза на пазара с 20% отстъпка, колкото би струвало, ако се ползваше с данъчното облекчение.

Какви тогава са основанията възрастните, към които причислявам и моето собствено поколение, да се имаме за по-начетени, по-възпитани и по-умни? Откъде накъде наистина, когато допуснахме да ни управлява един илитерат, и то за трети път? „Заедно тука при плочите, където са били осветени нашите букви, на които пишеме и сега“, казва същият в базиликата „Санта Мария Маджоре“ на 24 май, без очевидно да знае, че днес не пишемЕ точно на тях. Депутатка от управляващата партия, която оглавява парламентарната комисия по бюджет и финанси, пък стана „доктор хонорис кауза“ на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, въпреки че преди това нарече „просяци“ и „мързеливци“ учените от БАН. И, точно така, тя е същата, която през юли 2010 г. не успя да прочете сумите, записани в закона за актуализация на бюджета, и представи приходите по абсолютно същия начин, по който бяха записани. „15 232 293,4 хиляди лева“, прочете дамата със запетайката и хилядите, макар да ставаше дума за над 15 милиарда лева…

И после младите били тъпи и бездуховни! Нищо подобно – те са такива, каквито си ги отглеждаме, а недоволството и присмехът към тях са присъди над самите нас. Открай време училището полага специални грижи да представи колкото се може повече научни дисциплини колкото се може по-затормозяващо и отблъскващо. Запленена от природата като малко дете, дъщеря ми, днес зрелостничка, завинаги намрази биологията още в седми клас, при едноклетъчните. И досега помня урока: „Царство същинскоядрени едноклетъчни организми – Царство Протиста – обединява еукариотните едноклетъчни организми. Те си приличат по това, че тялото им е изградено от една клетка, която има ядро, ограничено от мембрана. Биват Кореноножки, Камшичести, Ресничести. Плоските червеи например са по-сложно устроени от двупластните мешести животни; имат си ектодерма, ендодерма и мезодерма; отделителната им система се състои от пламъчна клетка – ресничките трептят и събират непотребните вещества, след което ги насочват в системата от канали на протонефридите.“

Хайде, за един ден все някак го наизусти, но имаше да учи и определенията за стиличните фигури – „езикови средства за постигане на емоционално и експресивно въздействие, изграждащи се въз основа смисловото съдържание на думите, поради което в стилистиката се разглеждат в раздел „Стилистична семасиология“. А знаете ли колко много са те? Ами… много! „Метонимичните тропи са метонимия, синекдоха, перифраза, евфемизъм, хипербола, мейозис, литота и т.н., и т.н.“, като само „чрез мейозиса предмет или предназначението му преднамерено се смаляват/намаляват, което е точно обратното при климакса (градацията), произлизаща от гръцката дума стълба.“ С последните си сили, помня, се наложи да назубри и какво е „третичният сектор“, описан в учебника по география: „Производството и потреблението на услуги съвпадат по време, поради което третичният сектор е повсеместно разпространен, а структурата му се определя от броя и възрастта на населението. Отрасловата и териториалната му структура зависят също от състоянието на първичния и вторичния сектор, от финансовата политика на държавата, тъй като те осигуряват на третичния сектор необходимите средства.“ Следваха безумни формулировки и ужасни клишета, едно от които гласеше, че „независимо от тежката криза целта на нашето образование са привеждането му в съответствие с европейските и със световните образователни стандарти, интегрирането му с европейския образователен процес при запазване на традициите и постиженията му.“ Отвратителна скука, кошмар…

Още утре тези „знания“ няма да й трябват, защото по същество те не са такива, а са баласт, нещо напълно излишно. За сметка на това ще иска да чете книгите, които наистина я интересуват, и тъкмо тук поколението на взимащите решения трябва да спре да мрънка за невежеството на младите и да им помогне. Не с улеснен достъп до талоните за игри, не и с публицистично обиграни речи за „възраждането на знанието като сила и духовно единство, като общ словесен небосвод“, а със съвсем конкретни стъпки. Добре, да не е намаляване или премахване на 20% ДДС за книгите, ами да е обратното – облагане на лотариите с 20% ДДС, така че да е честно. И изобщо нека се предлагат ясни решения, а не просто да се плаче, че „младите вече не стават“, не мислите ли?

