ФАКТИ.БГ
  • казахстан-
  • азия-
  • форум-
  • сътрудничество-
  • мир-
  • стабилност-
  • темиртай избастин-
  • посланик

Форум засилва сътрудничеството за мир, сигурност и стабилност в Азия

Статия на посланика на Казахстан Темиртай Избастин за председателството на Казахстан в Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия през 2020-2022 година

Публикувана: 20 Септември, 2021 14:03
3 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 919
Форум засилва сътрудничеството за мир, сигурност и стабилност в Азия - 1
Снимка: Посолство на Република Казахстан
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (СВМДА) е международен форум, който има за цел да засили сътрудничеството, насочено към осигуряване на мир, сигурност и стабилност в Азия. В английския вариант структурата се нарича „CICA“ - Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia.

Идеята за свикване на СВМДА принадлежи на първия президент на Казахстан-Елбаси Нурсултан Назарбаев и за първи път бе издигната от него на 47-та сесия на ООН (5 октомври 1992 г.). Благодарение на усърдната работа, тази идея получи практическо въплъщение.

Към днешна дата във Форума членуват 27 държави: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Виетнам, Египет, Израел, Индия, Иран, Ирак, Йордания, Казахстан, Камбоджа, Катар, Република Корея, Китай, Киргизстан, Монголия, ОАЕ, Пакистан, Палестина, Русия, Таджикистан, Тайланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка. Още 9 държави (Беларус, Индонезия, Лаос, Малайзия, Туркменистан, Филипини, Украйна, САЩ, Япония) и 5 международни организации (ООН, ОССЕ, Лига на арабските държави, Международна организация по миграция, Парламентарна асамблея на турско говорещите страни) са наблюдатели. С други думи, процесът е много представителен, което според мен позволява да се говори за сериозните му перспективи.

Република Казахстан, позовавайки се на положителния опит на предишните председатели – Турция (2010-2014 г.), Китай (2014-2018 г.) и Таджикистан (2018-2020 г.) засилва работата по лансиране на процеса на СВМДА. Председателството на Казахстан под надслов „Партньорство в името на сигурността и развитието в Азия“ се осъществява на принципите на откритост, непредубеденост и в съответствие с нормите на международното право. В същото време приоритетите са:

Първо. Институционално развитие на Съвещанието. Говорейки на 5-та среща на върха на СВМДА в Таджикистан (15 юни 2019 г., Душанбе), президентът на Казахстан К.Токаев заяви, че Форумът трябва да представлява и да защитава интересите си на международно ниво. Това изисква негова постепенна трансформация в пълноценна регионална организация. Както е известно, инициативата за преобразуване на СВМДА в Организацията за сигурност и развитие в Азия бе предложена от първия президент на Казахстан Н.Назарбаев през 2014 година. През изминалото време предложението бе подкрепено от повечето участници в Съвещанието. За институционалното формиране на СВМДA са създадени необходимите условия, разработена е правна рамка, работи постоянно действаща структура. Казахстан е настроен на последователна работа за продължаване на консултациите в рамките на СВМДA.

Преобразуването на СВМДА в Организация за сигурност и сътрудничество в Азия ще разшири възможностите му за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки, ще обхване цялото азиатско геополитическо пространство със система за дълбоко взаимно доверие и взаимопомощ, както и ще повиши статута и влиянието на Форума на международната сцена.

В контекста на институционалното развитие на СВМДА е важна и реализацията на инициативите на президента на Казахстан К.Токаев, изразени от него на срещата на върха в Душанбе:

1) Създаване на Фонд на СВМДА. Въз основа на предложенията на държавите-членки, казахстанското председателство разработва концепция и проект на Правилника на Фонда.

2) учредяване на Съвета на мъдреците. Комитетът на старшите длъжностни лица одобри проект на Правилник за дейността на Съвета на мъдреците и препоръча негово приемане на предстоящата на 11-12 октомври 2021 г. среща на външните министри на СВМДА.

3) преобразуване на Форума на аналитичните центрове на СВМДА (ФАЦ) в постоянно действаща платформа за диалог. С оглед на предложенията на държавите-членки, бяха разработени Концепция и проект на Правилника на ФАЦ. Документите са в процес на обсъждане.

Прилагането на горните мерки ще допринесе за повишаване ефективността на Съвещанието и нейния авторитет на глобално ниво.

Второ. По време на председателството на Казахстан, в международен контекст СВМДА ще продължи да бъде ангажиран с Устава на ООН, нейните правно обвързващи документи. В условията на променящата се ситуация в Азия Форумът върви в крак с глобалните процеси и дневния ред на ООН, като основни са Дневният ред за периода до 2030 г. със 17 Цели за устойчиво развитие и Десетилетието на действие на ООН за изпълнение на Програмата до 2030 г.

