ФАКТИ.БГ
  • букви-
  • азбука-
  • промени

Екзекуцията на най-българските букви

Премахва се изписването на буквата ъ в края на думите, където няма звукова стойност, и на буквата ь в края на думите, но се запазва пред буквата о за означаване на мекост

Публикувана: 24 Май, 2021 11:51
106 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 8409
Екзекуцията на най-българските букви - 1
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.3 от 59 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Народът и нацията бяха разрушени, смлени и наново омесени в едно престъпно тесто, което целеше – и до голяма степен успя – да направи България нещо съвсем различно и несравнимо по-лошо от онова, което комунистите завариха на 9 септември 1944 г. Някои биха го нарекли „изграждане на социализъм”.

Към разрушаването на България се пристъпи бързо, последователно и с невероятна жестокост. Още през есента на 1944 г. се създаде комисия от експерти за промяна на правописа и в същото време се направиха настоятелни постъпки (инициирани и подкрепяни от фактори извън България) за премахване на църковната схизма и избиране на български екзарх със седалище в София. С тези два удара се подготвяше отродяването на поне три милиона чисти българи и превръщането им в чужденци. То не закъсня, макар че остана трето по време, но първо по важност.

ПРАВОПИСНАТА РЕФОРМА 1945 Г.

Едно от неизвестните престъпления на комунистическия режим, на което не се обръща сериозно внимание, но което причини неотразими злини върху националната тъкан – и продължава да злодее, – е правописната реформа от 1945 г. Този акт на новото правителство, взет през втория етап на кланетата – тези от късната зима и пролетта на 1945 г. – и в разгара на военните действия по полетата на Югославия и Унгария, съвпадащ по време не само с Народния съд. Той съвпадна и с отпадане на схизмата, наложена върху православната ни църква, и избирането на нов екзарх, но създаде необратими последици, които продължават да влияят и до днес на политическия ни живот.

Българският литературен език, включително регламентираният правопис, се появява през периода след Освобождението. При първата кодификация на книжовния български език през 1878 г., проведена от проф. Марин Дринов, ѣ е запазена като буква, но на нейното етимологично място. Дриновото правило се запазва и е утвърдено в първия официален български правопис след Освобождението, въведен през 1899 г. с наредба на министъра на народното просвещение Тодор Иванчов. „Иванчевският правопис” остава в сила до въвеждането на Омарчевския правопис през 1921 г., а през 1923 г. е възстановен в основните си положения и действа до комунистическата правописна реформа от 1945 г.

В него звукът ъ се представя с буквите ъ и ѫ (голяма носовка), като различието се прави на етимологична основа, както и с буквата ѣ (ят). Краесловните ерове (ъ и ь) остават, както и глаголните окончания с а и я. Изписването на пълен и кратък член е по синтактично правило. Групите ър/ръ и ъл/лъ се изписват по североизточното произношение.

От 1899 г. чак до 1945 г. буквата ѣ е с двоякия си изговор – ту „е”, ту „я”: „екащите” българи изговарят „млѣко” – млЕко, а „якащите” – млЯко, и това не пречи никому, напротив, обединява българите от най-източните краища на България край Черно море и от най-западните покрайнини при Охрид, Шар, Скопие, Ниш и Зайчар и с изключение на някои комунисти и леви земеделци нацията е била винаги на мнение, че тази антична, традиционна старобългарска буква трябва безусловно да се запази като символ на обединена България.

Дори преди Освобождението и в период, когато тепърва предстои кодифициране и регламентиране на българския език, има гласове и предупреждения за запазване на неговата чистота и уникалност. Хилендарският свещенослужител Иларион Стоянов свидетелства (1844 г.) за борбата за запазване на българския облик на езика и азбуката по време на османското владичество в условията на нахлуване на печатни руски текстове.

Големият проблем за ръководителите на българската левица – говорим за комунисти и земеделци, за БКП и БЗНС – след началото на ХХ в. е съществуването на е двойно, или т.нар. „ят”. С този знак – произнасящ се ту като „е”, ту като „я”, се е постигнала почти пълна спойка между двата основни говора: популярното „якане” на изток и на север и „екането” на запад и на юг, разбира се, условно, понеже якане и екане се срещат из цялата страна. Македонците „екат”, сиреч в повечето думи етимологичното ѣ те произнасят като „Е”, а в другите говори – основно като „Я”. Това пречи на левичарите точно защото буквата споява, обединява и събира заедно народа като цяло, докато БЗНС и БКП – всяка партия по свои съображения, но еднакво вредни – целят разединение, разкол, разрив.

От началото на ХХ в. отношението към въпроса с е двойно, т.нар. „ят” започва силно да добива политически измерения. Левите политици – комунисти и земеделци, – прикривайки истинските си подбуди, претендират, че буквата „ѣ” символизирала отчуждението на интелигенцията от масите и настояването за пълното ѝ изхвърляне от азбуката било с цел да опрости правописа и да го направи по-достъпен за простолюдието. Те също разглеждат запазването на ѣ като проява на езиков елитизъм и великобългарски шовинизъм.

Левите сили са върли противници и на други изконни българска букви. Т.нар. Ъ-широко – Ѫ, ѫ, – голямата носовка, или голям юс е наименованието на специфична фонема, съществувала в старобългарския език и съответстващите ѝ графеми в кирилицата и глаголицата. Буквата ѫ изразява носовия гласен звук [ɔ̃] (он, ън). Забележителното е, че звукът Ѫ, ѫ не се среща в другите славянски езици, което поставя българския език в уникална позиция. Ѫ, ѫ е почти неизговоряем и в другите европейски езици с изключение на албански. С изхвърлянето на ѫ българският език се сближава със славянските ортографии.

Другите две неприятни букви, нарочени за изхвърляне, са „ъ” и „ь”, които се изписват в края на думите, които завършват със съгласна, така братъ, езикъ, пъть и т.н. Но буквата ь има и фонетично значение, в края на думата тя омекотява съгласната, така конь (меко „н”) в края на думата, или омекотява съгласна пред „о”, така синьо (меко „н”). Тези четири букви: ѣ, ѫ, ъ и ь, дразнят земеделци и комунисти, които изглежда, че предпочитат да са се родили сърби, руснаци, или какви да са славяни, но не и българи. Не е никак важно какво предпочитат другите българи.

Освен политически причини съществуват и други, от различен характер. Немалка част от водещите фигури от БЗНС са сръбски, чехословашки или руски/болшевишки агенти за влияние. След преврата от 9 юни 1923 г. напускащите България земеделци се концентрират в Югославия/Сърбия, където са на издръжка от югославското правителство, което ги въоръжава, обучава и готви за нахлуване в България с помощта на югославски военни части.

Тези, които емигрират в Чехословакия, получават помощи и субсидии от правителството в Прага. По това време Чехословакия, Югославия и Румъния са съюзници, известни под името „малката Антанта”. Този съюз, покровителстван от победителите в Европейската война, главно Франция, е насочен против България и Унгария, които след войната са загубили земи и население в полза на страните от „малката Антанта”. Известен брой емигранти заминават за СССР, където се превръщат в болшевики. Смело може да се твърди, че повечето, ако не всички видни български комунисти са също съветски агенти, но някои от тях служат и на Югославия, както и на други страни.

Истинската причина за изхвърлянето на ѣ е да се постигне сближение на българския правопис със сръбския (БЗНС), но и с руско-съветския (БКП). Отстраняването от азбуката на ѫ, ъ и ь е по същите причини, но и в подражание на примера от Москва. Това е сигурно, що се отнася до БКП, а нищо чудно опитите на земеделското правителство да наложи правописна реформа през 1921 г. да са били също повлияни от съветския експеримент.

Със същата бързина, с която ОФ прокара „правописната” реформа веднага след идването си на власт, съветското правителство на Ленин-Троцки издаде два декрета от декември 1917 и от 15 октомври 1918 г., с които изхвърля буквата ѣ от руската азбука. В Русия ѣ има друго значение, но заедно с този знак болшевиките изхвърлят и трите други знака – ѫ, ъ и ь.

Както и в България, правописът влиза в сферата на политическите борби, като буквата ѣ става символ на бѣлата интелигенция. Реформата не е приета на териториите, контролирани от белогвардейците, противници на болшевиките в Гражданската война, а по-късно, отново подобно на българския случай, емигрантските издания също продължават да се печатат по стария правопис дори и след Втората световна война.

„Убийство на символа, убийство на същността! Вместо езика на Пушкин ще се чува дивият говор на футуристите“, пише емигрантското списание „Аполон“, издавано в Париж.

