ФАКТИ.БГ

Александър Урумов: Брюксел е източникът на злото

Защо толерантността към злото – един съюзник на злото – трябва да бъде приемана като добродетел?!

Публикувана: 12 Май, 2019 10:00
62 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2617
Александър Урумов: Брюксел е източникът на злото
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Известно е, че всяка верига е толкова силна, колкото силно е най-слабото ѝ звено.

Това е отговорът защо Европейският съюз се разпада пред очите ни. Защото икономиката сама по себе си не е етична категория и не е морална ценност.

А пък „ценностите“, които ни ги налагат от Брюксел будят повече изумление и отвращение, отколкото разбиране или възторг.

Ценностите се оказаха не просто най-слабото свързващо звено в Европейския съюз, те се оказаха липсващо звено!

И затова си струва накратко да се проследи процеса на формулирането на тези прословути европейски ценности.

Ще открием много интересна еволюция в пътя от Римския договор през 1957 година до Лисабонския договор през 2009 г.

Договорът за създаване на Европейската икономическа общност е подписан в Рим през 1957 г., поради което става известен като Римския договор. Той влиза в сила от 1 януари 1958, а практическото му изпълнение почва от 1 януари 1959.

Европейската икономическа общност е създадена като икономически съюз за създаване на единна икономическа територия - Общ пазар.

С Римския договор се поставят само и единствено икономически цели и задачи за тяхното постигане:

премахване митата и количествените ограничения в търговията между страните членки;

установяване обща митническа тарифа и обща търговска политика към страните, невключени в ЕИО;

отстраняване на пречките за свободно движение в рамките на ЕИО на лица, стоки и капитали;

провеждане обща политика в селското стопанство и транспорта и установяване на правила за съгласуване икономическата политика на държавите членки;

сближаване на законодателството на страните членки в степен, която е необходима за функциониране на «Общия пазар».

Никъде не се говори за етични категории и морални ценности, камо ли пък да се споменава за еднополови „бракове“ или безконтролен прием на мигранти.

Нещата обаче търпят развитие и в преамбюла на подписания през 1992 г. Маастрихтски договор, с който се създава днешният формат на ЕС, се появяват следните изречения-мотиви от името на 12-те страни-основателки:

„Като потвърждават своята привързаност към принципите на свободата, демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, както и принципа на правовата държава,

Като потвърждават, че зачитат основните социални права, определени в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и в Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г.,

Като желаят да задълбочат солидарността между своите народи, при зачитане на тяхната история, култура и традиции“.

Демокрация, свобода, права и свободи на човека – разбира се, но в съчетание със зачитането на историята, културата и традициите на народите и страните, подписващи Договора за ЕС в Маастрихт.

Дотук – по-скоро добре. Добър баланс на индивидуални свободи и национални култури и традиции.

Вече през 2007 година е подписан Лисабонският договор, появил се вместо отхвърления през 2005 г. на референдуми в Холандия и Франция Договор за европейска Конституция.

Влязъл в сила през 2009 г., в Лисабонския договор е добавен един много интересен текст – член 1а:

„Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“

Това е една неолиберална ценността боза, в която са скрити много подводни камъни!

„Недискриминация“, „зачитането на правата на човека“, „толерантността“ – извинявайте, но къде в Европейския съюз има дискриминация, незачитане на правата на човека и нетолерантност?

И ако може да попитаме – към какво точно толерантност?

Защо толерантността към злото – един съюзник на злото – трябва да бъде приемана като добродетел?!

Какво му е лошото или какво му е неясното на текста от Маастрихт:

„Като потвърджават своята привързаност към принципите на свободата, демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, както и принципа на правовата държава“.

Кое налага изричното включване на текста за „правата на лицата, които принадлежат към малцинства“?

Вижте колко хитро не е упоменато какви са малцинствата! Тук не става дума екслицитно за етнически малцинства!

Напротив, с оглед на силните властови позиции на гейовете, лесбийките и така нататък, тук очевидно става дума за сексуални малцинства. И не за толерантност се борят, а за власт!

Ако се запази тази тенденция на конкретизиране, дали в някои от следващите версии на Договора за ЕС няма да бъдат изрично изброени лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и каквито други джендъри са се появили през това време?

Тези „малцинства“ не са ли под закрилата на „правата на човека и основните свободи“ според Маастрихтския договор?

