ФАКТИ.БГ

Администриране, окупация, анексия. Под каква юрисдикция бяха неспасените евреи

Нарушени са произтичащите от Хагския правилник от 1907 г. права на гражданското население на победената държава, които се отнасят и за евреите

Публикувана: 7 Март, 2021 13:00
111 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3296
Администриране, окупация, анексия. Под каква юрисдикция бяха неспасените евреи
Снимка: Shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 1 март 1941 г. България се включва във Втората световна война на страната на Тристранния пакт. Съюзническите германски войски са допуснати на българска територия и се насочват към Гърция, за да подпомогнат армията на Италия, която воюва без успех от есента на предходната година с южната ни съседка.

На 25 март и Кралство Югославия подписва договор за присъединяване към Тристранния пакт. Два дни по-късно в Белград е извършен държавен преврат и новото правителство изважда страната от пакта. На 6 април Хитлерова Германия нахлува в Югославия. Операцията завършва с капитулация на югославската армия и подписване на примирие на 17 април 1941 г. На 21 април пред германската военна машина капитулира и Гърция.

България отказва участие както във войната срещу Гърция, така и срещу Югославия. И в двата случая обаче София осигурява преминаването на германски войски през нейна територия и по този начин способства за германското нахлуване.

След края на бойните действия съюзниците от Тристранния пакт си поделят контрола върху териториите на Гърция и Югославия. Ето защо на 19 април 1941 г. българската армия навлиза на територията на капитулирала Югославия. България получава фактическия контрол над Вардарска Македония, Западните покрайнини и източните части на Сърбия. На 20 април български военни сили преминават и на територията на вече победена Гърция. Окупирани са част от Егейска Македония и Западна Тракия.

Дните на българско навлизане в земите, 19 и 20 април 1941 г., са обявени за „Български Великден“, а цар Борис III е провъзгласен за „Цар-Обединител“. Държавната власт започва да се отнася към немалка част от окупираните територии наистина като към собствени. В „новите земи“ действат българските закони, включително и антиконституционния Закон за защита на нацията, в сила още от януари 1941 г.

След две години – през март 1943 г. - Германия поисква от България депортирането на 20 000 евреи. След акция на български политици, общественици, депутати от мнозинството и опозицията, Българската православна църква, както и от най-високо място, депортацията на близо 50 000 български евреи е предотвратена. Но все пак България вдига и депортира 11 343 евреи от контролираните от нея „нови земи“ - Вардарска Македония, Беломорието и Пирот, предавайки ги на Хитлерова Германия. Депортираните, с малки изключения, намират смъртта си в лагера Треблинка.

Днешната българска позиция
Според господстващите официални възгледи днес в българската историческа наука и сред политическата класа, Царство България не е окупирало тези земи. Истинският окупатор се явява Германия заради някакъв си принцип на „първата окупация“. Тъй като Гърция и Югославия подписали своите капитулации пред Германия, тя е била отговорна за депортацията и от гледна точка на международното право като временен суверен. Властта, упражнявана от България между 1941 и 1944 г. е имала единствено временен, ограничен характер свързан с просто администриране. Окончателното решаване на статута на тези земи е оставал за след края на войната.

Обвинявайки често справедливо македонските си колеги за целенасочено сгъстяване на мрачните краски и манипулативни внушения за „бугарската фашистичка окупация“ обаче, редица български историци се стремят напълно да разтоварят от отговорност българската власт за съдбата на македонските, беломорските и пиротските евреи. Представят се и отделни германски карти, където Беломорието, Вардарска Македония и Западните покрайнини са обозначени като поставени под българско управление, а не като държавна територия на Царство България. В резултат от „постиженията“ на пристрастната историография на 8 март 2013 г. 41-то Народно събрание излезе с позиция, която не е отменена и до днес. Тя гласи: „Оценявайки обективно историческите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава са под германска юрисдикция.“

Последната формулировка бързо прехвърля цялата отговорност за депортацията на Хитлер и тотално оневинява тогавашните български власти. Ала наистина ли става дума за „германска юрисдикция“ и дали е оправдан подобен възглед ще разгледаме по-долу, като отговорим на няколко важни въпроса.

Какъв е статутът на „новите земи“ след април 1941 г. и какъв е той през март 1943 г.?
Застъпващите възгледа за ограничено, временно администриране на Вардарска Македония, Беломорието и Западните покрайнини обикновено се позовават на спогодбата Клодиус-Попов (сключена между германския пратеник и българския външен министър). На нейна база те твърдят, че Германия е била окупаторката, предоставила на България ограничени права за администриране на тези територии. Ала на практика тази спогодба, сключена на 24 април 1941 г., представлява тайно, двустранно, икономическо споразумение, сключено веднага след като Германия позволява навлизането на български войски на територии на Гърция и Югославия.

Документът не се занимава с някакво отстъпване на България на земи за „администриране“, нито с прехвърляне на права от Германия на България в предишните югославски или гръцки територии. Напротив, спогодбата прехвърля права единствено от България към Германия. След като българските войски са навлезли с разрешението на Германия, съгласно чл. 42 и чл. 43 от действащия Хагски правилник от 1907 г., по който и България е страна, те фактически са осъществили съгласно международното право българска окупационна власт и упражняват ефективен контрол. Спогодбата Клодиус-Попов разбира мълчаливо българската окупационна власт като вече установена.