През 1921 г. правителството на БЗНС извършва правописна реформа, която носи името на Стоян Омарчевски, министър на просвещението. Отпорът и критиката срещу реформата са значителни, защото премахването на двойното е от българската азбука се разглежда от жителите в Западна България и особено от македонските българи от Пиринска Македония и диаспората като „предаване на западните диалекти“ и като отделяне на българския книжовен език от македонските диалекти. За привържениците на тази гледна точка ѣ – е двойно добива статус на символ на българщината.

Омарчевският правопис от 1921 г. се отличава твърде малко от сегашния, който бе въведен през 1945 г. От азбуката се изхвърлиха буквите ъ и ь (както и ѣ, което се извърши през 1945 г.), но се запази буквата ѫ. Мекостта на съгласна пред о започна да се бележи с ѝ, така синйо, Ганйо и т.н. Правилото за употреба на пълен и кратък член при съществителните и прилагателните в единствено число от мъжки род стана: пълен член се употребява пред дума, започваща с гласна, а непълен – пред дума, започваща със съгласна или на края на изречението. Съвременният звук ъ се представя с буквата ѫ (голяма носовка). По Омарчевския правопис се измениха и правилата за употреба на удвоените предлози със и във: във се пише пред думи, започващи с в, ф или хв, а със – пред думи, започващи със с, з, ш, ж или щ.

Както и в случая с комунистическата правописна реформа от 1945 г., земеделската реформа е обоснована с редица „научни” доводи от някои тогавашни езиковеди като опростена, спомагаща изучаването на родния език без участието на излишни и вредни букви като ъ, ь и омразното на всички ѣ. Фактът, че решението е било политическо, а не научно, или утилитарно, не е останал скрит дори за съвременни коментатори от чужбина.

Във вестник „Кьолнише цайтунг“ от 11 януари 1922 г. се появява следният коментар: „Българският език като руския познава две букви „ь“ и „ъ“, които се пишат в края на думите, за да покажат, че крайната съгласна трябва да се произнася меко или твърдо. Освен тия чужди на сръбския език букви българският език притежава за радост на чужденците и едно двойно „е“. Сегашното българско правителство, което произхожда от земеделската партия и се подкрепя от умерените социалисти и от т.нар. комунисти, преследва между другото и сближаване с Югославия. С изхвърлянето на тези букви, които не се срещат в сръбската кирилска азбука, то иска да изгради мост към Сърбия. Преди няколко месеца правителството издаде строги заповеди до печата и до печатниците да не употребяват вече тези три букви. Образованото гражданство, което и без това мрази земеделското правителство, обяви, че Отечеството е в опасност.“

Най-бурната реакция срещу въвеждането на Омарчевския правопис идва от македонските организации. След официални протести до правителството и Народното събрание македонските издания продължават да бъдат печатани на стария правопис с ъ, ь и ѣ. „Организацията „Илинден” заяви, че македонските българи ще запазят тоя правопис – свят за българщината – като македонски.”

Професор Любомир Милетич и много други учени пишат протестни писма, Софийският университет заплашва, че ще затвори врати, а БАН не признава правописа. Веднага след деветоюнския преврат от 1923 г. правителството на професор Александър Цанков възстановява стария (Иванчевския) правопис.

През 1934 г. Коминтернът постановява съществуването (всъщност появяването) на македонска нация и македонски език и за да стане съвършено ясно, че въпросите относно т.нар. „правописни” реформи фактически са борба за власт и че всъщност това са политически решения, които засягат сърцевината на българската нация и национализъм, комунистически, левичарски и проболшевишко-коминтерновски издания на български език в чужбина следват вярно указанията, идващи от Москва.

Вестници и списания в СССР – частите, населени с етнически българи – след 1934 г. използват отменения през 1923 г. български правопис на БЗНС и дори въвеждат нови „подобрения” с оглед препоръките на Коминтерна. В далечна Аржентина левичарският вестник „Македонски глас” започва да излиза през август 1935 г. и употребява стария, Омарчевски правопис, който вече не е в сила в България, а 6 години по-късно новият вестник „Балкански глас” от юли 1941 г. предвардва комунистическия правопис с 4 години и изхвърля ѫ, ъ, ь и ѣ. Същото се случва през 30-те години на миналия век в САЩ, където комунистическият промакедонистки вестник „Народна воля” прокарва не само новите коминтерновски тези, но и се списва по Омарчевския правопис.

В сръбска (югославска) Македония ускореното сърбизиране на езика на македонските българи влиза в действие веднага след прокламирането на република Македония като съставна част от новата Федеративна народна република Югославия (ФНРЮ). На 2 август 1944 г. в манастира „Прохор Пчински“ се учредява Антифашисткото събрание на народното освобождение на Македония (АСНОМ). То провъзгласява Вардарска Македония за съставна федерална единица на Югославия и взима решение за създаване на „македонски книжовен език“. От 27 ноември до 3 декември 1944 г. в Скопие заседава конференция на филоложката комисия за създаване на „македонска азбука“ и „македонски литературен език“.

Създадените езикови комисии на АСНОМ приготвят македонски литературен език и въвеждат македонска азбука и македонски правопис. Премахва се страшното за сърбите и помакедончените коминтерновски последователи българско „ѫ“ и се вкарват в употреба четири букви от сръбската азбука на Вук Караджич. Както ще стане и в България след няколко месеца, в Македония сърбизираният „македонски правопис“ се налага с насилие, противно на българската историческа традиция (понеже македонците от двете страни на Осогово естествено и без насилие са следвали същата традиция) и въпреки съпротивата на българския народ във Вардарска Македония.

През 1945 г. дошлото на власт след преврата от 9 септември 1944 г. отечественофронтовско правителство прави правописна реформа, с която ѣ се изхвърля от българската азбука и се въвежда писане на я или е по така нареченото ятово правило. Създадена е комисия от експерти и учени, която след натиск от страна на правителството на ОФ и преодоляване на многобройни възражения осакатява азбуката, правописа и облика на езиковата култура и излиза с решение, което е одобрено от правителството на ОФ и е официално публикувано на 27 февруари 1945 г.

Основните принципи, залегнали в новия правопис, нареждат изхвърлянето на буквата ѣ (ят). Тя се заменя с я или е, според ятовото правило. Така например вместо бѣлъ вече се пише бял, а за останалите форми се ползва буквата е: бели, обелен.

Изхвърля се от употреба и буквата ѫ (голям юс) и се замества с ъ или а (по-рядко). Вместо бѫдѫ, където големият юс се изписва по исторически причини, защото в миналото е отразявал специфичен звук, сега то се замества с големия ер и става бъда. Също така вместо „тѣ сѫ“ вече се изписва „те са“.

Премахва се изписването на буквата ъ в края на думите, където няма звукова стойност, и на буквата ь в края на думите, но се запазва пред буквата о за означаване на мекост (пример: миньор).

Остава в сила синтактичното правило за употреба на пълен и кратък член при съществителните от мъжки род, единствено число. Опростен е правописът на някои думи: вместо нуждни вече се изписва нужни, вместо праздникъ се пише празник.

Нанесените вреди са мащабни. Най-болезнената и с дълготрайни последици е ликвидирането/унищожението/убийството на дотогава съществуващата спойка между източните и западните говори. Да не се забравя, че решението за „правописна реформа” е политическо, а не научно и то цели разединение между българите, нагаждане на българската азбука и правопис към руската и сръбската и проправя пътя към отродяването на македонците от българската народност и култура. Не става въпрос само за жителите на сегашна република Македония, но и за македонците в България, които съвсем свободно и непринудено са се наричали такива, без за момент да губят своето историческо съзнание на българи.

Петър Дънов, известният по целия свят Беинса Дуно, по прекрасен начин обобщава вредата от отпадането на ѣ и ѫ. Забележките му са по повод на Омарчевската правописна реформа от 1921 г. Починал през декември 1944 г., Дънов не доживя да види новото кощунство с българския език: ”… буквата „ят“ (Ѣ) е свалена от Константин от Невидимия свят… тази буква представлява един от кардиналните небесни знаци, която е знамето на славянската писменост и на славянството. Буквата „ят“ (Ѣ) е небесният знак на Кирилицата и е печат на ангела Елохим, който довежда двамата братя Кирил и Методий от края на Вселената, за да им даде славянската писменост… Кирил и Методий, Светилата на Славянския род, ви измъкнаха от тъмнината и ви облякоха със Светлина. Кирил и Методий свързаха българския народ с небето… Като изучавате български език, дохождате до буквите „ят“ (Ѣ) и ѫ, които искат да изхвърлят. Буквата „ят“ (Ѣ) е хубава. Ако се изхвърли от употреба, българите ще закъсате. Буквата ѫ казва, че преди да говори, човек трябва да мисли. Преди да тръгнеш на път, мисли. Буквата ѫ съществува само в български език. Богат е българският език, но хората още не могат да си служат с него. В буквата са свързани заедно Божественият и човешкият принцип… в техния език (на българите) е буквата „ят“ (Ѣ) – кръстът, търпението. Тая буква означава още събиране и примиряване на доброто и злото. Българинът казва: „Аз зная да събирам доброто и злото, да ги примирявам.” Някои пишат тази буква по два начина – Ѣ и İЪ. Както и да се пише, тя означава едно и също нещо. Знакът Ѣ е на сърцето, а İЪ – на ума… ь ще ти причини голяма вреда, ако не го пишеш на мястото му… Защо е в български този малък ер – ь? Някои букви могат да се изхвърлят, но някои букви не трябва да се изхвърлят. Може да направиш една цигулка с три струни, но с четири струни е по-хубава. Може да имаш една китара с четири струни, но ако имаш с шест струни, е по-хубава. Ако имаш една арфа, не четири, но 36 струни трябват.”