Трето. Председателството ще се съсредоточи върху актуализирането и изпълнението на Каталога от мерките за доверие, който е основен инструмент за лансиране на целите и задачите на СВМДА.

В частност, Казахстан разработи проект на актуализиран Каталог от мерки за доверие на СВМДА, който представлява актуализирана и обновена версия, която обединява Каталог от мерки за доверие на СВМДА от 2004 г., Политика за прилагане на мерки за доверие във военно-политическо измерение от 2003 г. и Корпоративен подход от 2007 година. Комбинираната версия ще премахне всички установени по-рано неточности. Този проект на документ се очаква да бъде представен на 11-12 октомври 2021 година за приемане от външните министри на страните-членки на СВМДА.

Освен това, по предложение на казахстанското председателство през пролетта на 2021 г. Секретариатът на СВМДА се обърна към държавите-членки, които са координатори за прилагане на конкретни мерки за доверие, с искане за актуализиране на съществуващите концепции и планове за тяхното изпълнение, работейки в тясно сътрудничество със съответните служби на ООН, агенции и отдели на Секретариата на ООН.

Според плана за изпълнение на мерките за доверие на СВМДА, до края на тази година държавите-членки планират да проведат повече от 50 мероприятия по 5 ключови измерения. През първата половина на 2021 г. са проведени 16 от тях.

Четвърто. Разширяване на външните връзки. Казахстан като председател на СВМДА продължава да укрепва диалога с глобалните и регионалните организации и форуми, в съответствие с Регламента за външните връзки на СВМДА от 2007 г.

През март 2021 г. Туркменистан кандидатства за статут на наблюдател в СВМДА. На 23 юни 2021 г. Комитетът на старшите длъжностни лица одобри предоставянето на Туркменистан на статут на наблюдател в СВМДА. В резултат на това, към днешна дата държавите-наблюдателки станаха девет.

Като председател Казахстан продължава да развива концепцията за нова глобална архитектура на отношенията между световните сили, регионалните субекти и организации, която е толкова необходима в съвременната геополитическа реалност. По този начин фокусът ще бъде върху Евразийския субконтинент, където СВМДА и ОССЕ биха могли да работят в тясно сътрудничество, за да договорят своите мандати и цели.

Освен сътрудничеството с ООН, за СВМДА е важно развитието на сътрудничеството с такива организации като ЕАИС, ШОС, Организацията за икономическо сътрудничество, Организацията за ислямско сътрудничество, Тюркския съвет, Диалога за сътрудничество в Азия, АСЕАН, СААРК, ССАГПЗ, Лигата на арабските държави и др. Сътрудничеството с тези международни структури ще допринесе за по-нататъшно разширяване на съвместните усилия за укрепване на сигурността и устойчивото развитие в Евразия.

Пето. Укрепване капацитета на секретариата на СВМДА. Важно е по-нататъшното засилване на ролята на Секретариата на СВМДА, на първо място, чрез укрепване на неговия кадрови потенциал и финансова стабилност.

Казахстанското председателство се застъпва за това Секретариатът на Форума да извърши ефективна работа за осигуряване на административна, организационна и техническа подкрепа за дейността на СВМДА. В същото време отделно внимание се обръща на засилването работата на Секретариата по изпълнението на договореностите, постигнати в рамките на заседанията на специалните работни групи, Комитета на старшите длъжностни лица, срещите на външните министри и срещите на върха.

Освен това, важно е да се повиши статутът на Изпълнителния директор на Секретариата на СВМДА до Генерален секретар, длъжност „член на професионален състав“ да се преобразува в „съветник по политически, икономически, културно-хуманитарните въпроси“, както и всички субрегиони в Азия да бъдат представени в съставите на професионалния и технически персонал на Секретариата.

В качеството си на председател в СВМДА Казахстан е отворен към диалог по всички въпроси, свързани с дейността на Форума, както и за обсъждане на предложения и идеи на държавите-членки за по-нататъшно развитие на СВМДА.

Казахстан смята, че ефективната архитектура на сигурността в Азия може да бъде създадена само чрез съвместни усилия. В тази връзка се приветства активно участие на всички държави-членки в лансиране на процеса СВМДА. Надяваме се, че тези мерки ще допринесат за постигане на целите на СВМДА като истински многостранна структура в рамките на по-широката международна общност.

Казахстан

Поставете оценка на статията:
Оценка 4 от 4 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
1
Този коментар е премахнат от модератор.
Кире
2 Отговор
На английски по се запомня.

Оценка:
-0 +0

3
Този коментар е премахнат от модератор.
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


ТОП 5