Ето защо от България на Германия, с оглед на германското водене на войната, се прехвърлят някои от правата, които произтичат от подразбиращата се българска окупационна власт и нейния ефективен контрол над тези територии. Именно като окупационна власт България отстъпва на Германия права от икономически характер. Неслучайно спогодбата говори за „завзетите от България бивши югославски области“ и „окупираните от България територии на Гърция“. Изразът в спогодбата „завладени от България земи“ говори за фактическа власт, упражнявана от българската армия върху всички тези територии.

Германия осъществява военната инвазия, но след това предава фактическата власт на България, тъй като е именно неин военен съюзник. В случая не става дума за някакво благоволение от страна на Берлин към София, което няма траен характер. Напротив. Германия няма никакви свои претенции към Македония, а немските военни планове изискват освобождаването на германски ресурси с оглед на следващите стадии на войната. И за да се постигне това, на България се предоставя фактическият контрол върху територии, които тя счита за свои. Следователно може да се каже, че съгласно правото споменатите по-горе територии са окупирани, но фактически те са анексирани към държавата България и там действа нейното законодателство. В документи след края на Втората световна война, още от 50-те години, тези действия се определят като „изпреварваща анексия“, която през 1941 г. е отклонение от действащото международно право.

Какво значи това с оглед на евреите и тяхната депортация?
Военната окупация, която не е задължително негативен термин, съгласно международното право, води до дължимо поведение от страна на българските власти. Те произтичат от законите и обичаите за водене на война. Окупаторът поема задължението да спазва нормите на международния правен ред. Сред тях е закрилата на лицата и имуществата в окупираните територии, забрана за анексиране на споменатата територия; закрила на гражданското население; неприкосновеност на частната собственост.

Затова и неслучайно редица български историци пропускат конкретните действия, свързани с налагането на антиеврейското българско законодателство в „новите земи“. Пропускат и организационното логистично осигуряване на самата депортация. Обясняването на неспасяването на македонските и беломорски евреи поради липсата на тяхно българско поданство не държи сметка за фактите и не отговаря на цялата истина. Най-после според юристката Здравка Кръстева международните задължения на българската държава към март 1943 г. да закриля цивилното население в окупирани от нея територии, не произтичат от поданството, а пряко от действащото тогава международно хуманитарно право и законите и обичаите за водене на война. Всъщност именно изпреварващата анексия, за която стана дума по-горе, дава възможност населението от окупираните територии да бъде лишено от международна правна закрила.

Българската държава цялостно прилага след април 1941 г. своето антиеврейско законодателство над евреите от „новите земи“. Те са лишени от граждански, икономически, политически, образователни и културни права, а собствеността им е отнета. Не придобиват и българско поданство. Накрая тази политика завършва с цялостно изследване и предаването им на Германия. Почти всички намират смъртта си в нацистките лагери на смъртта. Още повече се влошава образът на българското поведение, тъй като става дума и за лоялно на българската власт население, което не е вдигнало оръжие срещу нея. Нещо повече, разполагаме с изложения на еврейски общини до царя, Богдан Филов и Комисарство по еврейските въпроси, в които настоятелно се моли за получаване на българско поданство.

Днешните твърдения за недаването на българско поданство поради неустановения статут на тези територии са оправдания със задна дата. Ако българската държава тогава третираше Вардарска Македония, Беломорието и Пирот, като чужди или с все още неустановен статут, тя нямаше да даде поданство на цялото местно население, с изключение единствено на еврейското. По този начин то е лишено от важно средство за защита на своите права, като дипломатическа и консулска защита. Неслучайно в своята реч в парламента на 26 март 1943 г. опозиционният народен представител П. Стайнов отбелязва, че българската власт не е трябвало да изключва евреите от присъединените земи от поданство и то точно по силата на международното право.

Нарушени са произтичащите от Хагския правилник от 1907 г. права на гражданското население на победената държава, които се отнасят и за евреите. Отказано е поданство на население, което от векове е трайно установено в тези земи. При отсъствието на сериозни доказателства, че „новите земи“ са били под германска юрисдикция, отказът на българско поданство при осъществяване на изпреварваща анексия, вдигането и депортирането са изцяло отговорност на тогавашната българска власт и в нарушение на международното законодателство, валидно по време на война. Същото важи и за отчуждаването на цялото притежавано от евреите движимо и недвижимо имущество.

* Становищата, изказани в рубриката „Мнение“, могат да не отразяват позицията на Свободна Европа.

Стефан Дечев
Стефан Дечев завършва история в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Специализира в Амстердамския университет и Централноевропейския университет в Будапеща. Бил е гост-преподавател в Университета Комплутенсе в Мадрид и Университета в Грац. Специалист е и автор на множество изследвания в полето на модерната и съвременна българска история и историография. Преподава в Югозападния университет в Благоевград и Софийския университет.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.5 от 24 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Шалом
1 Отговор
Защо ли никой не харесва тези "добри хора"?

Коментиран от #4


Оценка:
-4 +50

Адолф
2 Отговор
Без мен щяхте да дремете като мисирки,аз,и само аз ви пробутах в Югославия и Македония! Хайл!

Оценка:
-9 +23

РЕАЛИСТ
3 Отговор
България била окупирала територии в Македония, Източна Сърбия и Беломорска Тракия в Гърция. Нищо не е окупирала, а си е получила обратно собствени територии.

Коментиран от #5


Оценка:
-13 +54

шумец 1
4 Отговор

До коментар #1 от "Шалом":


Комунистите ги харесват.

Оценка:
-10 +17

Адолф
5 Отговор

До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":


Получихте ги от мен,мисирки.Хайл.