Реформата от 1945 г. с един замах премахва буквата ѫ, която е основополагаща и изразява в писмо уникалния български звук гърленото Ъ (голямата носовка). Тя е положена в българския правопис от IX в. и не беше пипната дори от БЗНС/Омарчевски през 1921 г. Но с унищожаването на буквата ѫ се посегна и върху звуковата основа на българския език. Сегашните поколения просто не познават звука, който се изразяваше с ѫ, променила се е фонетиката, и то с декрет, а не чрез естествено отпадане. Само престарели българи сега могат да пишат СА и да го произнасят СЪ (сѫ). 99% от населението сега пишат трето лице множествено число на глагола „съм” СА и го произнасят СА. Това вече не изглежда нито чудно, нито странно, нито пък някой би се сетил, че звуковата основа на българския език е претърпяла промяна.

Подобна съдба претърпяха и думите, които бяха осакатени поради „опростяване”. Преди реформата от 1945 г. се пишеше „сърдце”, но и се произнасяше „сърДце”, пишеше се „праздник” и се произнасяше празДник”. Сегашните българчета знаят само, че имат „сърце” и съвсем резонно си го произнасят „сърце”. Как иначе? В името на опростяването (кому ли е било нужДно?) се постига простащина.

Англичаните изписват знаците „gh” (джи ейч), за да ги изчетат като „f” в laugh (смях, смея се)) и никому не прави впечатление, понеже този начин на изписване е част от богатството на английския език.

Да се „опрости” всъщност означава „да обеднее”! Евентуална комунистическа революция във Великобритания, САЩ, Канада и Австралия вероятно ще промени издъно английския правопис, но глупавите англичани (глупави понеже пишат сложно!) ще трябва да почакат да настъпи и техният сюблимен момент, когато нови управници ще опростят езика им, а кой знае, може би ще въведат и славянска азбука (или китайска), за да са в крак с прогреса и бъдещето.

Председателят на комисията от 1945 г. Димитър Осинин, участник в септемврийските метежи, след това емигрант в Югославия и Австрия и последовател на Коминтерна, съзнава „собствената си вина” и признава, че изпитва „тъга и срам” поне относно съдбата на ѣ. Той дори призовава – на страниците на списание „Български език”, бр. 3–4 от 1973 г. – „още веднъж сериозно да обсъдим въпроса за ѣ… Единственият изход е да оставим свободно да се якя и ека, като отново върнем обединяващото формално ѣ”.

Късно разкаяние – след 28 години!, – но и то не достига целта си. След 1989 г. някои десни политически и културни организации като ВМРО-БНД се опитват да инициират дебат за правописна реформа и връщане на двойното е. След 73 години и четири поколения, научени/приучени да употребяват осакатената азбука, шансовете за промяна не изглеждат особено добри.

Гласове на протест е имало и има и в Русия по повод правописната им реформа от 1917–1918 г. В съветска Русия от печатниците масово са изземвани буквата ѣ и другите изхвърлени от правописа букви, но Руската академия на науките публикува литература със стария правопис чак до 1929 г.

Още по времето на Сталин, през 50-те години, Иван Илин прави в печата яростна политико-философска и лингвистична защита на стария правопис и специално на знака ѣ, посочвайки, че изхвърлянето на ѣ от руската азбука води до появата на многобройни омоними от различни корени в руския език.

След краха на СССР през 1991 г. в руската култура също се наблюдава естетическо връщане към стария правопис – ятове и ерове се появяват по фирмите на компании, в имена на вестници и т.н. В Русия също се появяват призиви за връщане на дореволюционния правопис. Привържениците на това връщане наричат ѣ „най-руската буква“ и „белия лебед на руската азбука“.

В последно време подобна тенденция се забелязва и в България. От естетична – или комерсиална – гледна точка се забелязва изписване на ѣ и ѫ, както и на ъ и ь в края на думи, завършващи със съгласна. Поради незнание ѣ понякога се употребява вместо ѫ, а и вместо ъ в края на думите.

Редица емигрантски издания в периода 1945–1989 г. отричаха правописа, въведен през 1945 г., не само поради загриженост за езика и азбуката, но и поради политически причини. Разделението в политиката пролича и по този въпрос. Изданията на земеделците в изгнание употребяваха новия правопис, докато тези на Българския национален фронт (БНФ), заедно с изданията от Мадрид – седалището и канцеларията на Н.В. Симеон II – се придържаха стриктно към стария правопис (Иванчевския). Все още излизащото в Чикаго списание „Борба”, орган на БНФ, се списва на стария правопис.

Опитите за по-нататъшно опростяване, разбирай осакатяване, на българските традиции, култура и главно език не са спрели. През 2010–2011 г. филолози – по неизвестно какви подбуди – внесоха предложение в Народното събрание за нови промени. С мотив, че децата, ученици и студенти не могат да се справят с правилата за употребата на пълния и непълния член, филолозите предлагат „осъвременяване” в съответствие с масовия говор.

Дори едно повърхностно наблюдение ще покаже спадането на равнището на езиковата култура всред подрастващите поколения и засилващата се неграмотност сред българското население. Не е ли възможно поне част от причините за тези неуредици да се крият в неграмотността на тези, които учат децата на четмо и писмо? А неграмотността на учителите – и на немалка част от професори и доценти – не произтича ли от вредно, излишно и недъгаво престараване по пътя на опростачването не само на езика, правописа и азбуката, но и на цялата езикова култура на нацията?

Ако се променят правилата за употреба на пълния и непълния член се нанася нова страхотна вреда на българския език, дава се още едно огромно предимство на тезата за отдалечаване на България от Македония и се постига ново раздвояване на съзнанието на двете части от българската нация. В официалния македонски език в употреба в бившата Югославска Република Македония (БЮРМ) има само пълен член. Но пълният член е характерен и за голяма част от българските диалекти. Употреба само на пълен член се открива в редица старопланински говори, в диалектите на Странджа, Родопите, Поморавието и Западните покрайнини. Тогава защо и кому е нужно да се къса връзката между македонските говори и говорите от по-голямата част на българската езикова територия, между нормата в Скопие и тази в София? Не се ли върши нова услуга на Скопие, но и на Белград?

Не е ли време да се помисли какви са последиците от въвеждането на осакатения и опростачен правопис от 1945 г. върху културно-историческото наследство на българския народ през 73-те години на наложено обедняване? Българската литература, списвана на стария правопис (Иванчевския), научните издания, белетристиката и всичко, създадено до 1945 г., са станали почти нечетливи и непригодни за по-младите поколения. Освен нанесените вреди върху националната тъкан и същност на нацията това, което чужденци не успяха да сторят в продължение на столетия, бе извършено от комунистическата власт и раболепните ѝ слуги, облечени в научни доспехи.

Българските книги до 1945 г. – писаните на стария правопис, с ѫ, ѣ, с ъ и ь на края на съществителните, по старите правила, когато сърце беше сърДце, празник беше празДник и т.н. – сега са все по-мъчно достъпни. Те обемат периода от Възраждането до 1945 г., когато са създавани произведенията на най-известните и реномирани български историци, филолози, етнографи, поети и писатели, философи, политици и социолози.

В тези книги са отразени борбите за национално съзнание, посочени са враговете на България, отразени са стремежите към просвета, национална църква и национално освобождение. Там са Раковски, Ботев, Вазов, Йовков и Яворов, там е българският периодичен печат. Тези постижения фактически се елиминират и изтриват от националната памет. Но не само това. С тях се изтриват и изчезват националните туптежи, естествените тропизми на народа, съзнанието за принадлежност към народ, нация, църква и царство (държава).