Очевидно левите и либералите, под благосклонния поглед на Европейската народна партия, са добавили и още един текст в Маастрихтския договор, според който „ЕС се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето“.

И ето я терминологичната боза в „истанбулски“ стил – включване-изключване, дискриминации и равенство между мъже и жени, и всички поколения, и защитата на правата на детето! Кой ще защитава правата на детето в Европа? Неправителствени либерални организации от рода на „Анимус“ с летяща вещица на метла. Как ще ги защитава тези права? Като настройва децата срещу родителите им!

И какъв е резултатът?!

Вместо свободно икономическо пространство и насърчаване на конкуренцията – заповядайте един чисто нов неолиберален комунизъм. Заповядайте всякакви „Истанбулски конвенции“, всякакви джендър-идеологии, прерастващи в паневропейски практики, и всякакви монополи на корпорациите. Вижте само в България как 75% от търговията с храни се държат от три немски фирми и една австрийска и си отговорете на въпроса – този монопол случайно ли е допуснат, или е целенасочено изграден?

„Храмовата структура“ на ЕС

Така я наричат на брюкселски език, за удобство. И разбира се, в брюкселския език не съществува думата Христос, християнска Европа, християнска вяра, християни.

Вероятно отново за удобство.

Моделът на ЕС фигуративно е сведен до модел на древногръцки езически храм с три стълба (устои), поддържащи общ „покрив“ и изпълнен с целите и принципите на Съюза според Маастрихтския договор.

Съгласно този модел Европейските общности /по Римския Договор/са първият стълб на тази „храмова“ езическа структура.

В него влизат Европейска икономическа общност, Европейска общност за въглища и стомана и Европейска общност за атомна енергия.

Вторият и третият стълб на древногръцкия храм са „Обща външна политика и политика на сигурност“ и „Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“.

Обърнете внимание! – в основата на древногръцкия „храм“ е залегнало т.нар. „засилено сътрудничество“, което се отнася и за втория и третия стълб.

И ако сме се чудили откъде влиза този неприятен джендърски повей в България – вече разбираме откъде.

Джендърският натиск върху България се осъществява през „засиленото сътрудничество“ в областта на външните работи и правосъдието, особено.

Повтаряме – джендърите и Сорос действат изключително чрез нашите собствени /дали?/ Министерство на външните работи и Министерство на правосъдието.

Разбира се, персонализирането на проблемите само би опростило тяхната системна същност.

Нас като български граждани не ни интересува защо няколко поредни министъра на правосъдието да правят неистови тайни и явни опити за скоростно подписване и ратифициране на Истанбулската конвенция, включително и в кабинета „Орешарски“.

Не ни интересува също така какви са причините системата на външните работи все повече да се превръща в проводник на странни джендър-идеи и интереси в България, вместо да се съсредоточи върху основната си национална задача да бъде защитник на българските национални интереси пред целия останал свят.

Сигурни сме в едно – че е все по-близо е времето, когато обществената търпимост към подобно странно институционално поведение ще изчерпи своя лимит.

Защото институциите на националната държава трябва да изпълняват преди всичко своите национални отговорности, да защитават интересите на своята страна и на своя народ.

Как така джендър-идеологията влиза като у дома си през широко отворени врати в институциите на страната – и без съмнение това са системата на външните работи и системата на правосъдието, а оттам и през доверени лица - в системата на образованието.

Това е възмутително за огромното мнозинство от българския народ.

Възмутителна е привилегироваността на ЛГБТ-правозащитници, с която влизат в българските институции сякаш те са министрите в тях!

Всички тези джендър-правозащитници поставят налагането на модела на хомосексуализма и на еднополовите „бракове“ в България като основен свой приоритет.

За тези организации Конституцията на Република България е досадна подробност, спираща човешкия хомо-възход, а национални институции като Конституционния съд са враг на прогреса и на светлото бъдеще.

Но да не забравяме откъде идва всичкото това зло?

Откъде идват монополите, джендър идеологията, алчността за още отнемане от националния суверенитет и прехвърлянето му към Брюксел?

Идва от Брюксел, очевидно е.

Брюксел е източникът на злото.

Затова срещу Брюксел е насочена растящата съпротива в Европа.

Защото Брюксел вече е проблем за Европа.