Коментиран от #6


Оценка:
-9 +15

РЕАЛИСТ
6 Отговор

До коментар #5 от "Адолф":


Ами такава беше сделката с теб, щото и англичаните идваха, но предлагаха по малко. А теб, кой те би по главата, да тръгваш към Русия. Не знаеше ли от Наполеон, колко е студено там?

Оценка:
-6 +27

Адолф
7 Отговор
Бях във Волфшанце,там има печки.Англичаните ги изпреварих - кой купуваше зърното и тютюните ви? Интересите ни бяха общи,враговете ни-също.Имахме бойно братство от Европейската война.Единствено вашата русофилска настройка спря устремът ми на Изток.Хайл.

Коментиран от #10, #13


Оценка:
-14 +12

САТЪРА НА ХАНА
8 Отговор
ГЕРМАНИЯ НИ ГО НАЧУКВА НА БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС
....................... ................. ........... ТОВА Е ИСТИНАТА ........... ..... ..............
И ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО СМЕ БИЛИ С ГЕРМАНИЯ ИЗПИТВАМЕ ПО ! НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА – СЕГАШНАТА Е ТРЕТА ПО РЕД :)) ........ ............... СМЪРТ НА ТИКВОГЛАВЦИТЕ

Оценка:
-12 +28

Сатъра на Хана
9 Отговор
По времето на АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ никой не е можел да притежава повече от 200 декара земя ...............
.......................................... Затова го убиха Фашистите

Оценка:
-7 +25

РЕАЛИСТ
10 Отговор

До коментар #7 от "Адолф":


Не трябваше да слушаш Мартин Борман. Как не разбра, че е английски агент и това бе целта,да се изтрепете с руснаците

Оценка:
-1 +18

Другарят
11 Отговор
Не им е дадено българско гражданство. единствено на тях.това е истинската причина и нека спрем да се оправдаваме!

Оценка:
-5 +24

Гешев
12 Отговор
Дечев, освен на евреите, България не дава гражданство и на сърби, албанци и гърци от окупираните територии. А иначе, още през март 1941 г. новото колаборационостично правителство в Белград обявява Сърбия за първата земя, свободна от евреи! И недей забравя, че билшевици евреи от т.н "народен съд" осъдиха Димитър Пешев!

Оценка:
-6 +30

Не е
13 Отговор

До коментар #7 от "Адолф":


Не русофилската настройка е спрял устрема! А това,че майката и бащата на хитлер са били кръвни роднини!;От рожба на кръвосмешение какво очакваш!????

Коментиран от #15


Оценка:
-5 +9

Софиянец
14 Отговор
Само небългарин с шумкарски корени може да сътвори такъв пасквил. Що за глупости, плюе по България а си мисли че вали. Изкривено мислене, фактически било окупация, вие сте **иот не историк.

Оценка:
-19 +9

РЕАЛИСТ
15 Отговор

До коментар #13 от "Не е":


Въпросът за бащата е спорен. Прочети малко на повече.

Коментиран от #22


Оценка:
-3 +3

България
16 Отговор
Почувствах се отвратително България е била на страната на фашистка Германия и е дала територията си за се избиват сърби македонци и гърци Какъв срам Що за идиоти са ни управлявали и ни управляват и днес

Коментиран от #19


Оценка:
-27 +17

Кси
17 Отговор
За кратък период БГ е получила нейни територии с етнически българи, останали извън границите поради разделението на великите сили, за съжаление за кратко

Оценка:
-3 +17

ХайлАдолф
18 Отговор
Пак се лее долнопробна платена ционистка пропаганда . За това и никой по свита не обича евреи .......

Оценка:
-7 +17

Кси
19 Отговор

До коментар #16 от "България":


БГ тогава не е имала избор, хитлеристката армия чакала на Дунав е могла да влезе по 2 начина, съюзник или окупатор, предпочели са първото, не можем са ги видим, още повече, имайки предвид огромната несправедливост спрямо БГ след ПСВ и Балканските войни, отрязани територии с български етнос, както и съглашатекството на сърби, и гърци и отчасти румънци с апетити към БГ

Оценка:
-7 +20

Ала бала
20 Отговор
Нали затова се казва Холокост, тоест жертвоприношение, значи 11хил. се жертват за да се спасят 50хил.Впрочем в тези земи са били 20хил. евреи тоест над 8хил. са спасени и от там с най - различни способи оак от българите.

Оценка:
-4 +21

Българин
21 Отговор
Цар Борис Трети спаси евреите в България нали имало монархо диктатура

Оценка:
-5 +15

Не е
22 Отговор

До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":


И "малко на повече." да чета ,то ясно колко ти си чел ! Произходът на бащата не е спорен, а си е неизвестен ,предполага се че е с еврейска жилка!! Говоря по женска линия!!Ай прочети "малко на повече" ти.

Коментиран от #28


Оценка:
-4 +7

Адолф
23 Отговор
Не разбирате.Не съм слушал никого,освен вътрешният си глас.Нито Мартин,нито Херман, нито Йозеф или Хайнрих - те слушаха мен.А Бенито беше най-близкият ми приятел.Останалите - съратници.Хайл.

Коментиран от #67


Оценка:
-3 +7

Антисемит
24 Отговор
Платените еврейскоболшевишкиподлоги пак се опитват да опетнят името на България , с пари платениотционисткитеслужби . После някакви наивници питат , защо цялсвятмразиевреи и антисемитизма процъфтява ...... Ето заради такива пасквили има антисемитизъм и той никога не ще изчезне .