За служещите си с Иванчевския правопис не беше толкова трудно да четат и да се справят с българската книжнина от Средновековието. Тя беше изписана с ѫ, ѣ, с ъ и ь. За служещите си с комунистическия правопис от 1945 г. това вече е почти невъзможно. Посегателството не е само върху „буржоазния”, „елитистки” и „шовинистичен” правопис от 1899 до 1945 г., ударът е нанесен върху цялата българска книжнина от създаването ѝ до 1945 г. И тази пакост, изглежда, е невъзвратима.

Нищо особено странно тогава, че се намериха български народни представители, които нагло и безотговорно да гласуват в парламента на 6 март 2008 г. проектозакон, който гласеше българският език да не е задължителен в училищата! Загриженост за развитието на българския език и култура, или нов удар върху нацията? Щом се премахне българският език като задължителен, защо да се грижим и притесняваме за излишни, па и нечетливи, стари, пожълтели и кой знае какво съдържащи книги?

Анализът на Проф. Никола Алтънков, из „История на БКП /1919 -1989/ е публикуван във fakel.bg

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.3 от 59 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
сила
1 Отговор
пълни глупости....АРХАИЧНО И НЕНУЖНО

Коментиран от #32, #39


Оценка:
-62 +62

Хм...
2 Отговор
"Още през есента на 1944 г. се създадЕ комисия от експерти ..." - Вие нима бяхте свидетел на създаването на комисията през 1944 г.?! 😄😆🤣😂😉

Коментиран от #61


Оценка:
-29 +53

Госあ
3 Отговор
Ако някой прочете това словоблудство, специални поздрави от мен ! Иначе, всеки един език търпи промени и добре че комунистите са махнали тея окончания. Отново поздравления за комунистите за опростяването и промяната на старофренския. Сигурно са го направили заради Белгия и Швейцария. Хахахаха

Оценка:
-48 +71

Българин
4 Отговор
Голяма глупост и политическа перверзия е тази статия.
Целта на соросоидите е да внасят още хаос в българската култура и писменост и да прокарват английския.

Коментиран от #81


Оценка:
-35 +77

язла
5 Отговор
Язък за професУра.

Оценка:
-20 +48

хъхъ
6 Отговор
Авторката на статията защо не я написа по метода, използван преди "лошите комунисти" да направят промяната? Май така е доста по-удобно от това, което е било преди...

Коментиран от #80


Оценка:
-14 +60

ВЪРНЕТЕ ЯТ
7 Отговор
Аз съм от западна българи, говорим твърдо и казваме: млЕко, (х)леб, бЕгам тн. Върнете Ят и спрете да дискриминирате нашите говори за сметка на източните меки говори!!!!

Коментиран от #17, #21


Оценка:
-24 +42

Мухоморко
8 Отговор
Секой робъ който стипи на българска земя, свободенъ става!

Оценка:
-4 +27

Факти
9 Отговор
Трябва да се работи за уеднаквяване на правописа на общия език на двата едноезични братски народа с компромиси от двете страни.

Оценка:
-5 +24

ДПС Просвета
10 Отговор
Ами Карадайъ, Карадайъъъъ.....

Коментиран от #57


Оценка:
-3 +26

Паисий
11 Отговор
А бе разбирачи - какво донесе демокрацията . Сега младите даже не пишат на кирилица . Пишат на шльокавица.

Коментиран от #13, #15


Оценка:
-7 +62

Много добре
12 Отговор
сранно, първата реформа засягаща по-лесното писа на Български език е проведена в момент, когато Иван Вазов е бил министэр на образованието или на културата, ако не се лэжа и то по негова препоръка....?

Оценка:
-1 +26

честен ционист
13 Отговор

До коментар #11 от "Паисий":


Тя всяка втора се казва Сара, Дженифър, Джесика, Лея, Лили, Мая, Нанси, а наскоро се запознах и с едно девойче Тифани.

Коментиран от #14


Оценка:
-2 +35

14
Този коментар е премахнат от модератор.
Госあ
15 Отговор

До коментар #11 от "Паисий":


Пешо коня имаше предложение да пишем на латиница. Това не трябва да се забравя !

Коментиран от #60


Оценка:
-5 +44

Чичо Сам...
16 Отговор
Езиците се опростяват защото обикновеният човек няма как да научи всичко от старият език. Селяните работят по цял ден и им трябва нещо просто да го разберат бързо. Езиците стимулират всички части на мозъка, децата които знаят два или повечете езика от ранна възраст, техният мозък е по-развит. Това е научен факт. Колкото е по-сложен един език, толкова по-добре за децата. Отделно, сложният език ви позволява да се изразявате в много различни форми, но това е друга тема.
Аз бих подкрепил усложняване и връщане на стари правила и букви в азбуката ни, но аз съм много стар и няма да ги уча. По-добре не застреляйте, моля ви.

Коментиран от #19, #24, #28


Оценка:
-16 +16

Леле-леле
17 Отговор

До коментар #7 от "ВЪРНЕТЕ ЯТ":


Голяма част от народа не може да борави коректно със сегашните налични букви, а ти още искаш. Между другото: какво значение има какъв е говорът? При устна реч става ясно, при писмения език е все тая - прочетеното ще бъде изговорено не в зависимост от говора на пишещия, а от този на четящия. 😄😆🤣😂😉 А иначе - ако започнем да пишем в зависимост от това, дали говорът ни е западен или източен, смятай, че ще настане хаос в граматиката (дублетни форми - коя е вярна и коя не), а и ще бъде повод за евентуална дискриминация. Няма нужда. (FYI: И аз съм с твърд говор).

Оценка:
-7 +23

Азбуков
18 Отговор
Тези букви трябва да се върнат в българската азбука !!!

Оценка:
-26 +22

Госあ
19 Отговор

До коментар #16 от "Чичо Сам...":


И я кажи сега, с какво тези безполезни окончания благоприятстват изразяването ?

Коментиран от #51


Оценка:
-11 +27

ФЕЙК
20 Отговор
Дума от 4 букви с 5 грешки: "Уфсъ" !Някой да не си помисли, че се отнася до "авторката"? Н Е ма тЪкУва нЯщУ!

Оценка:
-5 +22

Апропо,
21 Отговор

До коментар #7 от "ВЪРНЕТЕ ЯТ":


погледнах ти още веднъж примерите. Казах, че съм с твърд говор. Имам предвид, че там, където се пише "е" го изговарям твърдо (а не като "йе/ье"). Примерите, които си дал, до един се пишат с "я" в книжовния език. Фактът, че си ги написал с "е" сам по себе си вече е знак, че си наблегнал на западния говор.

Коментиран от #35


Оценка:
-2 +14

Другия с коня
22 Отговор
1945 та сме в Руска Окупация.Руските Комунисти слагат във всяко министерство Съветници за трансформиране на държавата в Комунистическа по Руски образец.Промяната на Българския Език е под тяхна диктовка и продиктувана от техните Империалистически...Окупирали половин Европа и почти цяла Азия те твърдо отстояват Световната Комунистическа революция на Пролетариата,която да превърне тези държави в сателити на Големия Брат - КПСС( руската Комунистическа Партия)...Държавни Комунистически Преврати не закъсняват в Чили,Виетнам,Камбоджа,Куба Африка...При този Обхват на Агресия от Световен мащаб една промяна на Българската Азбука е просто песъчинка в Морето от Престъпления извършени от Руския Комунизъм....

Коментиран от #27


Оценка:
-34 +18

От цялата работа
23 Отговор
Разбрах че на калпавия демократ все някакви комунисти му пречат.

Оценка:
-10 +32

Госあ
24 Отговор

До коментар #16 от "Чичо Сам...":


И още нещо, писмеността не е наука, а средство за изразяване. За учените е по добре езика да е прост, за да могат да се предават сложни закони.

Оценка:
-6 +12

Васил Ботев
25 Отговор
Имам оригинален текст, български, който доказва че до 1876г. се е пишело с около 45 иероглифа. Общата "азбука " ако мога да я нарека така е съдържала от 74 до 82 буквени знака. До 1944г. кикъде не се пише славяни в България. Това е набивано в кухите глави от продажни "Историци" от русофилска обштност. Имам доказателства а не дъръ бъръ.

Оценка:
-19 +13

26
Този коментар е премахнат от модератор.
Вова император
27 Отговор

До коментар #22 от "Другия с коня":


Ми сега харесва ли ти бре, инфлуенсър джендър.

Коментиран от #36


Оценка:
-3 +10

И да, и не
28 Отговор

До коментар #16 от "Чичо Сам...":


Така е - опростяването на езика често се прави по практически причини - в крайна сметка езикът е средство за комуникация и не е необходимо да бъде усложняван ненужно. Опростяването същевременно допринася за това, повече хора да се ограмотят. От другата страна са сложните езици, например латинският. Сложен език, със сложна граматика, но същевременно мъртъв. Да, ученето на езици развива мозъка. Но не мисля, че това има въобще нещо общо със степента на сложност на езика.