Как да затворим вратите за джендър-идеологията?

Или с други думи – какъв да бъде националният ни отговор срещу джендър-идеологията и злоупотребата на ЛГБТ с „правата на човека“?

Защото Истанбулската конвенция е спряна, но тя е само една от формите на джендър-идеологията. Това не е краят, това е началото на дълъг процес, който има своите решаващи етапи.

И така, както ляво-либерално-десните от ГЕРБ, БСП и ДПС, между които на европейско ниво няма никакви различия, си прибраха „истанбулските“ кукли и парцали – така утре след изборите отново ще ги изкарат.

Бъдете сигурни. Това е тяхната основна задача.

Националният ни отговор може да бъде само един – такъв, какъвто беше и досега. Изразява се в една дума – съпротива.

По всякакъв законов начин. Непримиримо. Докрай.

Отказът от съпротива означава да предадем децата си.

А това не можем да го направим.

Тази съпротива минава и през избори, и без избори, и покрай избори, и с протести, и в социалните мрежи.

Всякак!

Що се отнася до гласуването на 26 май, неделя, то тогава неизбежно ще решим накъде продължаваме – към нормализиране на Европа, или към джендъризиране на България.

С действие или бездействие – всеки ще направи своя избор.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 5 от 2 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
На Сорос и ценностите му
1 Отговор
Европейският Съюз не съществува. Съществува Еврейски Съюз.

Оценка:
-11 +38

2
Този коментар е премахнат от модератор
Боне крайненеца
3 Отговор
Ако трябва Референдум и ВЪН от пе**** та Европа ! Щом Норвегия, Швейцария могат защо не и Ние?

Коментиран от #23, #38, #50


Оценка:
-14 +26

Анти седераст
4 Отговор
Защо го е страх да спомене източникът на джендър идеологията - евреинът Сорос?????

Оценка:
-8 +32

Емил
5 Отговор
До сега се чудих защо Урумов тълкува Библията като дявол Евангелието - сега се разбра - той бил рубладжия и тълкувал Бибилята като ченге!

Коментиран от #7, #12


Оценка:
-47 +19

Извинявам се
6 Отговор
Споменал го е Сорос.

Оценка:
-2 +17

Анти милиционер
7 Отговор

До коментар #5 от "Емил":


За теб никой не се чуди защо си склонил празна главичка пред Талмуда. Как е времето в Тел Авив?

Оценка:
-4 +29

Краси
8 Отговор
Дааа... Много готина статия. Въпросът е, че за когото и да гласуваме пенделите са навсякъде и ще предадат нашия глас. Няма нито една партия, която да отстоява традиционните български ценности освен може би ВМРО, но и при тях е тегаво... За да направят нещо политическо изгодно за тях ще предадат част от народа...

Оценка:
-8 +25

да ве
9 Отговор
За всички интиресуващи се от темата-Интервю на Аарон Русо още преди няколко години / а той е знаел много може би и за това си е отишъл след едно интервю/-та той там казва кой , как, и защо, и за тероризЪма казва и много неща.Та тези нещо стават сега пред очите ни , а той го е казал преди няколко години.Та който иска да го търси или в Тубата или при чичо си Гугъл.Не откривам аз топлата вода четете и гледайте !

Оценка:
-4 +16

Големия Хур
10 Отговор
Абе имали още такива тъпанари, празни глави, които да плюят ЕС. Но явно за съжаление има, русофилите те са най голямото зло за България

Коментиран от #17, #51


Оценка:
-27 +11

11
Този коментар е премахнат от модератор
Bulba
12 Отговор

До коментар #5 от "Емил":


Е ее, друго си е с ,,шекели"!

Оценка:
-2 +11

Психиатър
13 Отговор
Нормално е никой да не харесва Еврейския Съюз на Сорос и Билдербергите. Северна Корея с отворени граници.

Оценка:
-10 +7

ДА ПИТАМ НЕЩО
14 Отговор
А щото от съюза с СССР видяхме голяма файда, за 45год.видяхме каде се...рат гладните

Коментиран от #19


Оценка:
-13 +11

прав е
15 Отговор
Брюксел по скоро е инкубатора на злото, педерастията , извратенията и тероризма, скоро обаче от ЕС и Америка няма да има и помен, и човечеството отново ще тръгне по пътя на истината, справедливостта и благоденствието.