В противен случай днешната младеж ще има всички основания да не тачи старите и да им възразява. Пък и това й е работата на младежта – да не е съгласна с лицемерието и фалша, камо ли с назиданията на родители, които търкат талончета и гласуват за опроверженията на тезата колко важно е знанието. А още по-хубаво ще е да им се смеят, защото ако говорим за провал във възпитанието на вкус и на усещане за смисъл, този провал е на старите. И не им дължат никакво уважение, абсолютно никакво ставане на крака.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4 от 2 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Красимир
1 Отговор
метадонови са

Оценка:
-3 +22

Шкембе чорба
2 Отговор
Тъпи са но старите са още по-тъпи

Оценка:
-29 +15

Умни те - Не са нужни никому !
3 Отговор
Нас ни управляват от вън. Ние следва да сме дом и и послушни.

Оценка:
-4 +13

Бесен Язовец
4 Отговор
Не са тъпи, просто имат лоши примери за подръжание!

Коментиран от #26


Оценка:
-7 +31

неее
5 Отговор
не са тъпи , просто не могат да мислят

Оценка:
-5 +21

плевен
6 Отговор
Медиите показват само утайките-чалги,агитки,силиконки,метадонки.Те вдигат рейтинга.Влезте в един авторитетен държавен университет,и ще видите нашето бъдеще.Скромни деца,които се борят и с науката и с безпаричието.Дори не говоря за онези които се връщат от олимпиадите с медали.

Коментиран от #10


Оценка:
-2 +34

7
Този коментар е премахнат от модератор
патриотъ
8 Отговор
Прост народ-слаба държава!Нали това е основната цел на Сороското отворено общество-прост народ лесно се управлява.Има и една друга сентенция,която се прилага и спрямо българския народ и тя е:разделяй и владей!И ние сме разделени на русофили и русофоби,власт и народ,умни и прости,левскари и цесекари,софиянци и пловдивчани и т.н. и т.н.И ще ни владеят до спукване,защото си го заслужаваме!

Оценка:
-3 +22

Morgoth
9 Отговор
Нетърпеливи, невъздържани и непочитащи възрастните (особено тези които си мислят, че трябва да бъдат почитани, само заради белите си коси) - това са младите. Те винаги са били такива и винаги ще бъдат, така че в световен мащаб проблем с младите няма. У нас обаче качеството пада, защото много качествени хора си заминаха от страната. Защото нивото на образованието пада заради ниско заплащане и заради прекоменрните права на ученика за сметка тези на учителя. Защото успелите в България са крадливите и корумпираните и младите попиват техния опит. Резултата се вижда по баловете - чалгата е повсевместна. Сама по себе си тя не е причина, но е видим симптом, че нещата отиват на зле. А и етническия състав на страната се променя и то не на добро - не се множат учените и културните.

Оценка:
-4 +20

Morgoth
10 Отговор

До коментар #6 от "плевен":


В грешка си - нашето бъдеще е точно това от телевизията, а това за което говориш е бъдещето на големите икономически центрове в Европа. Там ще отидат повечето от тези скромни деца, които се борят с науката и безпаричието.

Оценка:
-5 +14

Айнщайн
11 Отговор
Когато се усетиш, че критикуваш младите, значи си безвъзвратно остарял!

Оценка:
-8 +15

12
Този коментар е премахнат от модератор
Антон 1
13 Отговор
Написаното в началото на статията не го знаех ! То , обаче според мен доказва , че младите не са тъпи ,а ние критикуващите остаряваме !

Коментиран от #16


Оценка:
-5 +14

СпасЪ
14 Отговор
"15 232 293,4 хиляди лева“ - така записано и аз бих се объркал, а че не си е чела проктобюджета, писан от полуграмотна секретарка с две "виши" и парашут, си е неин проблем.

Оценка:
-1 +8

Иванов
15 Отговор
Не са тъпи, но повечето са опростачени. Да благодарим за това на Баце, Дългия и Пайнера и на техните режисьори и сценаристи!

Оценка:
-0 +14

Цеко сифоня
16 Отговор

До коментар #13 от "Антон 1":


Нашите деца ще задават същия въпрос на техните деца.