Коментиран от #46


Оценка:
-6 +17

Досадно
29 Отговор
дълго.

Коментиран от #42


Оценка:
-3 +8

30
Този коментар е премахнат от модератор.
пешо
31 Отговор
марчето се е забравила!
нема проблем, но май напоследък ѝ се случва честичко.

Оценка:
-2 +12

От Комуниста
32 Отговор

До коментар #1 от "сила":


"Между другото ,намирам за нужно ,
градът Картаго , да бъде разрушен"!

Плутарх...
Сбирката "Пет биографий" , .......
от биографията на Като, стария!

Оценка:
-3 +1

Госあ
33 Отговор
Всъщност, французите казват че се затрудняват с преводите от старофренски на гениалния основоположник на съвременната европейска поезия Франсоа Вийон. Един от любимите ми поети. А това е поредното словоблудство на демократите от плод'зеленчука. Празни приказки и празни дела. Да си гледат печалбата от бананите.

Оценка:
-5 +18

Гешев
34 Отговор
Комунизма и русофулството се предават по полов път!

Оценка:
-14 +10

Колега
35 Отговор

До коментар #21 от "Апропо,":


Ако имаше Ят щеше да се пише мл(Ят)ко. Едните да си го изговарят по един начин, другите по друг. Това е стария книжовен език, който комунистите смениха. А, впрочем, това е И едно от следващите предпоставки за по-нататъшния развой м/у мак лит норма и бг книжовен. Ако се интересуваш от такива неща, погледни книгите на др Благой Шклифов, виден езиковед наш от Черешница, Костурско

Коментиран от #49


Оценка:
-4 +9

Другия с коня
36 Отговор

До коментар #27 от "Вова император":


Ми харесва ми ......Върнахте България със 100 години Назад и 75 встрани от Развитите държави.....Обаче вече Стига!!!!Лустрация на Комунистическите партии и Членувалите в тях Престъпници!!!!

Коментиран от #38


Оценка:
-16 +16

Любопитен
37 Отговор
Прочетох до думите "османско владичество "и спрях! Пишете го нарраво" съжителство" и да приключим с промиването на мозъци.

Оценка:
-7 +17

Госあ
38 Отговор

До коментар #36 от "Другия с коня":


Така е. Много неща направиха комунистите. Издадоха стихосбирките на Вапцаров и Гео Милев, направиха Ботев национален герой. Направиха България от кожухаро-овощарска нация в космическа държава с тежка и лека индустрия, лазерна металообработка и собствена изчислителна техника. С най силната армия на балканите и страна с атомна енергетика. Сега кажи какво направихте залухавите седесарчета ? Имам предвид градивно, за разрухата всички знаем.

Коментиран от #41, #59, #106


Оценка:
-11 +26

Долен комуно соросоиден либераст
39 Отговор

До коментар #1 от "сила":


си,бре!

Оценка:
-3 +3

40
Този коментар е премахнат от модератор.
Тъй ли?
41 Отговор

До коментар #38 от "Госあ":


Със заемчета от немски и лондонски банки от около 10 млрд долара?

Коментиран от #43


Оценка:
-4 +11

Тъй ли?
42 Отговор

До коментар #29 от "Досадно":


От бойкоборисовчетата ще да си,къде ги мързи да четат!

Оценка:
-0 +8

Госあ
43 Отговор

До коментар #41 от "Тъй ли?":


А сега колко са заемчетата и какво е направено като дългосрочна инвестиция и перспектива за развитието на нацията ?

Оценка:
-0 +11

Сандо
44 Отговор
А тоя Алтънков,дето се прави на морален корифей,веднъж го засякох по една ТВ,може би Евроком.И там си ги редеше в тоя порядък,нали и той е баш борец.И изведнъж се обади някакъв зрител,явно запознат със житието-битието на героя,и като го подпука за простотиите му в Канада,какви ги е вършил и правил,пита го защо са го изгонили емигрантите и още куп компрометиращи неща.А дегенерата Алтънков само мигаше и мълчеше,а водещия се видя в чудо.И ей такива аморални личности сега ни учат на история,на морал,на ценности.

Оценка:
-4 +12

Пустиняк
45 Отговор
На времето на местата,където се къркаше алкохол пишеше:ПИВНИЦА.Сеги секакви изчанчени имена.

Оценка:
-0 +17

Тъй ли?
46 Отговор

До коментар #28 от "И да, и не":


Абе той и китайския има най-малко 5000 символа и си е един от най-силните,ама кат гледам не е от умиращите!Напротив!Колкото е по-сложно език,толкова по-разсъжда2ащи хора изгражда.Прост език=>повече обучени,ама и повече прости!Като Бою!"Златните векове" на държавите в различния им етап на развитие са свързани с умните хора,не с простолюдието!!!

Коментиран от #48, #55


Оценка:
-4 +6

Зоолог
47 Отговор
Тия с конете да ходят да си пасат кравите, а не да се изказват по литературни въпроси!

Оценка:
-1 +5

Госあ
48 Отговор

До коментар #46 от "Тъй ли?":


Да де, но китайците публикуват в Нейчър и Сайънс на най простия език.

Оценка:
-0 +4

Така е,
49 Отговор

До коментар #35 от "Колега":


прав си. Препрочетох си още веднъж коментара - формулировката не е оптимална... разбирам, откъде иде критиката ти. Като цяло езикознанието ми е доста интересно (макар по-скоро компаративното езикознание между различни езици, ако мога да го нарека така). Благодаря за съвета! Но иначе - на мнение съм, че всяка допълнителна буква усложнява правилата. Виж, че голяма част от хората не знаят кога се пише "-и", и кога - "-й", кога е "о" и кога "у". Или пък ситуацията с пълен и кратък член. Или кога е "сд..", кога "зд...". (Последното, за срам и позор, се хващам, че и мен ме обърква вече понякога.) "Ят" е, така да се каже либерална буква - всеки чете, както е свикнал. Но нали трябва да знаеш кога може да я употребяваш и кога е задължителна употребата на "е" или "я", а е недопустима тази на "ят". Мисля, че това би било довело до объркване.

Коментиран от #77


Оценка:
-2 +3

Към автора
50 Отговор
Марио, простакесо!!! Азбуката е българска и макар променена във времето остава така. Поне на празника Й я уважавай!

Коментиран от #53


Оценка:
-5 +15

Е как с какво,
51 Отговор

До коментар #19 от "Госあ":


българският да звучи повече като руски 😄😆🤣😂😉Особено пък с този "ь" в края на думата - "мягкий знак" му викат руснаците, ако не ме лъже паметта.

Коментиран от #54


Оценка:
-1 +8

Гост
52 Отговор
Отлъчването, или така нареченото Разединение на България, станало известно със "Съединението" на България поставя края на възможността, България да си върне териториите населени с Българи и да забрави завинаги териториите отрязани от нея.
"Съединението" на България е подготвено от Запада и изпълнено от техните слуги в България, а причината е ясна – територии, които никога няма да бъдат върнати на България, защото веднага след това "съединение" започва погърчването, посръбчването, поромънчването и потурчване на българското население в Българските територии, окупирани от споменатите геноцида държави.

Оценка:
-5 +5

Да беше прочел
53 Отговор

До коментар #50 от "Към автора":


под статията кой е авторът!

Оценка:
-0 +6

Гост
54 Отговор

До коментар #51 от "Е как с какво,":


Българският език е славянският, а руснаците говорят на славянски.
Литургиите в Църквите е на Български език, сега известен като славянски.

Коментиран от #56


Оценка:
-0 +7

Наскоро гледах
55 Отговор

До коментар #46 от "Тъй ли?":


едно предаване за Китай. Освен, че и там е имало опити да бъдат заменени йероглифите с латиница навремето, интервюираха и млади хора - държа да подчертая, че бяха висшисти и със сериозна работа. От 6 или 7 човека само един можеше да пише на йероглифите. Другите имаха някакви много бегли спомени. Немалка роля за "забравянето" на йероглифите, играе и фактът, че хората, особено младите, вече все по-рядко пишат на ръка. Използват латиница и емотикони, респ. символи (напр. "Яде ли ти се 🍕?", вместо да напишат "пица"). За изписването на йероглифите, освен всичко друго, е нужна и фина моторика, която също закърнява, заради употребата на смартфони, таблети и клавиатури. И другото, което каза и ГосТ - в научните среди английският е Lingua franca.