Оценка:
-6 +17

Антиболшевик
25 Отговор
Истинатазаизмисленияхолокост е силно изкривена и стъкмисана , за прикриване на руско-американскитепрестъпления през ВСВ.

Оценка:
-6 +6

Прав е авторът
26 Отговор
Неслучайно в тези територии българин е мръсна дума

Коментиран от #27


Оценка:
-19 +8

до подлогата
27 Отговор

До коментар #26 от "Прав е авторът":


Да да, за такива ционистки подлоги като теб става дума .....

Коментиран от #29


Оценка:
-6 +17

РЕАЛИСТ
28 Отговор

До коментар #22 от "Не е":


Като е неизвестен, що правиш грешни твърдения. И се сърди на телефона ми за грешките. Някой път и аз се учудвам, какво съм писал. Тук всички го знаят и си първият , който не го схваща.

Коментиран от #30


Оценка:
-0 +2

Някакви аргументи по темата имаш ли
29 Отговор

До коментар #27 от "до подлогата":


Или просто така си лалаш първосигнално?

Коментиран от #60


Оценка:
-4 +2

Абе всички знаят
30 Отговор

До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":


Че телефонът ти е по-умният от двама ви :)

Оценка:
-0 +2

Само хората знаят какво са преживели
31 Отговор
По време на окупацията. Не са само евреите пострадали. Навсякъде там е осеяно с паметници на загинали за освобождението на страната си против фашистичкият окупатор..

Коментиран от #71, #99


Оценка:
-11 +7

Tarnovetz
32 Отговор
Преди около 15 години в българска медия имаше статия, цитираща израелския вестник - интервю с израелски ултра консервативен религиозен лидер и член на израелския парламент: " .... Израел за 20 години може да събере достатъчно пари от САЩ спонсорство, за да плати на 1000000 палестинци по 100 000 щатски долара, за да напуснат Израел и да се преместят в България и Босна..." И по-нататък "... България и Босна ще приемат тези хора, защото са бедни страни..."
И има и още …след конференцията в Мюнхен кой даде пари на Адолф Нитлер да въоръжи Германската Армия? И защо? Германците се биха срещу 80% от света, те имаха малък шанс да спечелят войната.

Оценка:
-3 +19

Адолф
33 Отговор
Вашият Борис Сакс-Кобург-Гота не е спасил никого.Не успяха генералите ми да доведат Барбароса докрай! Мислите ли,че ако бях стъпил в Москва,и Сталин се оттеглеше към Урал,някой на Балканите би спрял моят план за Окончателното Решение на еврейския въпрос? Уви,варварите се биеха като диви зверове и не отстъпиха,трябва им го призная.Хайл.

Оценка:
-4 +10

Българин
34 Отговор
Прочетох теориите и намерих - КОЙ ФИНАНСИРА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА издателство распер -чукнете го за кратко резуме на книгата

Оценка:
-1 +10

Баш Майстора
35 Отговор
Най-голямата грешка през ВСВ е спасението на евреите. Историята го доказва вече 76 години и продължава да го доказва.

Оценка:
-4 +15

ЕЕЕ
36 Отговор
Aвторчето колко гнусно се опитва да омаловажи спасяването на Евреите от българска страна и дори да ни накара да се чувстваме виновни, за това че армията ни е влезнала в Македония, защото не били наши земи?! Абе ей унтерменш, който си автора на статията, разбери, че много народи се опитаха и опитват да затрият българския етнос, но това няма как да се случи. Колкото и да ти плащат да плюваш по българите, пак ще си останеш същото дребно и недоклатено човече...помни :) Македония е била и ще бъде българска!

Коментиран от #37, #39, #51


Оценка:
-2 +17

Всъщност Македония никога
37 Отговор

До коментар #36 от "ЕЕЕ":


Не е била българска с изключение на тези 3 години окупация. Никога няма и да бъде.

Коментиран от #38, #48, #72


Оценка:
-12 +5

ЕЕЕ
38 Отговор

До коментар #37 от "Всъщност Македония никога":


О май някое еврейче се обиди.... гадно е да си евреин нали? Макеодния е българска още от времето на Симеон и Самуил, това може да се потвърди от общия език, самосъзнанието на населението след освобождение от турско робство, освободителни войни на истинското ВМРО и най-вече от самосъзнанието на водачите им. Може да си пуснеш видео интервю с Ванче Михайлов, можеш да видиш историческите извори за Тодор Александров и тнт. Така, че....кво да ти кажа, абе гадно е да си евреин :)

Коментиран от #40, #42


Оценка:
-1 +15

Фридрих Ницше
39 Отговор

До коментар #36 от "ЕЕЕ":


Абе ей унтерменш не се прави на уберменш. Всички знаят истината и как ще я скриеш? Това да не ти е автобиография не можеща да се провери?

Коментиран от #41


Оценка:
-5 +2

Иска се още много книги да прочетеш
40 Отговор

До коментар #38 от "ЕЕЕ":


За да умееш да спориш. Кажи ми кога Македония е била българска? Остави приказките за Симеон и турското робство. Симеон завоюва тези земи съвсем за кратко от Византия, а по време на робството са били в пределите на османската империя. Ама имало в Македония хора които говорели български и се самоопределяли като българи. Ами то и в България има хора които говорят турски, румънски, сръбски, гръцки и се определят като турци, румънци, сърби и гърци. Това значи ли, че България е турска, сръбска, румънска или гръцка? Хайде, бягай в библиотеката да четеш, че иначе ще си останеш завинаги малограмотно българче лесно манипулирано от по-умничките от теб.