Оценка:
-0 +5

17
Този коментар е премахнат от модератор
Шаран БГ
18 Отговор
МЛАДИТЕ СА ПО-УМНИ, ПО-ХУБАВИ И ПО-НАХОДЧИВИ ОТ ПРЕДХОДНОТО ПОКОЛЕНИЕ !!! Винаги са били и ще бъдат "ПО"....
Ако не бе така, нямаше небето да е пълно със самолети, океаните с кораби и пътищата задръстени с ламарини....... То и пътища нямаше да има.... Не, че в България ги има.... Разбира се, че прогресът е свързан и със средствата за масово унищожение на човечеството.
Щяхме да си живеем в пещерите и да ловуваме динозаври....
За сега на нас ни стига, достатъчно ни е, че ядем и пием много "химия", която също е част от прогреса!!!
Къде е бистрата водичка - къде е кристалната водка , например ???

Оценка:
-1 +5

гларус кръстоносец
19 Отговор
Образованието , културата и спорта винаги са били функция от икономическото развитие на една държава. Затова в богатите страни има пари за тях. Икономиката пък е форма на постоянна война и борба за надмощие което едно правителство води с другите държави за благото на собствения си народ.Само че нашите управници предпочитат Западните Балкани, НАТО и ЕС, вместо България. В продължение на 28 години ежегодно между 12 000 - 15 000 випускници от най- престижните средни училища в страната заминават да учат в чужбина и стават емигранти. Генофонда ни като народ е изгребан до дъно.България се превърна в страна без закони и с изкривен естествен подбор заради наливането на пари от кохезионните фондове през изпълнителната власт. Колко от родните "бизнесмени" ще оцелеят на пазара без" порциите от партията майка - сега е ГЕРБ. Превърнахме се от развита индустриална страна в консуматорско общество , което нищо не произвежда освен млади хора за продан. Факт е обаче ,че и тяхното ниво на затъпяване прогресивно расте и скоро ще бъдат неконкурентни за европейския пазар на труда.Ама на кой му пука в страна в която няма измислена, изписана или изпълнена стратегия за срок по-дълъг от 4 години -един политически мандат.Каквато ни е държавата такова ни е и образованието. Министър след министър ,реформа след реформа, илюзия след илюзия , смях след смях. Ааа да не забравя сега учат английски от детската градина щото ще стават европейци , на тях български не им трабва .Честита ни ДЕМ

Оценка:
-1 +9

гост
20 Отговор
Тате и мама като дават тъп пример детето с какво да стартира в живота? След като се опари, премисли, събере опит и израсте интелектуално тогава нещата се променят, но първите стъпки на младежите са спрямо околната им среда и родителите им. Как да караш внимателно нампример като тати кара идиотски и вдига колкото може на всяка права? Не става така.

Оценка:
-0 +2

Kcaniba
21 Отговор
Да, ако са русофили!

Оценка:
-4 +0

111111
22 Отговор
Младиите не са тъпи! Вдлъбнати са!

Оценка:
-1 +6

йорбалу карбус
23 Отговор
Не бих казал че са тъпи но са доста прости и ограничени, ако тръгна да разправям случки с младежка олигофрения ще изпреваря писанията на Оноре дьо Балзак. Е да, разбират само от Сураттефтер (facebook)

Оценка:
-0 +3

Точка
24 Отговор
Прост народ-слаба държава!

Оценка:
-1 +5

ГосТ
25 Отговор
Пфууу мнооо дълго това бе. Но както винаги Сократ е прав ;). По надолу няма какво да чета. Тея мантри,че новото поколение са по умни , красиви и силни ги разправяйте на друг. Дори в животинската еволюция не е сигурно (примери са произхода на домашните котки,както и много видове пойни птици, които служат единствено за плячка на хищните си предшественици),пък какво остава за Социума. Всъщност, такива като Сократ, Платон,Декарт, Монтен,Ницше,Русо,Кант и от по близките Толостой,Балзак,Сартр - няма.М науката нещата са по добре, но въпреки това откритията не са с мащабите от миналото. Когато един човек преобръща света. Сега са големи екипи,които надграждат малко по малко гигантите. Този лукс,наистина затъпява хората. Това е и целта му. Погледнете на кои хора казват успели,и ще си отговорите на въпроса от авторката

Оценка:
-2 +3

ДДД
26 Отговор

До коментар #4 от "Бесен Язовец":


не бе успокояват ни че винаги е било така
утре ще има че е по добре да си беден
да ни е спокоино:)

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.