Коментиран от #68


Оценка:
-1 +8

Да зная, старобългарски
56 Отговор

До коментар #54 от "Гост":


Обаче, чрез загубата на падежите и отпадането на "ь" българският се отдалечава/разграничава както визуално, така и като звучене от руския, а и от другите славянски езици. Българският май е единственият, в който няма падежи. Между другото, понеже много хора сравняват нидерландския с немския - нидерландския има някои интересни общи неща с българския - той също се отказва от падежите например. За разлика от немския. А и, ако не се лъжа, има също толкова много глаголни времена, както и нашият език. Това го казвам само като любопитна информация, а и за да онагледя какво имах предвид с "компаративно езикознание" в предишния коментар.

Оценка:
-0 +4

Правилно
57 Отговор

До коментар #10 от "ДПС Просвета":


е Карадайов.Необходим е нов закон за българския език.Напр.всички фамилни имена трябва да окончават но -ов,-ев,-йов - естествено съгласувани по род.

Коментиран от #58, #72


Оценка:
-0 +7

Това за фамилните имена
58 Отговор

До коментар #57 от "Правилно":


от правилата за българския език лн се определя?

Оценка:
-0 +0

К.К.
59 Отговор

До коментар #38 от "Госあ":


Искаш да кажеш, че ако ги нямаше комунистите, нямаше да сме на дъното, а под него.

Оценка:
-7 +2

Помним
60 Отговор

До коментар #15 от "Госあ":


Няма да го забравим,
Аз на улицата го бях срещнал Петър Стоянов и съм му казал какъв предател беше, почна да ми спори, че не бил, не искал, накарали го, така било времето. А аз бях гласувал за него... и му казах, че ме е срам, и ще си умра и с тоя срам, пък той ако ще да си мисли, че е свършил нещо, без нищо хубаво никога да стори. Подлога. Като автора на статията. Родоостъпници, чуждопоклонници, антихристияни.

Оценка:
-1 +9

Колю
61 Отговор

До коментар #2 от "Хм...":


Историци и някои други винаги говорят в сегашно време, малко четеш.

Коментиран от #65, #66


Оценка:
-2 +2

62
Този коментар е премахнат от модератор.
Maice
63 Отговор
Абе какви са тия истерични статии? Тази промяна е краино позитивна. Другото е архаично. Нз каква разруха, като България получава най големия си приръст на населението в ЦЯЛАТА СИ ИСТОРИЯ. Предатели са тези които петнят нашата история! Ако нещо не ви харесва, добре, ама малко по спокойно само. Ние и без това се чудим на какво да се радваме в 21ви век. Вие искате допълнителна тъга да ни носите. Интернет революционери безполезни.

Оценка:
-4 +7

Перо
64 Отговор
Понеже изучаването на българския език не е задължителен,сега 25-30 годишни млади хора пишат неграмотно. Груба грешка беше и осакатяването на българския говорим език,който трябваше да съвпада с правописа,но в различните части на БГ има разминаване,едно се говори,друго се пише!Това стана на по-късен етап през комунизма със заменянето на Е с Я. Слушал съм в чужбина българи,които живеят там от 60-65 години и говорят архаичен,стар български език,който се различава малко от съвременния литературен български.ез. Даже и Симеон || и сестра му говориха стария бълг.ез.и влагаха усилие за да влезнат в крак с новото време. Просто беше узаконен някакъв диалектна форма от източните провинции,което се счете за положителна промяна в “новото” време за езиково отдалечаване от СРМакедония и Сърбия.

Оценка:
-0 +8

Ти, понеже "много" четеш...
65 Отговор

До коментар #61 от "Колю":


затова ли не правиш разлика между минало и сегашно време (се създаВА - се създадЕ)? 😄😆🤣😂😉 но освен, че "много четеш", явно и "много мислиш", преди да отговориш на нечий коментар. Коментарът ми се касаеше именно до това - защо не е използвано сегашно време, както е прието за такива текстове.

Оценка:
-0 +2

Хм ...
66 Отговор

До коментар #61 от "Колю":


Жокер: Надявам се, че сам ще се досетиш кое е миналото и кое сегашното време при примерите в скоби).

Оценка:
-0 +0

67
Този коментар е премахнат от модератор.
Госあ
68 Отговор

До коментар #55 от "Наскоро гледах":


В началото японската писменост се е състояла от канджи, хирагана и катакана (сричкови азбуки), като днес се използва предимно хирагана. Към 2010 г. от японските ученици в средното образование се очаква да научат 2136 канджи. Общият брой канджи е над 50 000, като е слабо вероятно някой японец да ги знае всичките :))) Че са умни японците, умни са. Ама всичко с граници :)))

Оценка:
-2 +8

Къдетоне стъпил комунист
69 Отговор
Трева не никне.А тези,които защитават орязването на азбуката ни не са българи,а уроди.

Оценка:
-6 +4

Защитават
70 Отговор
Еврейския комунизъм, а не азбуката българска.Долни предатели

Оценка:
-4 +2

71
Този коментар е премахнат от модератор.
Камикадзе 🛩
72 Отговор

До коментар #57 от "Правилно":


За съжаление в днешните списъци с имена, все по-рядко се срещат имена да завършват на „-ов”, „-ев” и т.н. Да не говорим, че доста имена, особено на момичетата са английски. Например: Дженифър Петър Хараламбиева. В случая Петър е бащино име, вместо Петрова. Между другото, Петър също не е българско име, а гръцко, т.е. пак западнярско. Или пък на летищата разни майки „българки” се карат на децата си „Стивън, don't do this" и т.н. „Майки”, които учат децата си „учи езици и заминавай на запад” не са никакви майки и българки, а западни п0дл0ги. „Хора”, за които парите и „кариерното развитие” са на първо място, не са хора. Като искат да развиват кариера, ще получат. Каменна кариера !!!

Оценка:
-2 +7

Ненужен опит ...
73 Отговор
... за съживяване (в преносен смисъл) на мъртвец. То звучи по актуално не от съжаление за "ланският", а за снегът през 1944 тодина. Жалко и смешно на фона на навлизане на думи, отразяващи реален прогрес в много области от живота но сега, 2021 г. Изход - смяна на поколенията, съгласно статуса ВЪЗРАСТ. Препоръка - старци, пийте си редовно предписаните от JP-то хапчета.

Оценка:
-2 +0

мани мани
74 Отговор
в статията се споменава "руската азбука", но нека се знае, че такава азбука няма! имат българска азбука! и всички останали, които ни я ползват! честит празник на всички!

Коментиран от #75


Оценка:
-1 +4

Този въпрос,
75 Отговор

До коментар #74 от "мани мани":


надали ще бъде решен. Българската азбука, кирилицата, която всъщност е създадена от Климент Охридски, в първоначалния си вариант има толкова сходства и разлики със сегашната, колкото и гръцката азбука. Интересното е, че такъв дебат не се води за създадената от Кирил азбука - глаголицата.

Оценка:
-0 +3

РускаБгАзбука
76 Отговор
Може да се премахнат и Щ = "ш+т" ; Ю = "и+у" ; Я = "и+а" ; Й = замяна с "ь" ! Така може да се направи и една универсална КЛИМЕНТИЦА от 26 букви (колкото са и латинските и елинските букви)! Но това зависи от РУСКИТЕ шефове - българската азбука е еднаква с руската държавна (без 3бр. букви: Ё Ы Э)!

Оценка:
-4 +0

Ти принципно
77 Отговор

До коментар #49 от "Така е,":


Си прав. Хората и сега не могат да пишат и да четат, па камо ли ако върнем ят, голям юс и краесловнкте ерове. Да не говорим за братята роми Но аз съм както се казва, езиков пурист. Хаха, и такива трябва да има ;)

Оценка:
-1 +4

78
Този коментар е премахнат от модератор.
бай Даньо
79 Отговор
Интересна статия . Всеки образован българин е виждал тия букви но аз лично не подозирах каква история стои зад тях. По принцип всичко което е докарано в България по линия на Русия или от комунистите , което е едно и също ( но се вижда че и земеделците ни са предатели) трябва да се махне. Езиците се променят и се опростяват и България не трябва да върви против тия тенденции, няма да стане. Обаче реалността е че от тук има само вървене напред и най смисленото нещо е да започнем да уеднаквяваме писането и говоренето със македонците , дори те да не правят нищо от тяхна страна. Като не иска Мохамед да иде до планината, то планината ще дойде при Мохамед. Езиците както се вижда от тая статия са политически инструменти и те трябва се използват за това но правилно и смислено. Само че докато узреят за тая идея нашите мънкита , ще са минали на албански . Така че спокойно можем и да не правим нищо. Защото това е истинската поразия която са строили тия "реформи" че са ни отдалечили от македонците.