Коментиран от #69


Оценка:
-12 +6

ЕЕЕ
41 Отговор

До коментар #39 от "Фридрих Ницше":


хахах, кое да се провери бе, бъдете благодарни, че еврейските ви предци останаха живи заради нас. Цял свят ви ненавижда и ви мрази, трябва да сте благодарни за българската милостиня. Това са фактите...загубите ви щяха да са в пъти по-големи, ако не ви бяхме спасили. Така, че работи, за да се чувстваш свободен и недей да философстваш много :)

Коментиран от #43


Оценка:
-1 +8

До унтерменша
42 Отговор

До коментар #38 от "ЕЕЕ":


Македония е името на антично царство, възникнало според сведенията на гръцките хронисти през 808 г. пр. Хр. и съществувало до 148 г. пр. Хр. или над 640 години. Ка̀ран е първият цар на Древна Македония през 808 – 777. Син е на Аристодамид, цар на Аргос. С България е основана 14 века след македония, през 681г след Христа. И кой и чии земи.

Коментиран от #44


Оценка:
-11 +4

Ти лично колко евреи си спасил
43 Отговор

До коментар #41 от "ЕЕЕ":


Че някой да ти бъде благодарен?

Коментиран от #45, #73


Оценка:
-5 +2

ЕЕЕ
44 Отговор

До коментар #42 от "До унтерменша":


странно защо ли в османските регистри на етноса заселяващ днешна Македония пише българи? Пусни си интервюто на Ванче Михайлов, както написах по-горе и попивай история. Не бъркай гоеграфската област Македония със самосъзнанието на хората и съответно етноса, койтои определя държавата.... Смятай каква следа ви е оставил холокоста, щом така се палиш :D

Коментиран от #46, #49


Оценка:
-1 +14

ЕЕЕ
45 Отговор

До коментар #43 от "Ти лично колко евреи си спасил":


На държавата , не на мен. Бъди благодарен и без това скоро ислямистите ще приключат и с Израел и ептен няма да имате държава и дом.... абе гадно е да си евреин казах ти :)

Оценка:
-1 +5

Казаха ти да почетеш
46 Отговор

До коментар #44 от "ЕЕЕ":


В центъра на София, в Борисовата градина през 1990-те години бе издигнат бюст-паметник на мъж на средна възраст в паравоенна униформа. Касае се за
Иван Михайлов (1896-1990), лидер на терористичната Вътрешна македонска революционна организация (ВМРО) от 1928 до 1934, съюзник на Мусолини, Хитлер и на усташката Независима Хърватска държавa. На Балканите той е известен и като поръчител на многобройни политически убийства срещу на македонски и български дейци, както и набългарски, както и югославски политици. и зЗаедно с Анте Павелич и той е автор на Марсилския атентат през 1934 г. Въпреки това след 1945 той не само че не е преследван съдебно, но дори и днес е непознат в Европа на ЕС.

Коментиран от #47, #53, #75


Оценка:
-6 +4

ЕЕЕ
47 Отговор

До коментар #46 от "Казаха ти да почетеш":


Правилно, истински герой, под негов надзор Владо Черноземски убива крал Александър в Марсилия, заради отвратително отношение към българите в Македония. Сам се затапи с този коментар....И да Ванче е герой :)

Коментиран от #52, #57


Оценка:
-3 +11

Пустиняк
48 Отговор

До коментар #37 от "Всъщност Македония никога":


Илетерат!Да си чувал за Охридската книжовна школа?! А да знаеш коя поред столица на България е бил Охрид.

Коментиран от #50


Оценка:
-3 +9

Е в османските архиви
49 Отговор

До коментар #44 от "ЕЕЕ":


За етносите населяващи сегашна Македония наред с българите има още цигани, евреи, гърци, власи и сърби. Въпросът беше кога Македония е била българска, т.е.част от българската държава?

Коментиран от #54, #70


Оценка:
-6 +4

За Охрид и Самуил
50 Отговор

До коментар #48 от "Пустиняк":


Първо се разберете с македонците :)

Коментиран от #74


Оценка:
-4 +1

51
Този коментар е премахнат от модератор.
До унтерменша
52 Отговор

До коментар #47 от "ЕЕЕ":


От кога терористите станаха герои.

Коментиран от #55, #61


Оценка:
-7 +2

Поне
53 Отговор

До коментар #46 от "Казаха ти да почетеш":


Сме си спестили поредният резил.

Оценка:
-2 +1

ЕЕЕ
54 Отговор

До коментар #49 от "Е в османските архиви":


а знаш ли какъв процент са българите от тях? Щото и в америка има индианци. както е имало евреи и цигани в Македония, ама не са много май,а ?

Коментиран от #66


Оценка:
-3 +3

ЕЕЕ
55 Отговор

До коментар #52 от "До унтерменша":


Терорист за теб, значи герой за нас. Просто е борец за свобода. Секретарката му Вида Боева Попова е още жива и може да и пишеш във Фесйсбук даже. Не знам откъде копираш изводите, но определено мненията за Ванче Михайлов са положителни и известен като защитник на българщината....така че гадно за враговете на България!

Коментиран от #59, #62


Оценка:
-4 +10

Ванче и цялата му организация
56 Отговор
Е терористична и като такава е преследвана от закона. Той и терористите му са нанесли повече вреди на България и българите отколкото ползи. Сигурен съм, че не можеш да изброил и едно полезно нещо което са свършили

Оценка:
-8 +2

57
Този коментар е премахнат от модератор.
Капитана
58 Отговор
Боли ме хея за чифутняците !