Коментиран от #26


Оценка:
-5 +19

Немилиционер
16 Отговор
Четете Протоколите на Ционските мъдреци, за да разберете съвремието.

Оценка:
-2 +11

Помнещ
17 Отговор

До коментар #10 от "Големия Хур":


E.U ама на Хелмут Кол, Шарл де Гол , а не на содомо- гоморската , тр*****- пе***** а, пасмина!

Оценка:
-1 +20

123
18 Отговор
А като е източник на злото, що се цанишза евродепутат?

Оценка:
-6 +5

Чинга чук
19 Отговор

До коментар #14 от "ДА ПИТАМ НЕЩО":


Е тепърва ще видите и ,,Убавинята" и на този ,,Съюз" , само търпение,!

Оценка:
-1 +16

20
Този коментар е премахнат от модератор
21
Този коментар е премахнат от модератор
Госあ
22 Отговор
😂😂😂 къде е Хасан ! 😅 И какво,като нищо българина и Хасан ще гласуват за тея, да ги пратят да си прибират заплатките, и да трупат глоби за България 😂

Оценка:
-1 +2

Госあ
23 Отговор

До коментар #3 от "Боне крайненеца":


😂 ти с Норвегия и Швейцария ли се сравняваш ? 😂 Ама, нали знаеш, че в Норвегия крадат децата,минава Торбалан и ги взема, питай урумката 😂

Коментиран от #37


Оценка:
-6 +8

24
Този коментар е премахнат от модератор
25
Този коментар е премахнат от модератор
Xxx
26 Отговор

До коментар #15 от "прав е":


Защо няма да има и помен от САЩ и ЕС.? Как стигна до това прозрение?

Оценка:
-1 +4

Студент
27 Отговор
ООО те па и тия вашите дъртите нафталинени ценности и традиции са едни убави та направо са за конкурс същите простотии и като тия. монотонни и банални оттегчението се реже нож

Коментиран от #56


Оценка:
-4 +3

Българин
28 Отговор
Русофилите обичат да квичат срещу католици и протестанти и са непримирим към тях. Затова е необяснимо одобрението, което получава евангелския проповедник Урумов. Може би защото е патриот и войвода с ушанка и ватенка.

Коментиран от #32


Оценка:
-8 +4

Рубладжийче
29 Отговор
Най-обичам когато доносници от ДС говорят за морал и размишлява на тема Добро и Зло.

Коментиран от #30


Оценка:
-5 +5

Ъхъй
30 Отговор

До коментар #29 от "Рубладжийче":


и тая неистова маниакалност да се ръчкат в политиката, направо изгарят от желание да са известни или да контролират или да си пробутват невежеството

Оценка:
-3 +5

Смотан О Ченге От Оня Свят
31 Отговор
С една дума глобализация рано или късно щяхме да стигнем до тук.

Оценка:
-1 +2

Citizen X
32 Отговор

До коментар #28 от "Българин":


Има ли нещо против което да не квичът? - специялистите в мимикрията. Атеистите, които се правят на православни, начело с поп от КГБ. Наричащи братя, народи на които са им душманин и са ги заразили с олигархия по техен образ и подобие.

Коментиран от #59


Оценка:
-3 +5

Обективен
33 Отговор
До автора на статията!
Да търсиш новини, но да няма такива, не пречка да си създадете! Достатъчно е само да си вярвате в нещо, което да пресъздадете и да го пуснете да кръжи в пространството, да активира сарказъм и овчи реакции, на определени прослойки от населението!
Европейски съюз е началото на бъдещ толерантен начин, за стабилизиране на алчността, спиране на безмислени войни и конференция между държавите. До като се стигне до толерантност, в която да се включат всички държави, е необходимо да се въведат стопери, правила, закони, текстове, с които да се даде началото на самосъзнание, не наложено а придобито в начина на мислене и действие. В тази статия, изпъква целенасочено разкртикуване на свободата на различните хора в обществото. Не съм от нито една част, от цитираните, само знам, че да си различен, неразбран, не вписваш се в стадото, не те прави по-лош или опасен. Не е лесно да си такъв, защо си такъв не е ясно, но правата, трябва ли да бъдат ограничени? Текстът за толерантност е трудно разбираем, за кръга оскъден в мисленето за собственост и егоизъм! Такъв ум трудно може да разбере болката или нещастието извън себе си.
Г-Н автор, не вменявайте вина у невинните и омраза в несвободните!
ЕС е началото, но като всеки път е труден за разбиране, особено за тези, които са на буксир в течението на осъзнаване!