Оценка:
-3 +0

Гошо
80 Отговор

До коментар #6 от "хъхъ":


На авторката ще и кажа че не комунистите , а земеделците още 21 година са променили Иванчевския-Дринов правопис И добре са направили ,никой няма нужда от разни архаични завъртулку Чудесен пример е Иванчо Йотата от Вазовите Чичовци

Оценка:
-0 +5

ИМПЕРИАЛИСТ
81 Отговор

До коментар #4 от "Българин":


Ceгaшнитe ни букви НE CA КИРИЛИЦA. Изфaбрикувaни ca oт aмcтeрдaмcкитe пeчaтaри пo пoръчкaтa нa руcкия цaр Пeтър І и ca нaрeчeни ГРAЖДAНИЦA, пo чacт oт зaглaвиeтo нa първaтa книгa oтпeчaтaнa c тях. Пo-къcнo руcнaцитe cъздaвaт и ръкoпиcния вaриaнт нa ГРAЖДAНИЦAТA, кoитo букви вcички cмe учили в училищe oт буквaрчeтo.
Нaтрaпeнaтa ни ГРAЖДAНИЦA ceгa cъздaвa прoблeми при члeнcтвoтo ни в EC, в oблacттa нa пaтeнтнoтo прaвo и нe caмo тaм!!!
кoпи-пeйcт: „................CЛEД ПРИEМAНEТO НA БЪЛГAРИЯ в Eврoпeйcкия cъюз прeз 2007 кирилицaта e въвeдeнa кaтo eднa oт oфициaлнитe пиcмeнocти нa oбщнocттa. Зa cъжaлeниe ce прoпуcкa възмoжнocттa дa ce въвeдe кaтo зaдължитeлнa бългaрcкaтa фoрмa нa кирилицa, зaщoтo cпeциaлиcтитe, кoитo пoлaгaт уcилия в тaзи пocoкa, нe нaмирaт инcтитуциoнaлнa пoдкрeпa. Тaкa кирилицaтa, приeтa oфициaлнo в Eврoпa, e c руcки нaчeртaния.........“

Оценка:
-2 +3

Езиковеда
82 Отговор
Страшно много нелепости има в този текст, както и в коментарите.
Българицата(т.н.кирилица) е българска писменост. И най-голямата и вреда не е от комунистите( напротив, те правят положителни реформи), а е с падането на България под турско робство през XIV век -спира се нейното активно участие в развитието и. Лидерството се поема от Русия. Именно там в началото на XVIII век цар Петър I започва реформата на кирилицата по образец на латиницата. Целта е била създаването на един по-съвременен имидж на Русия. От латиницата е взета една нейна важна особеност: тя използва и редовните букви при набор на текстовете. Така в кирилицата се слага началото на използването на редовните букви при печат. По това време някои от редовните букви вече са съществували, но само в ръкописното писмо. В типографски аспект реформата включва промяна на конструкцията и силуета на повечето от знаците. Реформата приключва през 1710 с декрет, подписан от Петър I.Създава се така нареченият граждански шрифт.

Българската кирилица представлява последната фаза в развитието на кирилицата (края на 50-те години на XX век). Тя се характеризира с това, че повечето от редовните знаци имат форми, различни от главните. По този начин българската кирилица отива по-далече от руската, като прилага и друга особеност на латиницата, а именно: мнозинството от редовните знаци се различават от главните. Тези форми са базирани на ръкописното им изписване. Това ги прави по-разпознаваеми, а силуетът на думите

Оценка:
-0 +8

Езиковеда
83 Отговор
...Това ги прави по-разпознаваеми, а силуетът на думите става по-характерен.
При руската кирилица само 20% от редовните знаци (5 от 30 знака) са с различна форма от главните. При българската кирилица, както и при латиницата, процентът на редовните знаци, които са с форми, различни и по-уникални от главните, е значително увеличен – 73.3% при българската кирилица (22 от 30 знака) и 73% (19 от 26 знака) при латиницата. Благодарение на това текстове, напечатани с българска кирилица, дават повече информация за силуета на думите и за разпознаваемостта на знаците. Това е от значение за визуалната комуникация, особено в информационните графични решения като пътни и указателни табели. Не на последно място, тя е и естетически по-зряла.

Коментиран от #88


Оценка:
-0 +7

Паисий
84 Отговор
С жена ми вече 40 години спорим как е по-правилно да се каже мАзе или мЪзе и други подобни. Оказва се, че проблемът е бил създаден 1945 г. с премахването носовската.

Оценка:
-0 +3

Шаран БГ
85 Отговор
То много политика, много нещо. И от буквите, и от буквоедците. Като четох това по-горе разбрах, че англичаните са по културни и по-умни от нас тъй като пишат "гутаперча", НО произнасят "каучук" !?
И сега какво иска многознаещия специалист ?
Да вкараме отново 4-5 букви в правописа си, за радост и щастие на първолачетата и цял живот да помнят, че " след ж,ч, ш, щ, и т.н. не се пише еди каква си буква"
И ако един ден хакнат някоя от тези хубави букви не на място - НЕКА СЕ ЗНАЕ, този е НЕкултурник !!!
Вярно е - от простотата до простащината има само една крачка. Ама и в 21 век да си вкарваш "таралеж в гащите" с промяна на правописа / отново по политически причини - естествено /....и това не мога да го проумея. Т.е.,давайте сега, за да станем "отново българЕ" да въртим заврънкулките на Методия от Солун !?

Оценка:
-2 +2

Знайко
86 Отговор
Ало Факти, кой е АВТОРА на написаното? Проф. Никола Алтънков или Мария Атанасова. И ако това не е писано от Мария Атанасова, защо името и стои в началото?

Оценка:
-0 +3

Горски
87 Отговор
От една не лоша тема, се превръща в нещо не до там приятно. - Пробутването на политически словоизлияния взе да накъртва и признавам си недочетох написаното. - Чудя се колко още ще се оправдават с коменистите. Винаха 30 години от тогава и е някак смешно да продалжават с подобна реторика. Да не говорим, че 30 години вървим по наклонената плоскот надолу. - Не е жалко! - Трагично е!

Оценка:
-1 +2

Пише се ЕзиковедЪТ
88 Отговор

До коментар #83 от "Езиковеда":


Изваждането на няколко букви не е направено, за да бъде по-лека азбуката. Българите много добре са знаели как се използват те преди комунистическия преврат през 1944. Направено е с чисто политически цели, защото първо са напомняли на превратаджиите според техните виждания за монархо-фашизма (в България никога не е имало фашизъм!) и още защото новите граждани и стари партизани са били прости като гьонове. Тези букви са ги дразнели ужасно. Разбира се с този акт се отделя напълно умишлено и Македония от българщината.

Коментиран от #89


Оценка:
-4 +1

Езиковеда
89 Отговор

До коментар #88 от "Пише се ЕзиковедЪТ":


Как го определи?
Коментар на езиковедА Иван Стоянов
или
Коментар на езиковедЪТ Иван Стоянов

Коментиран от #90


Оценка:
-1 +2

Явно
90 Отговор

До коментар #89 от "Езиковеда":


не ти е ясно изобщо кога се пише пълен член и кога не. Изваждането на споменатите букви от българската азбука няма нищо общо с това, което си написал. Те са приемани за елитарни от шебеците, които идват на власт след 9.9.1944г и по тази причина ги премахват с лека ръка. Обзалагам се, че всеки средноинтелигентен българин може за една седмица да научи кога се използвт тези букви, а с това и тяхното значение. А не да се пули пред шрифта им. Както няма/нема (не е нито едно от двете) никакъв проблем децата да бъдат научени в училище. Българският език е аналитичен и с тези си характеристики изпреварва в развитието си много други предложни/синтетични езици.

Коментиран от #93


Оценка:
-7 +1

Предложни
91 Отговор
в долния коментар да се чете падежни.

Оценка:
-0 +0

Първа стъпка
92 Отговор
Явно комунистите навремето са гладили тоя нацист Алтънков с мекия брус. Хем бил в Белене,хем му разрешили да изучи английска филология в СУ. Уж преследван пък го пуснали на екскурзия до СССР и Финландия. Тоя е съратник на пронациста Иван Дочев и в Канада забърка големи .овна.. Уж патреотарец пък фамилията му турска. Хайде като първа крачка в езиковата "реконкиста" да си турне българския еквивалент на Алтънков.

Оценка:
-0 +4

Езиковеда
93 Отговор

До коментар #90 от "Явно":


И как от една дума определи как трябва да се пише?

А политическите си пристрастия остави за себе си, аз гледам езика.
През 1945 г. се осъществява последната правописна реформа в българския език и тя е положителна. С нея се премахват буквени означения за звукове, които вече не се произнасят. Премахват се краесловните ерове... те са насочени към улесняване на правописа.
Опростен е и правописът на някои думи, изписвани в миналото като празДник и госТба, които стават "празник" и "гозба".
Отпадат падежни форми, познати в руския език и се уточнява правописа на някои стари и нови думи в българския език....и т.н.