Оценка:
-0 +6

Тогава
59 Отговор

До коментар #55 от "ЕЕЕ":


Лъжа Умира като куче сам в италия мразен от всички Така не умират героите

Коментиран от #63


Оценка:
-5 +2

60
Този коментар е премахнат от модератор.
ЕЕЕ
61 Отговор

До коментар #52 от "До унтерменша":


До Еврейчето: отивам да върша задачи, благодаря за дискусията, радвам се,че един спасен евреин е научил български, лошото е че пак си остава хитър и завистлив евреин. Кофти...:)

Коментиран от #65


Оценка:
-0 +7

Ето го твоя герой
62 Отговор

До коментар #55 от "ЕЕЕ":


През 1928 г. Михайлов поръчва убийството на своя колега и противник в централния комитет – генерал Протогеров, след което поставя в ръководството на ВМРО двама от най-приближените си хора – Страхил Развигоров и Иван Караджов и така на практика поема контрола над организацията. Привържениците на Протогеров под ръководството на Перо Шанданов и Наум Томалевски оказват жестока съпротива. Това води до дългогодишна вътрешна братоубийствена война, взела стотици жертви сред активистите от двете воюващи крила. И до днес на български изразите “македонска работа” или “да приключиш с нещо по македонскому” означават да извършиш нещо по особено жесток и кървав начин.

Коментиран от #77


Оценка:
-1 +4

63
Този коментар е премахнат от модератор.
64
Този коментар е премахнат от модератор.
Този как ти беше името
65 Отговор

До коментар #61 от "ЕЕЕ":


Бъркаш се не съм евреин. Нищо, толкова си учил и чел заради това толкова можеш.

Оценка:
-4 +1

За коя година искаш
66 Отговор

До коментар #54 от "ЕЕЕ":


Според Иванов през 1913г в Македония има 329х българи, 314х.турци, 236х.гърци, 44х власи. Според гръцки източници българите са със 170х.по-малко, защото толкова е бройката на патриаршистите, които гърците прибавят към гръцкото население. Това е за 1913г. В по-ранен период българите са още по-малко.

Коментиран от #80


Оценка:
-5 +2

67
Този коментар е премахнат от модератор.
emu
68 Отговор
Интересно никъде не отбелязано (в историята на Югославия и Гърция е писана ) след немската окупация Северна Гърция под Българско - Средна та част на Гърция под Германско - Южна част на Гърция по Италианско управление.Не споменато колко Гръцки патриоти и партизани както и Югославски са били убити. Когато за всеки висш убит немски офицер са разстрелвали от мирното население понякога 1/10 имало и случаи много повече. Същото е правила е важило в Българската армия докато в Южна Гърция хората въпреки с под Италианско управление са се чувствали съвсем различно..Излиза,че Българските окупационни войски са били хуманни не убивали никого и хoрата са "щастливи" докато преди 1941 година ние сме съвсем други след 1944 година идват комунистите които са убийци,престъпници всичко лошо е в тях.До (ако не греша в годините) плащахме репарация до 1976 година) за хилядите убити и опожарени села и градове.Днешните " историци" го описват миналото розово, прекрасно,хубаво,и хуманно даже трябва да са ни " благодарни".

Оценка:
-6 +7

69
Този коментар е премахнат от модератор.
70
Този коментар е премахнат от модератор.
71
Този коментар е премахнат от модератор.
72
Този коментар е премахнат от модератор.
Друг
73 Отговор

До коментар #43 от "Ти лично колко евреи си спасил":


Като видя ник-неим с повече от 16 символа разбирам, че е ник-нейм на ЦРУ-шнишка подлога от този сайт. Ник-нейм на модераторче - срам за България.

А "Свободна Европа" е друг ЦРУ-шнишки сайт.

Оценка:
-0 +7

74
Този коментар е премахнат от модератор.
ема
75 Отговор

До коментар #46 от "Казаха ти да почетеш":


Убийците станаха национални герои а героите убийци. Така е съвременната ни история.Построихме паметник на англо американците за това,че са разрушили София и убили невинни хора. Даже цветя им поднасяме и се гордеем с тях.И всичко това в "демократична,независима" България.

Коментиран от #95


Оценка:
-2 +13

Автора на повтарящи се коментари
76 Отговор
е за куку болница.

Коментиран от #78, #79, #81, #83


Оценка:
-0 +0

Друг
77 Отговор

До коментар #62 от "Ето го твоя герой":


ЦРУ-шников еничарин, на чужд гроб не плачи!

Оценка:
-1 +6

78
Този коментар е премахнат от модератор.
Антон
79 Отговор

До коментар #76 от "Автора на повтарящи се коментари":


Авторът, членува се с пълен член, научи български език.

Коментиран от #82, #84


Оценка:
-1 +1

Антон
80 Отговор

До коментар #66 от "За коя година искаш":


дай линк към връзката, струва ми се че правиш свободни съчинения.Чакам.

Коментиран от #85, #90


Оценка:
-2 +1

81
Този коментар е премахнат от модератор.
82
Този коментар е премахнат от модератор.
83
Този коментар е премахнат от модератор.
До с разваления български
84 Отговор

До коментар #79 от "Антон":


Да се възползваш от съвета си, поне научи кога и как се членува.

Коментиран от #88


Оценка:
-0 +0

Ей много си умен
85 Отговор

До коментар #80 от "Антон":


Много добре знаеш, че коментари с ликове се премахват.