Коментиран от #35


Оценка:
-9 +1

Иванов
34 Отговор
Статията е великолепна, все едно е писана от някой християнски апостол или мъченик! Браво на Урумов! Точно хора като него трабва да заминат за Брюксел, а не послушковци, ду* едавци и открити хомосексуалисти!

Коментиран от #36


Оценка:
-4 +10

Браво
35 Отговор

До коментар #33 от "Обективен":


👏 чудесен коментар. Може би е по-добре наистина по такъв начин да се пише, защото сарказма ги озлобява още повече....

Оценка:
-3 +2

Православен
36 Отговор

До коментар #34 от "Иванов":


Подобни на Урумов твари са създали Инквизицията.

Коментиран от #42


Оценка:
-8 +5

Боне крайненеца
37 Отговор

До коментар #23 от "Госあ":


Преди 30 -на години със сигурност , а сега ни сринаха до нивото на Албания , че и под него !

Коментиран от #39


Оценка:
-1 +5

Западните Балкани
38 Отговор

До коментар #3 от "Боне крайненеца":


В Норвегия и Швейцария си нямат Борисов, Нинова, Станишев, Костов, Доган, Пеевски, Волен, Каракачанов и т.н. Ако ги имаха, нямаше да ги даваш за пример. Нашият проблем сме си самите ние и партийците (бивши комсомолци, БКП и ДС дейци), които си избираме. Затова да гласуваме за никого от гореспоменатите, т.к. те ни тикат в мизерията.

Коментиран от #40


Оценка:
-2 +2

Госあ
39 Отговор

До коментар #37 от "Боне крайненеца":


Ами въпрос на приоритети и управление. Вместо да дръпнем като чехите, поляците, румънците и останалите от бившия СИВ, наистина паднахме под нивото на Албания. Норвегия винаги е била добре,най малкото заради нефта, а Швейцария далеч не е само туризъм,банки и шоколад. Ширещия се рефрен по нашите земи. Всеки може да провери индустрията в Швейцаря - особено фармацевтичната

Коментиран от #41


Оценка:
-0 +4

Боне крайненеца
40 Отговор

До коментар #38 от "Западните Балкани":


Великата заблуда е ,че ние сме ги ,,избирали" Бойко, Станишев, Царя,Костов, Димитров иТ.Н!

Коментиран от #44


Оценка:
-0 +4

Боне крайненеца
41 Отговор

До коментар #39 от "Госあ":


По въпроса за Швейцария, както е казал поета,, Ваште останки са в Нашите Банки" !

Оценка:
-0 +5

Помнещ
42 Отговор

До коментар #36 от "Православен":


Е , остава да кажеш ,че ,,Урумов" изби Катарите, Абигойците , Ризеркройците, организира аутодафетата, принуди цяла Босна да приеме исляма, !

Коментиран от #43


Оценка:
-2 +3

Православен
43 Отговор

До коментар #42 от "Помнещ":


Религиозни фанатици и злобари като него.

Коментиран от #45


Оценка:
-3 +1

Западните Балкани
44 Отговор

До коментар #40 от "Боне крайненеца":


И кой гласува за тях? Нима ако гласуват повече хора и за други партии ще е така? Наивно е все да прехвърляме топката на външни хора. Ако ние сме на място, влиянието щеше да е друго. Но е най-лесно да кажем други ни определят да търпим кражбите на Борисов и сие.

Оценка:
-1 +1

Госあ
45 Отговор

До коментар #43 от "Православен":


Джамбаза,Урумката и неговите тролове, освен фанатизирани и злобни са и много подмолни. Едва ли някой разумен човек може да им има доверие. Та този е същински Тартюф, както бях писал преди.

Коментиран от #47


Оценка:
-5 +3

Помнещ
46 Отговор
,,Ако от избори зависеше нещо , щеше да ги забранят" Марк Твен.

Оценка:
-1 +8

Православен
47 Отговор

До коментар #45 от "Госあ":


Същият нанесе и много вреди в Министерство на отбраната.