Коментиран от #95


Оценка:
-0 +7

хахаха
94 Отговор
ама що да връщаме саде буквите? дайте да върнем и старобългарската граматика със седемте падежа и сложните глаголни времена...:))) подозирам, че 90% от пишещите тук ще престанат да пишат, щото няма да усвоят граматиката...което не е лоше все пак...:)))

Оценка:
-0 +2

Или не разбираш
95 Отговор

До коментар #93 от "Езиковеда":


нищо от български език или си просто поредният червен глупак, който драска тука. А може би и двете заедно. Самият факт, че оценяваш насилственото махане с политическа цел (това не е никаква реформа) на важни букви от азбуката ни като положително, показва много ниско равнище. Българският език буквално е скопен от действията на едни шумкари и така само се налива вода в мелницата на македонистите. Освен това падежните форми не отпадат през 45-та, а доста по-рано.
Ако пишеш като заглавие на коментарите си съществително от м.р., то трябва да е членувано езиковедЪТ. Може да бъде и само езиковед, но никога езиковедА. То по твоята абсурдна логика за "опростяване", дай да махнем още буквите Ц, Щ, Ъ, Ь и въобще правилото за членуване на думи от м.р. ед.ч!!! А случайно да знаеш нещо за т.н. меки Ч и ДЖ в сръбския език, записвани с отделни букви? Или те не изглеждат архаично, но Ят и Юс задължително били такива???

Коментиран от #96


Оценка:
-6 +1

Езиковеда
96 Отговор

До коментар #95 от "Или не разбираш":


Пак се заблуждаваш с политическата конюнктура. Писмената реформа след 1945 година е била с цел да може да се ограмоти максимален брой хора от населението на страната. Документите от преди реформата от 1945 г. се изписват и по правописа наложен от правителството на Стамболийски и по стария правопис.Между другото правописа наложен през 1921 година не е отменян чак до 1945 година, двете правописни форми са съществували паралелно. Писмената реформа от 1945 г. не е еднаква с тази от 1921 г. Има доста съществени разлики. Аз съм чел „Под игото“ в оригинал, но се опасявам, че ако ви го дам да четете ще запецнете, понеже там има букви, които са отпаднали малко след Освобождението при Геровски правопис. След това до 1921 година българския език е претърпял няколко изменения в правописа. През 1945 година, българския правопис е коригиран, за да съвпадне с правоговора, а също така и за да се унифицира писането. Съвременна писмена реформа не е нужна, понеже правописа и правоговора се припокриват напълно. А и сам по себе си правописа ни е гъвкав и можем да изписваме новонавлезли думи без никакви проблеми. Буквите ѫ, ѭ, ѣ са загубили своите звукови стойности много преди да бъдат премахнати от употреба.
Френския език например, от времето на Франсоа I до наши дни е претъпял доста големи изменения. А англичаните имат доста объркана правописна система и доста от тях и един вестник не могат да прочетат, понеже правоговора и правописа се различават и то доста. Колкото по-услож

Оценка:
-1 +7

Езиковеда
97 Отговор
Колкото по-усложнен е правописа, толкова по-малко хора са НАИСТИНА ГРАМОТНИ. Това важи и за страните, където официалния език е английски или френски.
Ако някой е грамотен, той ще говори книжовно, а не както му скимне. Неслучайно езика се нарича книжовен, защото на него четем и пишем. Българския език има свойството да е изключително динамичен, като въпреки промените, които настъпват в него, писмените документи и издания остават разбираеми за грамотните хора.
Българския език се развива! Той не е в застой, а това е чудесно! Нима това, че българския език е динамичен и непрестанно търпи развитие, и непрекъснато се обогатява не е доказателство, че е истински жив, че не е закостенял? Езика е основна предпоставка за това как ще мислим. Как ще тече мисълта ни. Ние сме неразривно свързани с нашия език, който и да е той. Българите са изключително креативни за разлика от други народи, чиито езици са закостенели и не признават никакви изменения в своята лексика. Аз съм възхитен от гъвкавостта на българския език, който е изключително богат и красив. Той е поетичен, мелодичен и запленяващ със соята изразност. Има хора, които прекланяйки се пред Запада, ругаейки промените, които настъпват в българския език, като все дават за пример езици като френски и английски, които не само, че са бедни, но са с усложнен правопис, който има за цел неграмотните да са значителен брой от населението. За да си грамотен, не е нужно само да знаеш буквите и как да ги навързваш в думи, а и

Оценка:
-1 +6

Езиковеда
98 Отговор
За да си грамотен, не е нужно само да знаеш буквите и как да ги навързваш в думи, а и как да подредиш думите.
Колкото до това да има ли пълен и непълен член в българския език, аз не виждам смисъл от премахването на пълния член при думите от мъжки род единствено число, понеже двата вида членуване не са равнозначни.
В заключение- да се говори за писмена реформа в българския език, на този етап това е безпредметно. Също така да се говори за използването на каква да е форма на латиницата за писане на български език(П.Стоянов), това направо си е чисто безумие. Латиницата не покрива звуковия състав на българския език. Кирилицата, която се използва днес може да предаде ясно и безпроблемно повечето от звуците в който и да е език, който няма тоналности /Сино-тибетско езиково семейство и австроазиатски езикови групи (без кхмерски и близките до него езици*)/ *кхмерския език е от австроазиатската езикова група. Българския език е красив, той е уникален със своето богатство, моля не го замърсявайте и обеднявайте, защото той е това, което прави българите българи.

Коментиран от #99


Оценка:
-1 +5

Ти наистина си
99 Отговор

До коментар #98 от "Езиковеда":


много ограничен човек и непрекъснато се излагаш 😂. Освен да дрънкаш пълни глупости, друго не правиш. Нито са ти ясни историческите събития, свързани с промяната, която пак ще повторя е насилствено извършена. Спри се, защото не можеш да пишеш вярно дори на сегашния скопен български език. Истинският български правопис, още познат като Иванчевски, е с много ясни и точни правила и затова има много по-широк обхват от днешната територия на България. А неграмотни по онова време са били най-вече шумкарите, защото те просто толкова са си можели.

Коментиран от #100


Оценка:
-5 +1

Я па тоя
100 Отговор

До коментар #99 от "Ти наистина си":


Пич,щo нe вcзeмeш a ce cкриeш. Чoвeкa прeкрacнo ce e oбocнoвaл и oбяcнил, a ти пoдcкaчaш нeзaдoвoлeн.
Тoчнo тoвa cи e изoпaчeнa и нacoчeнa пoлитикa. Кaтo кoнe c кaпaци гoлeмитe нaши интeлeктуaлци мълчaт зa гърцитe и ocмaнcкитe турци, кoитo cъcипaхa и унищoжихa тoтaлнo бългaрcкия eзик и книжнинa. Нo виж, зa 'пocoчeнитe' търcят пoд вoлa тeлe, caмo и caмo дa уcвoят пoрeдния грaнт.
Aрe cтигa!

Коментиран от #101


Оценка:
-0 +5

Още един от "ограмотените"
101 Отговор

До коментар #100 от "Я па тоя":


Това, че ти също си невеж и не познаваш истината за родния ти език, не означава, че българите като цяло са такива. И какво ми хвалиш този псевдо-езиковед, който не бил против членуването, но изреченията му са пълни с грешки именно защото не знае кога се пише пълен член и кога не 😂?

А иначе въпросните букви правят на пух и прах теориите за т.н. "македонски" език.

Коментиран от #102, #103


Оценка:
-4 +0

Я па тоя
102 Отговор

До коментар #101 от "Още един от "ограмотените"":


Я 'грамотния' да обясни как става номера с
'Още един от "ограмотените"
като са допустими са 16 символа?

Коментиран от #104


Оценка:
-0 +4

Я па тоя
103 Отговор

До коментар #101 от "Още един от "ограмотените"":


А иначе въпросните букви НЕ правят на пух и прах теориите за т.н. "македонски" език, а това правят запазените документи от президиумът на АСНОМ- разпорежда да се извърши замяна на кирилицата с новата азбука, създадена на нейна основа на 16 май 1945 г.
Капацитет,голям! Нема що!

Оценка:
-1 +4

104
Този коментар е премахнат от модератор.
Абе нещастник,
105 Отговор
след предлог НИКОГА не се пише пълен член на съществително от м.р. Айде у лѣво, трѣбва ти повече разсѫдъкъ!

Оценка:
-0 +3

и той и той
106 Отговор

До коментар #38 от "Госあ":


Това което изброяваш е шарен тапет, залепен върху рушаща се стена.

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


ТОП 5