Оценка:
-0 +1

Аз40🏴‍☠️
86 Отговор
ЦРУ пак се пробва с индоктринацията на баламите. Който не вярва може сам да прочетете дори и в Уикипедия, какво е това нещо "Радио свободна Европа".

Оценка:
-0 +5

Анонимен
87 Отговор
Миналото го знаем. Кой е бил роб преди 1944,след 1944 и 1989 си остава завинаги роб. А евреите не са меду живите, повечето. Що ги вдигате от гроба. Живял ли си, работил ли си, или да се намерите на приказки. Има от тях всякакви, но повечето, които познавам са човечни. Да, при ТЖ ме е викал, казвал ми е слабите перти, да е ходя с Х, но първи ми се извини след 1989. Българите змии, от отровните.

Оценка:
-4 +0

Антон
88 Отговор

До коментар #84 от "До с разваления български":


Когато можеш да заместиш думата с "той" е пълен, а когато се замнства с "него" е кратък.Айде сега си оправ грешките.

Коментиран от #100


Оценка:
-0 +2

дърт даскал
89 Отговор
Историята винаги е обслужвала управляващите. Те вземат от нея само това което им е изгодно, а другото премълчават или изопачават. Защо нашите историци и политици мълчат за действията на Първи корпус в Сърбия. Според едни данни сме дали 697 убити, според други, над 1700. Корпусът е избил 4782 партизани и четници. Само в Района на Пуста река -1439. За обезглавените наши войници и гаврата с тях от страна на сърбите също не се пише. Така, че както казва един руски историк:" История ето политика опрукинатая в прошлого" - преводът е ваш.

Оценка:
-0 +7

Лесно е
90 Отговор

До коментар #80 от "Антон":


Пишеш в гугъла д-р Габор Деметер и етнически карти и статистики

Оценка:
-0 +1

Калмук
91 Отговор
Абе, хайде стига с тия евреи - за "добро утро" и лека нощ" само за евреите слушам и чета... Как пък един път не прочетох как "добрите" евреи окупират и заселват палестински територии като се подиграват с международното право ?!?!? Такива лицемери рядко се срещат !!!

Оценка:
-0 +9

Антисемит
92 Отговор
Жалко само , че Фюрера не успя да довърши великото си дело по еврейския въпрос , днес света щеше да бъде по добро и спокойно место за живот .....

Коментиран от #93


Оценка:
-2 +8

Антиционист
93 Отговор

До коментар #92 от "Антисемит":


Докато съществува еврейска държава , ще съществува и арабско-ислямски тероризъм , просто евреите и арабите са от едно котило , от тях света никога нищо хубаво не е видял . Жалко , че еврейския въпрос не беше разрешен през войната , света само щеше да спечели от това .

Оценка:
-0 +9

ЗигХайл
94 Отговор
Поредната еврейскафекалнастатийка от еврейскогерманскителиберасти

Оценка:
-0 +6

Калмук
95 Отговор

До коментар #75 от "ема":


Емче, душко, така е по тези земи ... и на рушняците пазим паметниците - от благодарност, че са организирали Народния съд и са избили всеки несъгласен с тяхната "демокрация" ... И, ако ще мерим паметниците, американците са направо мижави и незабележими. Един МОЧА само колко американски плочи ще побере, а ???

Оценка:
-2 +5

Патето яки
96 Отговор
Публикувано във факти.бг: „бугарската фашистичка окупация“.......
това е престъпната истина докарана от кобургите

Оценка:
-8 +0

Мошето
97 Отговор
Професора взел шекелите е забравил да отговори на най-важното- ЗАЩО България е спасила близо 50 хиляди евреи, а участва в депортирането на други над 11 хил.??

Оценка:
-0 +13

Петър
98 Отговор
Стефан Дечев лъже и манипулира.
В Споразумението между Белев - Данекер се говори за ИЗСЕЛВАНЕ.
Споразумението, подписано от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, и СС-Хауптщурмфюрер Теодор Данекер, за изселване на най-първо 20 000 евреи в германските източни области.София, 22 февруари 1943 г. вече го има в нета. Всеки може да го види.

Избиването на евреите( доколко е било) е държано в дълбока тайна и хората не са знаели за това. Мислели са, че кампанията е за изселване на евреите. Съюзническите правителства не са знаели за това, и са разбрали чак след превземането на териториите с концлагери.

Оценка:
-1 +11

ИМПЕРИАЛИСТ
99 Отговор

До коментар #31 от "Само хората знаят какво са преживели":


На 18 Октомври 1943 г. започват англо-американските бомбардировки на Скопие....Защото е български град, а не е окупиран от българската армия, както лъжат югоносталгиците. Окупираните градове англо-американците не ги бомбардират, справка: Прага, Париж, Варшава, Амстердам, Брюксел и др.

Коментиран от #102


Оценка:
-0 +9

Ушниците
100 Отговор

До коментар #88 от "Антон":


не си заслужава да поправяш. Освен да лъжат, крадат, предават, продават и да не признават други освен господарите си от ЦРУ, друго не могат.