Оценка:
-4 +2

11ап
48 Отговор
Е , вижте кои са ,,Либералите" у нас, кои партийки са ,, либерални?

Оценка:
-0 +4

Черно фередже
49 Отговор
Внимавай с ламята Генчо, да не се окаже мъжка 🙈🙉🙊

Оценка:
-0 +4

Роко
50 Отговор

До коментар #3 от "Боне крайненеца":


Щото в Швейцария и Норвегия има нулева толерантност към рубловите проститутки. А у нас са в парламента и правителството. Затова сме най - бедната страна (по доходи на населението) в ЕС (не бива да се бърка ЕС с Европа в Европа сме далеч от последните примерно в Русия доходите на населението са значително по - ниски от нашите)

Оценка:
-3 +0

51
Този коментар е премахнат от модератор
Матей
52 Отговор
ЕС е само част от злото за България,друго си е да шшшшиканират за шшшекели от Шшшшорош,да разводняват проблемите,да подменят дневния ред.Защо не се намесят от ЕС в България,да пратят комисари по правосъдието,знаят за каква корупция става на въпрос.Защо да въвеждат ред и законност,тогава няма да могат да си правят безобразията тук,а сега спокойно се бършат с всичко българско.

Оценка:
-0 +3

Пръдлето
53 Отговор
Ламята ламя змея змей ма Дракона пеца. Маяу Мяу мяууу.

Оценка:
-0 +0

ела
54 Отговор
След толкова години прочетох статия с много истина и висока компетентност от страна на автора. За нормални хора авторът разкрива цялата истина на процесите които произтичат за съжеление някои живеещи в миналото продължават да твърдят " кой им бил виновен ...и защо България е в това положение." Или не виждат или не искат да виждат .Както знаете болеста ( шизофрения тя има много розновидности ) за всичко е виновен Путин за Европа а за всичко е виновен миналото за България болест за съжеление неизлечима.

Коментиран от #55


Оценка:
-3 +2

Смотан
55 Отговор

До коментар #54 от "ела":


Най виновен съм аз, че въобще се родих и сега гледам поредния неуспешен сценарий на поредно не качествено изградени уснови. Със усоби всичко им е ясно и всичко им е ок но реално пак нещо не им е наред и не им стига. За съжаление няма как да догоним времето нито то нас.

Оценка:
-0 +0

Иво
56 Отговор

До коментар #27 от "Студент":


Пак си на амфетки, а. Щом и наркоманчетата взеха да ръсят бисери...

Оценка:
-0 +1

Смотан
57 Отговор
Нали на кристали. Бисерите растът тъпанарите се множат като хлебарки. Умниците умуват на къде да ги повее вятъра, че да могат зад параван да се скрият.

Оценка:
-0 +0

Смотан
58 Отговор
Из небесните извадки на Христос.. "Ти винаги си ни е.. майката"..... "Да а ти винаги си се бъркаш там кафе не ти е работа"...

Оценка:
-0 +1

Румяна Костова
59 Отговор

До коментар #32 от "Citizen X":


Ето, че и по нашите земи има болни индивиди, съгласни с джендеризирането на България, само защото Русия е против възхваляването на джендерите и гейовете. Опитайте да мислите, като за момент изключите призрака на Русия, от който толкова се страхувате! Брюксел ни принуждава да се откажем от традиционни български ценности! Каква роля тук има Кремъл или Русия и още пък по-малко техните олигарси, от които нашите алчни политици се били заразили?

Оценка:
-1 +3

1234
60 Отговор
Това го знае всяко дете...

Оценка:
-0 +0

ТОЧКАТА
61 Отговор
А бе Урумов,как не те изтри модератора...мен редовно ме бръсне за подобни мисли....,кво ти подобни-100% покритие имаме...

Оценка:
-0 +0

ТОЧКАТА
62 Отговор
Брюкселкият ,,бизнес,, е като вашингтонският бизнес и в негова зависимост...най голямата далавера е че не осъзнаваме фактът,че изборът е една илюзия ,дадена от тези с власт на тези ,които нямат власт...И така лесно внушаваш,,,ми ние сами!!!сме си виновни,,....

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Бойко Борисов
Премиерът Бойко Борисов, цитиран от БГНЕС, пред металурзите от ОЦК - Кърджали
Вие сте прости и аз съм прост, затова се разбираме"

Още бисери