Оценка:
-0 +3

ДжафДжаф
101 Отговор
Има един много неудобен момент за днешните пишман демократи! През м.Март 1941г България дефакто е окопирана от Германия! През целият период на войната у нас има немско военно присъствие. Българските управници не могат да решат абсолютно нищо без да го съгласуват с шефа на Гестапо в София- Бекерле! Дефакто статута на България е много подобен на този на Вишиска Франция, а както знаем никой не обвинява Франция за депортирането и ликвидацията на френски евреи. Ако, обаче се признае официално, че от 1941-ва година България е окопирана територия, няма как после да се твърди, че видите ли СССР бил окопирал България през 44-та година и което е още по-лошо за днешните пишман доморасли демократи, в крайна сметка ще трябва да признаят, че всъщност Червената армия е "освободила" България от германска окупация! В противен случай ако продължаваме да твърдим, че сме били свободна и независими просто съюзници на Хитлер в крайна сметка ще ни се наложи да престенем да се правим на спасители на еврейте, още повече, че и тия дето сме "спасили", всъщност сме ограбили, интернирали там дето се тракат желвите и тъй нататък...

Коментиран от #105


Оценка:
-2 +1

Кърсто
102 Отговор

До коментар #99 от "ИМПЕРИАЛИСТ":


Ами Англичаните Белград защото го бомбардираха и той ли е български град , а София колко пъти е бомбардирана ни това не е български град

Коментиран от #106


Оценка:
-0 +0

ЕГН
103 Отговор
Една от причините ,за смъртните присъди от така наречения народен съд е точно за тези престъпления от тогавашната власт . Другото безумно действие на тези тъпанари е било да обявят война на САЩ и Англия . Както и да се оправдаваме сме били съюзници и съучастници на престъпленията през ВСВ !

Коментиран от #104


Оценка:
-1 +1

копи пейст
104 Отговор

До коментар #103 от "ЕГН":


На 22 октомври 1940г. България отказва да влезе в Тристранния пакт.

На 12 ноември Молотов отива в Берлин с цел преговори за влизане на СССР в Тристранния пакт. Но вместо дружески обсъждания за сферите на явления между Молотов от една страна и Рибентроп и Хитлер от друга възникнали дипломатически спорове. Главната причина за раздора била настояването на Сталин да включи България в съветската сфера на влияние.

На 17 ноември 1940 г. – повторен отказ на България да се присъедини към Тристранния пакт.

На 20 ноември Унгария се присъединява към Тристранния пакт. На 23 ноември 1940г. Румъния се присъединява към Тристранния пакт.

На следващия ден Словакия се присъединява към Тристранния пакт.

На 25 ноември 1940г. България отново отхвърля съветското предложение за "договор за взаимопомощ", което предвижда разполагане на съветски военно-морски бази в България.

СССР отново иска териториално разширение в замяна на присъединяване към Тристранния пакт. Едно от условията, които Сталин поставя е България и Дарданелите да бъдат включени в съветската сфера на влияние.

На 17 януари 1941г. съветският посланик в Берлин Александър Скорцев заявява на Рибентроп, че СССР счита България и Дарданелите за съветска зона на сигурност.

Че опозицията в България е против влизането в Тристранния пакт и е за запазване на неутралитета на България е ясно. На 21 януари 1941 г. в дома на Никола Мушанов лидерите на опозицията, между които Димитър Гичев, Никола Петк

Оценка:
-0 +1

ИМПЕРИАЛИСТ
105 Отговор

До коментар #101 от "ДжафДжаф":


....`бе душицо безродна от комунистическите лакеи на масква? Знаещ ли, че ТРИМА комунистически министър председатели на България са били полковници от КГБ? Не е трудно да се досетиш, че руската агентура е проникнала до всички нива на обществото. Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските \"спящи клетки\", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....

Оценка:
-2 +2

ИМПЕРИАЛИСТ
106 Отговор

До коментар #102 от "Кърсто":


По-добре да бяхте питали за град МАРИБОР на окупираната Югославия...Бомбардиран е над 50 пъти...,а нещо за населенито му, ....над 80% немскоговорящи? Ако не знаете : Белград (от старобългарското Бѣлградъ), а? Копи-пейст: "...Белград е превзет на третия опит от османските турци на 28 август 1521 година (след обсадите през 1440 и 1456), ...............Предимно българското население от околността активно участва в отбраната на Белградската крепост, но след превземането ѝ от османците е изселено по Виа Милитарис към Източна Тракия и Цариград през 1521/1522 години.
...........................През 1867 година турският гарнизон напуска Белград изгонен от участниците във втората българска легия, ........" Учете ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ и ще си отговорите на въпросите!

Коментиран от #108


Оценка:
-1 +0

стоян георгиев
107 Отговор
статията не е точна.българия не дава гражданство не само на евреите ,а и на гърци и сърби в македония.в егеиска македония гърците са третирани като новозаселници и страната ни справедливо иска те да напуснат територията от която 20 години по-рано са изгонени стотици хиляди българи.подобно е отношението и към сръбските колкониалисти дошли във вардарско които българия изгонва от македония.при евреите е имало немски натиск за неприемането им за български граждани,което прави възможно тяхното депортиране.макар и рядко евреи от беломорието са получили българско гражданство като герои от вмро което ги спасява от депортиране макар да са евреи.та казано обобщено българия носи вина за депортацията и смъртта на македонските евреи,но има маса смекчаващи вината ни обстоятелства.

Оценка:
-1 +1

Кърсто
108 Отговор

До коментар #106 от "ИМПЕРИАЛИСТ":


И Белград ли ? Що е право, оно истината не се скрива
БЪЛГАРИЯ ДО ТОКИЯ !!!! И по нататък ....

Оценка:
-1 +0

109
Този коментар е премахнат от модератор.
110
Този коментар е премахнат от модератор.
111
Този коментар е премахнат от модератор.
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.